Zespół Szkół nr1
im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu

START

Aktualności i wydarzeniaZłOCI ABSOLWENCI NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZK. 2013/2014

Weronika Mytlewska śr. 5,83
Natalia Hopke śr. 5,78
Aleksandra Jankowska śr. 5,73
Zofia Orłowska śr. 5,72
Sylwia Zwierzchowska śr. 5,61
Anna Lewandowska śr. 5,56
Monika Słupska śr. 5,56
Natalia Bejger śr. 5,56
Oliwia Kędzierska śr. 5,53


PRYMUSI NASZEGO GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Kl. 1 A
Małgorzata Albertin śr. 5,33
Artur Nikoniuk śr. 5,33

Kl. 2 A
Olimpia Wiciun śr. 5,69
Sandra Gumowska śr. 5,50
Natalia Paprocka śr. 5,38
Patrycja Girszewska śr. 5,31
Dominika Habant śr. 5,31

Kl. 2 B
Karolina Przybyszewska śr. 5,63
Mikołaj Szymański śr. 5,50
Bartosz Arnista śr. 5,44
Konrad Gogolin śr. 5,44
Weronika Zwierzchowska śr. 5,31

Kl. 2 C
Jan Todek śr. 5,56

Kl. 3 A
Katarzyna Albertin śr. 5,39
Gabriela Zientarska śr. 5,39


ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM

Kl. 1 A
Hubert Kutowski śr. 4,93
Jakub Pasternak śr. 4,93
Wiktoria Kasprzak śr. 4,93
Mikołaj Depczyński śr. 4,87
Nikola Miller śr. 4,87
Damian Stocki śr. 4,79

Kl. 1 B
Agata Kiełkowska śr. 5,20
Weronika Nowacka śr. 5,20
Jagoda Muchewicz śr. 5,20
Weronika Gabor śr. 5,13
Kinga Makowska śr. 5,13
Sandra Młodawska śr. 5,13
Julia Ostrowska śr. 5,13
Sandra Wiesiak śr. 5,07
Anna Zapiec śr. 5,00
Weronika Czarnecka śr. 4,87
Wiktoria Marcinkowska śr. 4,80
Oskar Watkowski śr. 4,80

Kl. 1 C
Marta Zakrzewska śr. 4,80

Kl. 1 D
Marta Lewandowska śr. 5,07
Paulina Krupska śr. 5,00

Kl. 2 A
Klaudia Malec śr. 5,10
Julia Wiśniewska śr. 4,93
Natalia Brzozowska śr. 4,75
Patrycja Jurkiewicz śr. 4,75

Kl. 2 B
Oliwia Kijanka śr. 5,06
Matylda Torkowska śr. 4,75

Kl. 2 C
Klaudia Mioduska śr. 4,88

Kl. 2 D
Daria Hanisz śr. 5,13
Bartosz Pacura śr. 4,94
Daria Maślanka śr. 4,88
Roksana Szwed śr. 4,81
Julia Mucha śr. 4,75

Kl. 3 A
Natalia Bronslaff śr. 5,17
Laura Myślińska śr. 5,17
Jolanta Maciejewska śr. 4,89
Laura Przyjałkowska śr. 4,89

Kl. 3 B
Filip Małecki śr. 5,00
Jakub Szlagowski śr. 4,93
Olga Sokołowska śr. 4,80

Kl. 3 C
Agata Gurzyńska śr. 4,94
Karolina Urbańska śr. 4,94
Julia Wojciechowska śr. 4,88
Natalia Zamojska śr. 4,83
Dawid Zygmuntowski śr. 4,83
Natalia Urbańska śr. 4,83
Natalia Czarnecka śr. 4,78
Bartłomiej Dziwulski śr. 4,78
Tobiasz Kopyciński śr. 4,78
Justyna Kukowska śr. 4,78
Bartosz Machajewski śr. 4,78

Kl. 3 D
Jakub Rostkowski śr. 5,17
Aleksandra Lubowicz śr. 4,89
Olga Łukasiak śr. 4,89
 


Prezentację projektu "Życie gimnazjalisty w ZS nr 1 w Lubiczu"

projekt


Sukces gimnazjalistek w I Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym - "Powiększenie"

16 czerwca w siedzibie ZS nr 5 w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której rozstrzygnięty został I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny - "Powiększenie". W konkursie tym brały udział nasze uczennice gimnazjum,
które pod kierunkiem Pani Moniki Stafiej przygotowały po jednym zdjęciu do każdej z trzech kategorii konkursowych. Na 10 nagrodzonych prac nasze uczennice
otrzymały aż 4 nagrody.

Niezależne Jury w składzie:
dr hab. Kinga Kaśkiewicz - pracownik Zakładu Estetyki UMK
Jacek Zieliński - artysta malarz
Jacek Wiśniewski - artysta malarz

przyznało następujące miejsca:

Grand Prix: Zofia Orłowska ZS nr 1 w Lubiczu.

