Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Dokumenty szkoły


Dokumenty

Wykazy

Zarządzenia i komunikaty

Statut Szkoły
WSO

Punktowy system oceniania zachowania na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja pracy szkoły

Procedury

Program Wychowawczy i Profilaktyki

Regulamin szkolnych wycieczek
i imprez


Regulaminy

Regulamin świetlicy

Regulamin stołówki

Regulamin dowozu

Regulamin biblioteki

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin dyżurów


Szkolny wykaz podręczników dla SP na rok szkolny 2014/2015

Szkolny wykaz podręczników dla klas I-III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015:
 
klasy I
 
klasy II
 
klasy III


Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia do świetlicy

Protokół powypadkowy
(Prosimy wypełnić PROTOKÓŁ POWYPADKOWY,  uzupełnić podpisy oraz dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą uraz.
Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w  sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt

z panem Adamem Karczewskim, tel. +48  502546 964


Zasady przebywania na terenie szkoły