Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

 

START

 
 
 
 
 
 
 

 

Świetlica


Dyżury wychowawców świetlicy

mgr Katarzyna Nowak
kierownik świetlicy

pon. 10.30 – 15.30
wt. 10.30 -16.00
śr. 7.30 – 15.00
czw. 12.00 – 16.00

pt. 7.00 – 11.00

mgr Joanna Godurowska
 

pon. 7.00 – 11.00
wt. 7.00 – 13.00
śr. 14.45 – 16.00
czw. 7.30 – 15.00

pt. 11.45 – 16.00

mgr Agnieszka Świerczek-Szczech
 

pon. 13.30 – 16.00
wt. 7.30 – 15.00
śr. 7.00 – 12.00
czw. 11.00 – 15.30

pt. 9.00 – 15.30

mgr Joanna Kulas
 

pon. 7.30 – 15.00
wt. 12.30 – 15.30
śr. 12.30 – 15.30
czw. 7.00 – 12.00

pt. 7.30 – 15.00

 

 

od godz.

do godz.

Realizowane zajęcia

7.00

10.35  

l  przygotowanie do zajęć, powtórzenie wiadomości
l  zespoły pomocy koleżeńskiej
l 
zabawy ruchowe na dywanie
l 
zajęcia integracyjne, rozwijające koncentrację
l 
zabawy w kącikach zainteresowań
l 
kolorowanki
l 
zajęcia plastyczno-techniczne
l 
oglądanie bajek dla dzieci

10.35

12.35

l  pomoc w odrabianiu zadań domowych
l 
gry planszowe, puzzle i inne pomoce dydaktyczne
l 
kolorowanie, rysowanie
l 
praca z komputerem
l 
zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem kart pracy

12.35

15.00

l  pomoc w odrabianiu zadań domowych
l 
zajęcia dydaktyczne, prezentacje multimedialne
l 
zajęcia plastyczno-techniczne
l 
kółko teatralne, taneczne
l 
praca z komputerem
l 
oglądanie programów i filmów edukacyjnych, bajek dla dzieci
l 
czytanie bajek dla dzieci
l 
gry i zabawy w grupach
l 
korzystanie z podręcznej biblioteczki świetlicy
l 
czytanie indywidualne prasy dziecięco-młodzieżowej

15.00

16.00

l  zabawy relaksacyjne, wyciszające
l 
słuchanie muzyki
l 
gry stolikowe
l 
rozmowy koleżeńskie
l 
porządkowanie świetlicy

Dokumenty

Cele i zadania świetlicy Plan pracy świetlicy   Regulamin świetlicy  
Karta zgłoszenia do świetlicy Regulamin dowozu do szkoły

 


Aktualności

Zajęcia realizowane cyklicznie w świetlicy w roku szkolnym 2013-2014:

 

l  „Śladami przeszłości” - zajęcia z elementami edukacji regionalnej. Uczniowie poznają historię swojej miejscowości, regionu, Polski za pomocą zajęć plastyczno-dydaktyczno-technicznych. Prowadzący – Joanna Godurowska

l  „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” - uczniowie uczą się zasad ruchu drogowego, prawidłowego poruszania się po drodze. Dodatkowo przygotowywani są do egzaminu na kartę rowerową, udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz biorą udział w konkursach plastycznych o tematyce bezpieczeństwa. Prowadzący – Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech

l  „Klub małego podróżnika” - zajęcia geograficzno-plastyczne. Uczniowie poznają ciekawe miejsca w Polsce i kraje na świecie. Uczą się, jak tworzy się mapy, poznają odkrywców i twórczo rozwijają umiejętności plastyczne. Prowadzący – Joanna Kulas

l  „Czary mary, znikną nasze senne mary” - zajęcia z elemetami biblioterapii i bajkoterapii. Uczniowie na podstawie przeczytanej bajki dyskutują na temat przeżyć głównego bohatera bajki przenosząć je na swoje doświadczenie. Prowadzący – Agnieszka Świerczek-Szczech

l  „Zabawa w teatr” - zajęcia teatralne realizowane w ramach programu autorskiego. Uczniowie pod kierunkiem opiekuna przygotowują przedstawienia teatralne, które prezentowane są na forum szkoły. Prowadzący – Katarzyna Nowak

l  „Rozwijamy skrzydła, poszerzamy horyzonty, czyli wykorzystanie elementów terapii w pracy świetlicy” - zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej. Prowadzący - Joanna Godurowska, Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech, Joanna Kulas 

l  „Zajęcia inwencji twórczej” - zajęcia plastyczno-techniczne rozwijające zainteresowania i umiejętności ucznia. Uczniowie poznają różne techniki plastyczne i uczestniczą w konkursach organizowanych przez szkołę oraz instytucje zewnętrzne. Prowadzący - Joanna Godurowska, Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech, Joanna Kulas

 


Posumowanie I semestru 2013/2014


Innowacja pedagogiczna - "Maik, Pucheroki, Godowe – czyli słów kilka o dawnych obrzędach"

Innowacja pedagogiczna - "Witamy w Bajkolandii - podróże po świecie"