I miejsce
Portret: Monika Stogowska ZSPS i VIII LO.
Przyroda i jej tajemnice: Klaudia Sawina ZSPS i VIII LO
Toruń miasto marzeń: Aleksandra Jankowska ZS nr 1 w Lubiczu.

II miejsce
Portret: Weronika Mytlewska ZS nr 1 Lubicz
Przyroda i jej tajemnice: Aleksandra Jankowska ZS nr 1 Lubicz
Toruń miasto marzeń: Patrycja Trojk Gimnazjum nr 18

III miejsce
Portrety: Aleksandra Rochmińska Gimnazjum nr 24 w Toruniu
Przyroda: Maria Bendykowska Gimnazjum nr 11 w Toruniu
Toruń miasto marzeń: Adrianna Mikulska ZS nr 16 w Toruniu

Wyróżnienia:
Portret, Przyroda: Adrianna Mikulska ZS nr 16 w Toruniu

Uczennicom i nauczycielce serdecznie gratulujemy!


I TY MOŻESZ BYĆ RYCERZEM
– śladami legend i pieśni rycerskich ku wspólnej przyszłościNa początku czerwca br. dziesięcioro uczniów drugiej klasy Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu wzięło udział w niecodziennym projekcie i niezwykłej przygodzie. Przez sześć dni wraz z kolegami i koleżankami przybyłymi z litewskiej szkoły Kalvarijos Gimnazija podążali oni – jak głosi tytuł projektu – śladami legend i pieśni rycerskich w Toruniu i jego okolicach. Wspólna przyszłość zarysowała się bardzo szybko, bowiem młodzież, która poznała się w niecały tydzień, nadal utrzymuje z sobą żywy kontakt mailowy oraz za pomocą portali społecznościowych. Miejmy nadzieję, że żywe są w nich również rycerskie cnoty. A wszystko to dzięki dwóm niebojącym się wyzwań nauczycielkom z lubickiego ZS nr 1, Justynie Sadowskiej i Hannie Targońskiej, które zainteresowały się jednym z programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży. Jego głównym zadaniem jest „rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi
do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów”. Pragnąc umożliwić swoim uczniom poznanie sąsiadów zza wschodniej granicy oraz zachęcić młodzież do sięgania po rycerskie ideały w codziennym życiu, pani Justyna Sadowska napisała projekt pt. I ty możesz być rycerzem – śladami legend i pieśni rycerskich ku wspólnej przyszłości, po czym obie nauczycielki zaprosiły do udziału w nim jedną z litewskich szkół – Kalvarijos Gimnazija. Wśród ważniejszych celów przedsięwzięcia znalazły się: poszukiwanie uniwersalnych aspektów w tradycji obu krajów partnerskich, przełamywanie barier oraz nauka tolerancji wobec różnic kulturowych i społecznych, rozwijanie pasji i zainteresowań historycznych, językowych i turystycznych młodzieży, ciekawy, nieszablonowy sposób przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także promocja szkół w środowisku lokalnym i europejskim. Gdy projekt, finansowany ze środków FRSE, zyskał akceptację pani dyrektor szkoły – Joanny Ardanowskiej oraz Wójta Gminy Lubicz – pana Marka Olszewskiego, bardzo szybko wszedł w fazę realizacji. Przez prawie tydzień,
od poniedziałku do soboty, 2–7 czerwca br. młodzież z Polski i Litwy poznawała się wzajemnie, swoją kulturę,
a także pogłębiała wiedzę na temat średniowiecznych obyczajów, cnót i idei. Bazą projektu okazał się Zamek Bierzgłowski – miejscowość niedaleko Torunia, na terenie której wznosi się po dziś dzień jedna z najstarszych obronnych budowli krzyżackich – gotycki zamek z przełomu XIII i XIV w. To tam młodzież stawiała pierwsze kroki na drodze do wzajemnego zrozumienia. W Zamku Bierzgłowskim na wspólnych zajęciach warsztatowych, na których podstawą był język angielski, młodzi ludzie uczyli się rycerskich obyczajów, poznawali postacie najwybitniejszych polskich i litewskich rycerzy, razem bawili się i tworzyli. Owocami wspólnej pracy są m.in. logo spotkania z hasłem: „Poland and Lithuania – Fiendship Forever”, które znalazło miejsce na noszonych podczas wyjść koszulkach, czy trójjęzyczna, czyli polsko-litewsko-angielska kronika z zapisem wspólnie przeżytych dni.
W Zamku Bierzgłowskim odbyła się również wielka uczta rycerska i bal, na który zarówno damy, jak i nowo pasowani rycerze przybyli w samodzielnie zaprojektowanych
i wykonanych strojach dostosowanych do epoki. Podczas wypraw poznawczych do Torunia i w jego okolice, uczestnicy projektu zwiedzili najważniejsze zabytki grodu Kopernika, odwiedzili też Dom Legend i Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu. Na Zamku Krzyżackim uczyli się posługiwać średniowieczną bronią, w Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie czerpali samodzielnie papier i pisali gęsimi piórami, a w gospodarstwie agroturystycznym w Krobi zgłębiali tajniki jazdy konnej. Spotkali się również z Honorowym Konsulem Republiki Litewskiej
– panem Jerzym Bańkowskim oraz Sekretarz Gminy Lubicz – panią Teresą Gryciuk. Ukoronowaniem projektu było zasadzenie przed szkołą w Lubiczu w dniu pożegnania drzewka przyjaźni. Mimo rozstania się grupy polskiej z młodzieżą litewską 7 czerwca, owoców spotkania pozostało bardzo wiele. Zaczynając od nawiązanych przyjaźni i kontaktów, poprzez kronikę, stroje średniowieczne, płytki DVD z wypracowanymi wspólnie materiałami i zdjęciami, koszulki
z logo spotkania, broszurki informacyjne, plakaty, aż do planów propagowania idei spotkania polsko-litewskiego w formie apeli poprowadzonych przez uczniów we wrześniu br.
W podziękowaniu za wsparcie, pamiątkowe płytki DVD zostały wręczone również władzom samorządowym podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 czerwca. Czy nasi uczniowie naprawdę stali się rycerzami, a uczennice damami? Czas pokaże. Jedno jest pewne: ziarna tolerancji, pragnienia szukania wspólnych płaszczyzn czy chociażby rozwijania pasji i zainteresowania najwspanialszymi ideami średniowiecznymi zostały zasiane. Może właśnie dzięki naszej młodzieży, zakotwiczone w ciągle jeszcze żywej historii, antagonizmy między Polakami i Litwinami staną się już tylko legendą…

