Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Historia szkoły w Lubiczu

Wieś Lubicz powstała najprawdopodobniej po 1772 roku, czyli w czasie rozbiorów. W 1827 roku liczyła 19 domów i 187 osób. Mieszkali w niej pracownicy majątków oraz zamożniejsi handlarze. Szkoły jeszcze wtedy we wsi nie było – założono ją dopiero
po I wojnie światowej – w październiku 1919 roku na miejscu dawnej strażnicy granicznej.
Jej pierwszym dyrektorem został Antoni Wiśniewski.
W 1922 roku szkołę przeniesiono do nowych pomieszczeń i zatrudniono najpierw czterech, a potem pięciu nauczycieli. Przy Szkole Podstawowej nr 2 utworzono między innymi szkołę dla pracujących, orkiestrę mandolinistów, orkiestrę dętą
(36-osobową) i koło fotograficzne.
Po II wojnie światowej szkoła została reaktywowana 1 września 1945 roku dzięki uporowi Mariana Jezierskiego, który pełnił funkcję dyrektora do 1952 roku. Jego następcami byli Jerzy Nawrocki (w latach 1952–1953) i Stanisław Giziński (w latach 1953–1970).
Właśnie za dyrektury Stanisława Gizińskiego, 24 czerwca 1962 roku, Szkole Podstawowej nr 2 nadano imię międzynarodowego bohatera – Tadeusza Kościuszki. Wiosną 1964 roku rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły, który wraz z salą gimnastyczną
i zapleczem kuchennym oddano do użytku 24 czerwca 1968 roku.
Kolejni dyrektorowie szkoły to Stanisław Seklecki (w latach 1970–1972), Józef Rzeszewski (w latach 1972–1974)
i Barbara Głowińska (w latach 1974–1988).
Cztery lata po objęciu funkcji dyrektora przez Barbarę Głowińską – w 1978 roku – odbyło się uroczyste wręczenie szkole sztandaru. Specjalnie też na tę okoliczność Lucyna Matuszak napisała tekst hymnu szkolnego i skomponowała do niego muzykę.
Obowiązki dyrektora szkoły pełnili później kolejno: Andrzej Bąkalski (w latach 1988–1989), Krystyna Piotrowska (w latach 1989–1991), Halina Bieniewicz (w latach 1991–1996) i Jerzy Czajkowski (w latach 1996–1997).
Gdy w 1997 roku dyrektorem został Andrzej Siemianowski, szkołę przeniesiono do nowoczesnego budynku przy ul. Piaskowej 23, którego budowę rozpoczęto w 1993 roku. Dwa lata później – w 1999 roku – oprócz sześcioklasowej szkoły podstawowej utworzono również trzyletnie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Z dniem 1 września 2002 roku powołano Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w skład którego wchodzi
 Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1.
Od lutego do końca sierpnia 2012 roku obowiązki dyrektora pełniła Anna Kępara, natomiast od 1 września 2012 roku
Dyrektorem ZS nr 1 w Lubiczu jest Joanna Ardanowska.
W chwili obecnej w szkole, mającej również oddziały integracyjne, uczy się prawie 1000 uczniów i pracuje około 80 nauczycieli.