TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

15. 09. 2015 (WT)

Zebrania z rodzicami kl. „0” g. 16.00; I-III SP i klas IV – VI SP g.16.30

Zebrania z rodzicami g. Gimnazjum 17.30

-informacje o organizacji roku szkolnego, ofercie edukacyjnej i WSO.

Wybór nowych „trójek” klasowych.