 

BROSZURA POLSKA-LITWA 2014


I miejsce w XVII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym
o Puchar Wójta Gminy Lubicz
 Dnia 5 czerwca 2014r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 XVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o Puchar Wójta Gminy Lubicz. Udział w konkursie wzięły 3-osobowe reprezentacje klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Lubicz. Naszą szkołę reprezentowały: Klaudia Janowska z kl. VI a, Oliwia Lewandowska z kl. VI a oraz Lidia Strzelecka z kl. IV c, a ich przygotowaniem zajęła się nauczycielka języka polskiego pani Katarzyna Rumińska. Uczestnicy ortograficznego konkursu przy jednoosobowych stolikach pisali dyktando, które przedyktowała pani Eliza Wirska oraz uzupełniali teksty z lukami. Musieli wykazać się znajomością reguł ortograficznych oraz umiejętnością ich zastosowania oraz poprawnego zapisywania wyrazów. Natomiast komisja konkursowa, wyłoniona spośród nauczycieli polonistów z poszczególnych szkół podstawowych, sprawdzała dyktanda. W tym czasie uczniowie mieli możliwość krótkiego odpoczynku, który uatrakcyjnił występ uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Karczewskiej oraz słodki poczęstunek. Uczniowie przedstawili inscenizację miejscowej legendy o zbóju Madeju, którą widzowie nagrodzili gromkimi brawami. Uczennice z naszej szkoły okazały się kolejny raz mistrzami ortografii, gdyż zdobyły I miejsce i puchar ufundowany przez pana Marka Olszewskiego – Wójta Gminy Lubicz, który osobiście wręczyła zwycięskiej drużynie pani dyrektor Joanna Ardanowska oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom ich sukcesów w ortograficznych potyczkach.
Z pewnością te ortograficzne potyczki dostarczyły uczestnikom konkursu wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Jednocześnie pokazały, że zmagania z ortografią mogą być dobrą i pożyteczną zabawą, czyli zajęciem atrakcyjnym
i godnym kontynuacji na dalszych poziomach edukacji.
 


