Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

WSTECZ

Centrum informacji multimedialnej

 

W bibliotece Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
ICIM to projekt Ministerstwa
Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Biblioteka otrzymała 4 komputery, 1 urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne: Atlas Świata, Encyklopedię PWN, Słowniki PWN. Z pracowni ICIM można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Szczegóły udostępniania określa regulamin.

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do realizacji celów edukacyjnych.

2. Korzystanie z komputerów, programów multimedialnych i Internetu jest bezpłatne.

3. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi.

4. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki. Z Centrum mogą korzystać czytelnicy biblioteki

5. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin: podania danych osobowych, godziny rozpoczęcia pracy, numeru stanowiska, z którego będzie korzystać oraz tematu poszukiwań.

6. Komputery włącza i wyłącza bibliotekarz.

7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby