Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)

Tadeusz Kościuszko jest jedną z najbardziej znanych polskich postaci historycznych w świecie.

Amerykanie uważają go za bohatera narodowego, jako że uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, toczącej się w latach 1775-1783. Dziewięć lat później brał udział w wojnie polsko - rosyjskiej, zaś w 1794 r. był najwyższym Naczelnikiem Sił Zbrojnych w powstaniu, które od jego nazwiska nazywane jest powstaniem kościuszkowskim. Zwyciężył pod Racławicami, przegrał pod Szczekocinami, został wzięty do niewoli pod Maciejowicami.

Przebywał w Paryżu gdy tworzyły się Legiony Dąbrowskiego. Występował w ich imieniu wobec rządu francuskiego.

Odmówił pomocy przy tworzeniu Księstwa Warszawskiego, gdyż był przeciwnikiem Napoleona i jego polityki. Zmarł w Szwajcarii. W 1818 pochowano go na Wawelu.