Dzień Sportu – Dzień Dziecka „Mam talent!” w Zespole Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Lubiczu
 Dnia 2 czerwca 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu - Dzień Dziecka, który zatytułowano „Mam talent!”. Właśnie tego dnia ta szkolna impreza miała na celu zaprezentowanie przez dzieci, czyli naszych uczniów, swoich przeróżnych talentów, bo przecież każde dziecko jest utalentowane. Ponadto tego dnia każde dziecko było zwycięzcą, czyli kimś najlepszym – utalentowanym w danej dziedzinie sportowej lub artystycznej, ponieważ ten dzień miał formę przeglądu. Prezentowanie talentów wychowanków obejmowało dwa etapy. W pierwszej części uczniowie pokazywali swe uzdolnienia artystyczne (wokalne, plastyczne, taneczne, aktorskie, muzyczne). Natomiast w drugiej części prezentowali swe uzdolnienia sportowe podczas mini zwodów sportowych.
W ramach przygotowań do obchodów tego dnia uczniowie skorzystali z pomocy nauczycieli. Wychowawcy nadzorowali prace swoich uczniów oraz motywowali ich do działania, a podczas występów czuwali nad oprawą muzyczną. Wcześniej uczniowie na zajęciach plastycznych przygotowali plakaty, na których pokazali swoje pasje
i talenty, różnymi technikami plastycznymi. Można było podziwiać na hali gimnastycznej kolorowe prace przedstawiające dzieci: tańczące, grające w piłkę nożną lub ręczną, śpiewające, rozwiązujące zadania matematyczne, grające w tenisa stołowego, piszące wiersze, grające w przedstawieniu lub w warcaby, biegające itp. Stanowiły one atrakcyjną dekorację dla artystycznych występów uczniów. Na 5. godzinie lekcyjnej można było podziwiać talenty aktorskie i wokalno - taneczne naszych wychowanków w Mini playback show, kiedy to wcielali się w znanych artystów, m. in.: Shakirę, zespół Queen i Freddiego Mercury’ego, zespół Big Cyc, PSY oraz wykonywali własne utwory muzyczne. Wszystkich wykonawców nagradzano gromkimi brawami, gdyż podbijali serce publiczności swoimi profesjonalnymi występami. Natomiast na kolejnej godzinie miały miejsce mini zawody sportowe. Uczniowie mogli na żywo pokazać swoje sportowe uzdolnienia, rozgrywając mecze piłki ręcznej i nożnej, koszykówki
i siatkówki. Bez wątpienia uśmiechy na twarzach uczniów najlepiej pokazywały, że ten dzień należał do udanych.
Dzięki tej imprezie wszyscy zgromadzeni przekonali się, jaki wielki potencjał drzemie w uczniach naszej szkoły.
Z pewnością mamy wielu bardzo utalentowanych uczniów i cieszymy się z tego, że każde dziecko z naszej szkoły może głośno powiedzieć o sobie: „Mam talent!”. Ten dzień to podsumowanie roku szkolnego 2013/2014, który był kolejnym etapem pracy nad wyszukiwaniem i pielęgnowaniem dziecięcych zdolności.

Opracowała:
Katarzyna Rumińska

 


Logiczne dziewczyny górą!

W czwartek 29 maja 2014 roku pani Aneta Spich zorganizowała dla czwartych klas SP konkurs logicznego myślenia. Wzięło z nim udział 38 uczniów. Konkurs polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 28 pytań testowych. Był to test wielokrotnego wyboru. Dodatkowych emocji dodawał fakt, że za każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymywał 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Oto lista laureatów:
I miejsce – Amelia Durmowicz z klasy 4d,
II miejsce – Michalina Pasternak z klasy 4d,
III miejsce ex aequo – Weronika Bartosiak i Magdalena Błaszkowska – obie z klasy 4b.
Gratulujemy!
 


I Międzyszkolne Warsztaty Języka Angielskiego
„The English Day In Our Neighbourhood”W środę 28 maja 2014 roku, z inicjatywy trzech anglistek – pań: Ewy Brzuskiewicz-Żychskiej (pomysłodawczyni), Pauliny Michalskiej-Piesczek oraz Magdaleny Rosińskiej – odbyły się w naszym gimnazjum I Międzyszkolne Warsztaty Języka Angielskiego, zatytułowane „The English Day In Our Neighbourhood” („Dzień języka angielskiego w naszym sąsiedztwie”). W warsztatach wzięli udział gimnazjaliści z Obrowa, Grębocina i Lubicza. Celem zajęć była nauka języka angielskiego przez pracę w grupie i wspólną zabawę.
Uczniowie wzięli udział w sześciu warsztatowych konkurencjach, takich jak:
– prezentacja przygotowanych przez uczniów filmików w języku angielskim na temat ich szkoły,
– test z wiedzy o historii i kulturze Anglii,
– prezentacja planu szkolnej wycieczki po Londynie z uwzględnieniem najciekawszych atrakcji turystycznych miasta,
– pokaz autorskich scenek w języku angielskim (temat: „My – sąsiedzi”),
– warsztat pisarski: odczytanie autorskich opowiadań kryminalnych z motywem postaci Sherlocka Holmesa,
– konkurs na najciekawszy plakat – ikony Londynu.
Warsztaty językowe, które bardzo się uczniom spodobały, mają stać się cykliczną imprezą międzyszkolną dla uczniów gimnazjów z naszej gminy

 


„Profilaktyka, a Ty”

