Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Uczniowski Klub Sportowy
"Drwęca Novar"
przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu