Wycieczka do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 Kalina Kaczmarek

 

Dwa październikowe dni (21–22.10.2014 r.) uczniowie klas: 2b, 2d i 3d gimnazjum wraz  towarzyszącymi im nauczycielami (paniami: Anną Gawarkiewicz, Kaliną Kaczmarek, Justyną Sadowską i panem Mirosławem Jabłońskim) spędzili w ośrodku wypoczynkowym „Wilga” w Górznie. Jest to Ośrodek Edukacji Ekologicznej, malowniczo położony wśród lasów, jezior i rzek Rezerwatu Przyrody „Szumny Zdrój”.

Podczas wycieczki z przewodnikiem do rezerwatu uczniowie zapoznali się z formami ochrony przyrody w Polsce, dowiedzieli się, jakie rzadkie rośliny i ich zbiorowiska występują na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, uczyli się rozpoznawania gatunków roślin i drzew, zostali zapoznani z typami siedlisk leśnych oraz obserwowali ślady bytności różnych zwierząt oraz ich wpływ na ekosystem.

Popołudnie i wieczór spędziliśmy w ośrodku, gdzie zjedliśmy kolację oraz spędziliśmy miło czas.