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie, propagującym wśród młodzieży idee programu „Profilaktyka, a Ty”
oraz modę na życie bez uzależnień. Tradycją spotkań PaT jest Belgijka, którą wspólnie tańczyliśmy na rozpoczęcie. Mieliśmy możliwość zapisania się na warsztaty: fotograficzno- filmowe, wokalne, fitness, beat-box, taneczne, decoupage, graffiti. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po przerwie oraz kolacji zebraliśmy się w specjalnie przygotowanej sali, aby wziąć udział w zajęciach rappedagogii prowadzonych przed Dobromira MAK Makowskiego z Pabianic. Wraz z nim pojawiło się dwóch jego przyjaciół. Mieli oni w przeszłości problemy z narkotykami, alkoholem, prawem. Jednak udało się im zmienić swoje życie na lepsze głównie dzięki Bogu. Świadectwo wiary i historia, która przedstawili wzbudziła wiele emocji wśród młodych słuchaczy, czego dowodem były łzy na ich policzkach. Wieczorem odbyła się prezentacja umiejętności nabytych podczas warsztatów oraz pokaz talentów, który trwał do północy. Na zakończenie odbył się mecz piłki nożnej, na orliku, który trwał aż do godziny pierwszej. Następnie należało rozejść się do sal, gdzie rozmowy i tańce trwały do rana.
O godzinie ósmej stawiliśmy się śniadanie. Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna, poznaliśmy wielu nowych ludzi, z którymi nadal utrzymujemy kontakty.

Zuzia Łukaszewska


Konkurs "Makieta szkoły"

 

Wraz z końcem maja minął termin udziału w szkolnym konkursie, którego celem było zmierzenie się z zadaniem konstruktorskim, jakim było wykonanie makiety naszej szkoły. Gimnazjaliści z wielkim kunsztem i dbałością
o detale wykonali przepiękne miniatury szkoły i jej najbliższego otoczenia. Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace i wiele wyróżniła. Pomysłodawczynią konkursu była pani Monika Stafiej.

Obecnie prace prezentowane są na parterze szkoły w holu głównym.
Można je obejrzeć również na stronie szkoły w galerii - "z życia szkoły"

I miejsce - Weronika Nowacka - kl.1b

II miejsce - Monika Słupska - kl. 3c

III - miejsce - Natalia Zamojska - kl. 3c


MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA „SZCZYPIORNIAK NA ORLIKACH”
DLA PIŁKAREK RĘCZNYCH Z ZS NR 1 W LUBICZUW niedzielę 1 czerwca 2014 roku w Brodnicy odbył się Finał Wojewódzki Turnieju „Szczypiorniak na Orlikach 2014”. W imprezie wzięło udział 7 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zawodniczki z SP nr 2 w Lubiczu wystąpiły w składzie: Marcelina Dolska, Dominika Doroch, Natalia Dygasiewicz, Kinga Gajowiak, Klaudia Janowska, Marika Kowaleńko, Paulina Kowalska, Julia Rogozińska, Julia Rybicka, Martyna Tomaszewska, Julia Wilamowska, Julia Życzyńska. Podczas zawodów rozegrały 5 spotkań i ostatecznie zdobyły I miejsce, pokonując w finale SP nr 7 z Brodnicy.Na podium stanęły drużyny:
I miejsce SP nr 2 Lubicz
II miejsce SP nr 7 Brodnica
III miejsce SP Wąbrzeźno
W turnieju udział wzięły również szkoły: SP nr 1 Brodnica, Bydgoszcz, Kowalewo Pomorskie, Bobrowo.
Zawodniczki otrzymały również indywidualne wyróżnienia. Z naszej drużyny Marcelina Dolska uzyskała tytuł „Najlepszej Zawodniczki Turnieju”, natomiast trener Marcin Karczewski nagrodził Julię Życzyńską za ambicję i zaangażowanie. Królem Strzelców została zawodniczka z Brodnicy – Martyna Brózda.
Nasza szkoła będzie reprezentować województwo kujawsko-pomorskie na Finale Krajowym „Szczypiorniak na Orlikach 2014”, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2014 r. w Częstochowie. Zawodnikom i trenerom życzymy dalszych sukcesów!


Klub Kibica w naszej szkolePo kilku wyjazdach na mecze naszych reprezentacji, m.in. Polska – Irlandia (piłka nożna) i Polska – Łotwa (piłka siatkowa), nauczyciel wychowania fizycznego pan Tomasz Dolega wpadł na pomysł, aby założyć Klub Kibica.
Bardzo szybko Klub stał się inicjatywą budzącą duże zainteresowanie wśród uczniów. Głównym celem, jaki przyświeca temu przedsięwzięciu jest kształtowanie kultury kibicowania podczas imprez sportowych oraz sensowne wypełnienie uczniom czasu wolnego po zajęciach szkolnych.
Uczniowie, którzy zadeklarowali swój udział w działaniach Klubu Kibica, zobowiązani zostali do zapoznania się
z regulaminem klubowym, a nade wszystko do przestrzegania jego reguł w praktyce.
Do klubu należą przede wszystkim uczniowie z naszego gimnazjum, ale również kilku absolwentów naszej szkoły, którzy zawsze chętnie kibicują na meczach.

