Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Projekty realizowane w szkole


 Projekt "Striving for success"

Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu już po raz szósty bierze udział w programie Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Projekt komponentu Comenius, w którym nasza szkoła weźmie udział, nosi nazwę „Dążenie do sukcesu”. Tym razem program dotyczy uczniów, nauczycieli i rodziców Gimnazjum i będzie trwał do lipca 2015 roku.
Praca w projekcie ma na celu poszerzanie wiedzy w zakresie języków obcych, szczególnie języka angielskiego, poznawania kultury i historii współpracujących szkół. Tym razem szkoły partnerskie to szkoły z Portugalii, Włoch i Anglii. Praca w zaczynającym się w tym roku projekcie uwzględni zagadnienia związane z rozwijaniem talentów, sportem oraz możliwościami zdobycia zawodu i odniesienia sukcesu w przyszłej pracy.
Uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać współpracujące szkoły. Przebywając w państwach partnerskich poznawać będą codzienne życie ich mieszkańców, sposoby spędzania przez nich czasu wolnego, kulturę i historię okolicy. Będą również brać udział w lekcjach i wydarzeniach szkolnych, zapoznają się z funkcjonowaniem szkół partnerskich, zwiedzą okolicę. Będzie to wspaniała okazja do doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, poznawania nowych ludzi i nawiązywania przyjaźni. Swoje spostrzeżenia i doświadczenia przekażą całej społeczności szkolnej i lokalnej. Pierwszy wyjazd w nowym projekcie odbędzie się już w listopadzie do partnerskiej szkoły w Portugalii.
 


Projekt pt. „Europejscy Przyjaciele – każdy jest ważny”
w szkole podstawowej zakończony

Ostatniego dnia września zakończyły się działania związane z programem Comenius realizowanym w latach 2011–2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu. Szkoła uczestniczyła w projekcie zatytułowanym „Europejscy Przyjaciele – każdy jest ważny” (European Friends – everyone is important), a w czasie jego trwania odbyło się sześć wizyt projektowych w szkołach partnerskich z Niemiec, Anglii, Rumunii, Turcji, Włoch i Francji. W wizytach tych wzięło udział dwanaścioro uczniów klas 4–6 SP, którzy mieli niepowtarzalną okazję poznania rówieśników ze szkół europejskich, ich kultur i języków. Zwiedzili między innymi Alpy, Monachium, wspinali się na szczyty północnej Anglii, weszli na wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny, oglądali eksponaty zgromadzone
w Luwrze, odwiedzili nawet podziemne miasto w Kapadocji

(fotorelacja z ich przygód na stronie internetowej: http://comeniussp2lubicz.wordpress.com).

Podczas wizyt brali udział w lekcjach wraz ze swoimi rówieśnikami, a także jako przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu prezentowali nasz region i szkołę podczas specjalnych spotkań z uczniami, nauczycielami oraz przedstawicielami władz lokalnych krajów partnerskich. Oprócz tego wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznawać kraje partnerskie, szkoły, uczniów tych szkół oraz różne zwroty i wyrażenia w językach krajów partnerskich podczas wykonywania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
 


Projekt "Każdy ma znaczenie"

                    

Uczniowie i nauczyciele z naszego Gimnazjum brali udział w programie Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" w komponencie Comenius
w projekcie "Każdy ma znaczenie", Który trwał w roku szkolnym 2011 do 2013. Wzięły w nim udział szkoły z Portugalii, Anglii. Cypru, Turcji i Polski.
Był przeznaczony dla uczniów gimnazjum, ich rodziców, nauczycieli i szerokiej społeczności szkolnej i lokalnej. Zostały w nim zawarte tematy związane
z nauką języków, kulturą, historią, zdrowym stylem życia
i sportem w każdym partnerskim kraju. W projekcie brali też udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt pogłębił zarówno wiedzę
o warunkach życia i zwyczajach uczniów i ich rodzin z innych krajów partnerskich jak i o językach, kulturze, zdrowym stylu życia i sporcie. Tematyka projektu była realizowana na spotkaniach, poprzez tworzenie prezentowanie kulturalnych i sportowych prezentacji multimedialnych, ankiet, słownika wielojęzycznego. Komunikowanie się z partnerami
odbywało się poprzez korzystanie z bloga projektu, poprzez e-maile i na spotkaniach. Ankiety ewaluacyjne weryfikowały wpływ działań na możliwości
i wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli. Rezultaty działań podjętych podczas dwuletniego projektu pokazały, że uczniowie, rodzice i nauczyciele pracowali razem bez względu na narodowość, język, wygląd, wiek czy religię.

z realizacji projektu >>


"Z Małgosią po naukę"

 

W Zespole Szkól nr 1 w Lubiczu w roku szkolnym 2010/2011 realizowano projekt „Z Małgosią po naukę”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Szkole Podstawowej realizowano 18 zajęć w zadaniach:

Zadanie 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -6grup
Zadanie 8: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne – 2grup
Zadanie 9: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w j. angielskim– 7 grup
Zadanie 10: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne -3 grupy
Łącznie w 450 godzinach zajęć realizowanych przez 12 nauczycieli bierze udział 180 uczniów

W Gimnazjum realizowano 24 zajęcia w zadaniach:

Zadanie 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 7grup
Zadanie 8: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne-2 grupy
Zadanie 9: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w j. angielskim- 7 grup
Zadanie 10: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne- 6 grup
Zadanie 13: Doradztwo edukacyjno-zawodowe- 2 grupy
Łącznie w 600 godzinach zajęć , prowadzonych przez 14-stu nauczycieli bierze udział 260 uczniów
Młodzież bardzo chętnie uzupełnia braki wiedzy z zakresu nauk ścisłych i rozwija swoje zdolności konwersacyjne w języku angielskim. Dużą zachętą dla uczniów jest praca w małych grupach.


"Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał"

W Zespole Szkól nr 1 w Lubiczu w roku szkolnym 2009//2010 realizowano projekt "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.