 

Każdy członek Klubu Kibica zna i przestrzega jego regulaminu:
1. Każda impreza sportowa winna odbywać się w spokojnej i kulturalnej atmosferze, którą w dużej części tworzą kibice.
2. Za dobre zagrania winno się nagradzać brawami nie tylko swoją drużynę, ale również drużynę przeciwną.
3. Prawdziwy kibic nigdy nie powinien okazywać swojego niezadowolenia przez wykrzykiwanie obraźliwych słów w stronę zawodników, sędziów czy kibiców drużyny przeciwnej.
4. Prawdziwy kibic nie prowokuje bijatyk i awantur ani nie uczestniczy w aktach przemocy i wandalizmu.
5. Na imprezach sportowych obowiązuje trzeźwość. Nie wolno wnosić na nie alkoholu ani żadnych niedozwolonych środków i narzędzi.
6. Prawdziwy kibic winien być przykładem do naśladowania dla innych uczestników imprez sportowych.


W piątek 30 maja 2014 roku, grupa Klubu Kibica udała się do Pani Joanny Ardanowskiej Dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu, w atmosferze niespodzianki, z prośbą o patronat nad Klubem. Po otrzymaniu zgody, zebrani wręczyli pani dyrektor – już honorowemu patronowi Klubu – w ramach podziękowania klubową koszulkę i zaproszenie do Klubu.
W chwili obecnej do Klubu Kibica należy 40 osób. Wśród nich są nauczyciele – pan Tomasz Dolega, ks. Tomasz Kalinowski i pani Magdalena Żurawska. Założyciele Klubu mają nadzieję, że z roku na rok jego członków będzie coraz więcej! Więcej o wyjazdach kibiców oraz informacjach o meczach można się dowiedzieć z ubogaconej zdjęciami gazetki szkolnej obok hali i gabinetu wuefistów.


REJS JACHTEM "WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE"

21 maja 2014r., w środę, odbył się rejs jachtem „Województwo Toruńskie” po Zatoce Gdańskiej, w którym miałam przyjemność uczestniczyć. Wcześnie rano wyjechaliśmy sprzed szkoły w Lubiczu Górnym, a już po dwóch godzinach słuchaliśmy szumu morza. Gdy dojechaliśmy do portu w Górkach Zachodnich, mieliśmy okazję obejrzeć wiele wspaniałych łodzi. Jednak nasz jacht wywarł na mnie największe wrażenie. Oprócz tego, że był całkiem spory, to jeszcze pięknie się prezentował z zewnątrz i od środka. Był jak mini domek z trzema sypialniami, dużym stołem, kuchenką, piekarnikiem, toaletą
i sporą ilością miejsc siedzących. Wyruszyliśmy z portu w Górkach Zachodnich niedaleko Gdańska ok. godziny 10. Wraz ze mną płynęło 5 moich koleżanek: Ola, Agnieszka, Oliwia, Sara i Natalia,
a także pani pedagog Anna Jankowska, uroczy kierowca naszego busika pan Krzysztof. Nad całością czuwał kapitan Cezary Bartosiewicz i jego prawa ręka – pan Tomasz. Pogoda była wyśmienita, dlatego przez większość rejsu opalałam się na dziobie i prowadziłam wiele ciekawych rozmów z uczestnikami wyprawy. Wspaniałym uczuciem było rozkoszować się leniwą ciszą, poczuć chłodną bryzę i przez chwilę nie myśleć o żadnych szkolnych obowiązkach.
Wszyscy ulegliśmy wrażeniu, że dla nas rozpoczęły się przyspieszone wakacje! W drugiej części rejsu graliśmy w karty i śpiewaliśmy różne piosenki. Zawitaliśmy także do Gdyni, gdzie zwiedziliśmy „Dar Pomorza”, po którym osobiście oprowadził nas wiekowy żeglarz – pan Bohdan Sienkiewicz, który żeglował tym statkiem w czasach swojej młodości. Opowiedział nam przy tym wiele ciekawych historii. W Gdyni mieliśmy jeszcze czas wolny do naszej dyspozycji. Następnie popłynęliśmy do Sopotu i zacumowaliśmy w porcie przy molo, gdzie w restauracji zjedliśmy przepyszne lody. Potem popłynęliśmy z powrotem do Górek Zachodnich.
Bardzo cieszę się z tego, że mogłam wziąć udział w tym rejsie. Było to dla mnie
z pewnością niezapomniane przeżycie, tym bardziej, że po raz pierwszy w życiu pływałam jachtem. Serdecznie zachęcam Was do uczestnictwa w takim rejsie
w przyszłym roku i przeżycia wspaniałej przygody.

                                                                                        Weronika Mytlewska
Inne zdjęcia w " z życia szkoły"


Rozstrzygnięcie konkursu graficznego - "BIEG ULICZNY"

Uczniowie gimnazjum bardzo licznie wzięli udział w zorganizowanym przez Panią Monikę Stafiej i Pana Mirosława Jabłońskiego konkursie, którego zadaniem było wykonanie projektu graficznego do plakatu promującego imprezę środowiskową. Organizatorzy przyznali sześć równorzędnych miejsc I. Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a nagrodzonym gratulujemy!

         Konrad Gogolin                        Borowska Weronika                 Przybyszewska Karolina

       

Mioduska Klaudia                     Wiesiak Sandra                  Lewandowska Marta

       


"Sportomaniacs"

W miesiącu maju został rozstrzygnięty konkurs szkolny, którego celem było zaprojektowanie przez uczniów logo, które ma być znakiem identyfikacji wizualnej bloga "Sportomaniacs".

Zwycięzcą konkursu został Krystian Jasiński, uczeń kasy 1 gimnazjum.

Organizatorkami konkursu były pani Monika Stafiej, pani Ewa Brzyskiewicz-Żychska oraz pani Magdalena Rosińska.

 


„Moja gmina – moja mała ojczyzna”

29 maja 2014 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Moja gmina – moja mała ojczyzna” organizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Lubiczu Dolnym. W tym roku impreza miała charakter przeglądu, do którego zostały zaproszone szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Lubicz. Uczniowie prezentowali swoją twórczość w obecności wójta pana Marka Olszewskiego i radnych naszej gminy.
Zadaniem uczniów szkoły podstawowej było napisanie i zilustrowanie legendy związanej z miejscowością znajdującą się na terenie gminy, natomiast gimnazjaliści przygotowywali inscenizację legendy. Przez prawie cały maj uczniowie klas IV – VI pod opieką swoich polonistów pisali piękne legendy. Nie musieli odtwarzać istniejących już tekstów,
lecz mogli tworzyć własne utwory. Szkołę Podstawową nr 2 w Lubiczu Górnym reprezentowała historia napisana przez Łukasza Kukowskiego z klasy IVc, (nauczyciel p. Katarzyna Rumińska).
Opowieść w zabawny sposób ukazała genezę nazwy Lubicz. Już na miejscu została ona wspaniale zilustrowana
przez dwoje uczniów: Antoninę Smoktunowicz z klasy VIc i Jakuba Bochockiego z Vc.
Z kolei gimnazjaliści pod kierunkiem pani Joanny Karczewskiej przygotowali inscenizację legendy o zbóju Madeju
z Mierzynka. Podanie zostało zaczerpnięte z książki pana Stanisława Gizińskiego pt. „Mierzynek w etnografii, historii i poezji”. W występie wzięli udział uczniowie klasy Ib – Zuzanna Kowalska, Sandra Młodawska, Oliwer Mroczkowski, Sandra Wiesiak oraz Natalia Brzozowska z IIa.
Wszyscy uczestnicy przeglądu zostali nagrodzeni dyplomami, książkami i pendrive'ami.


Ze wspomnień usatysfakcjonowanego kibica…
czyli gimnazjaliści na eliminacjach do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej KobietW piątek 23 maja 2014 r. grupa zorganizowanych kibiców z naszego gimnazjum, udała się do Bydgoszczy, by uczestniczyć w eliminacjach do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet. Grupę wiernych kibiców zasilili również nauczyciele: pan Tomasz Dolega (kierownik wyjazdu), pani Magdalena Żurawska oraz ks. Tomasz Kalinowski. Ruszyliśmy pełni entuzjazmu i nadziei na wygraną polskiej drużyny. Podróż upływała w miłej atmosferze. Szczęśliwie dotarliśmy na miejsce,
a następnie udaliśmy się do hali sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy, by zająć miejsca
i przygotować się do gorącego kibicowania. Pierwszym punktem dnia było obejrzenie meczu Szwajcaria – Ukraina. Drużyna ze Szwajcarii po pierwszym przegranym secie kolejne trzy wygrała (19:25, 25:15, 25:23, 25:19), co zapewniło jej zwycięstwo. Punktualnie o godz. 20:00 w Bydgoskiej Hali Łuczniczka rozpoczęła się prezentacja zawodniczek drugiego meczu. „Biało-czerwone” przywitał ogromny aplauz fanów.
Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani możliwością uczestniczenia w takim wydarzeniu sportowym i z niecierpliwością czekaliśmy na mecz z udziałem Polek. Nasze serca zaczęły mocniej bić, gdy wraz z całą rzeszą około 1500 kibiców zebranych w Hali Łuczniczka, odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Polki zagrały w składzie: Joanna Wołosz, Malwina Smarzek, Izabela Kowalińska, Klaudia Kaczorowska, Maja Tokarska, Agnieszka Kąkolewska, Agata Durajczyk (libero), oraz Izabela Bełcik, Katarzyna Zaroślińska, Katarzyna Połeć, Elżbieta Skowrońska, Daria Paszek.
Od samego początku spotkania piłka była po stronie „biało-czerwonych”. Cały mecz był jednostronny. Polska – Łotwa 3:0 (25:12, 25:15, 25:11). Wszyscy kibice dziękowali „biało-czerwonym” za ducha walki i wygraną. W trakcie meczu, pan Tomasz Dolega wpadł na pomysł, aby zaprosić maskotkę do kibicowania z nami. Na prośbę Kamila Polańskiego i Jakuba Rostkowskiego maskotka „Biało-Czerwonych” przybyła do naszych uczniów bez zastanowienia.
Uczniowie robili sobie pamiątkowe zdjęcia z Orzełkiem i razem z nim zagrzewali nasze siatkarki do boju. Zadowoleni z faktu, że mogliśmy uczestniczyć
w tej imprezie, pełni wrażeń wsiedliśmy do autokaru. Godzina była późna, ale my długo jeszcze nie myśleliśmy o śnie, nie czuliśmy zmęczenia, naszym opowieściom i relacjom nie było końca.


"Chłopska Szkoła Biznesu"

23 maja br. w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie klas trzecich mieli okazję rozpoznać i rozwijać predyspozycje przedsiębiorcze. Uczniowie III LO z Torunia poprowadzili dla nich turniej oparty na grze planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”. W trakcie rozgrywki uczniowie wcielali się w role historycznych przedsiębiorców. Produkowali, handlowali z innymi graczami na jarmarkach i gromadzili towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowych do wybranych miast Europy.
Najlepsza w naszej szkole okazała się klasa III c. 28 maja III c wzięła udział w finale II Międzyszkolnego Turnieju „Pierwszy Przystanek do Biznesu” w III LO w Toruniu. Nasi uczniowie zespołowo zajęli II miejsce, a indywidualnie I miejsce para: Mateusz Bąk i Bartosz Dziwulski, III miejsce para: Agata Gurzyńska i Natalia Czarnecka. Gratulacje!!!
 


MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKOATLETYCE INDYWIDUALNEJ
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

W piątek 23 maja 2014 r. w Złejwsi Wielkiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Lekkoatletyce.
Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu w kategorii dziewcząt reprezentowały: Małgorzata Albertin, Oliwia Glinkau, Dominika Habant, Paulina Jakubiak, Wiktoria Kasprzak, Kinga Kowalska, Anna Lewandowska, Klaudia Malec, Nikola Miller, Weronika Mytlewska, Aleksandra Olszta, Patrycja Szymanek, Agnieszka Tecmer, Lena Torkowska, Natalia Wilamowska, Julia Wiśniewska.
Natomiast chłopcy wystąpili w składzie: Bartek Bukowski, Sebastian Dygasiewicz, Mateusz Frątczak, Sebastian Górski, Konrad Guziński, Krystian Jasiński, Eliasz Kania, Oskar Lamparski, Szymon Nadachewicz, Artur Nikoniuk, Bartek Pacura, Michał Piotrowski, Jakub Polański, Adam Rembeza, Hubert Skrzyniecki, Mateusz Trzciński, Krzysztof Wiśniewski, Patryk Zakrzewski.
W zawodach tych nasza reprezentacja wywalczyła 6 medali:

Lena Torkowska – I miejsce w skoku w dal, I miejsce w biegu na 800 m,
Paulina Jakubiak – II miejsce w skoku wzwyż,
Patrycja Szymanek, Nikola Miller, Julia Wiśniewska, Natalia Wilamowska – II miejsce sztafeta szwedzka,
Dominika Habant – III miejsce rzut oszczepem,
Klaudia Malec – III miejsce bieg na 800 m

Zwycięzcom, jak i opiekunom – panom: Tomkowi Doledze, Robertowi Gutmańskiemu i Mirosławowi Jabłońskiemu – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 


MISTRZOSTWA POWIATU W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYMW czwartek 22 maja 2014 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Czernikowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w trójboju lekkoatletycznym. Nasi uczniowie pojechali tam pod opieką pani Sylwii Zielińskiej i pana Roberta Gutmańskiego. Reprezentacja dziewcząt (w składzie: Oliwia Florkiewicz, Aleksandra Kamińska, Martyna Kunklewska, Martyna Pawłowska, Klaudia Szatkowska, Klaudia Wierzbowska) wywalczyła Mistrzostwo Powiatu.
Gratulujemy! Chłopcy też poradzili sobie nie najgorzej, będąc o krok od podium. Grając w składzie: Szymon Mansfeld, Adrian Kopczyński, Robert Kuczkowski, Mateusz Stark, Maksymilian Torkowski, Michał Wójcik,
zajęli IV miejsce.
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw
Dziewczęta:
I miejsce – SP Lubicz Górny
II miejsce – SP3 Chełmża
III miejsce – SP Osiek n/Wisłą
IV miejsce – SP Łubianka
V miejsce – SP Czernikowo
VI miejsce – SP Turzno
Chłopcy:
I miejsce – SP Czernikowo
II miejsce – SP3 Chełmża
III miejsce – SP Obrowo
IV miejsce – SP Lubicz Górny
V miejsce – SP Ostaszewo
VI miejsce – SP Łubianka


MISTRZOSTWA POWIATU
W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYMW środę 21 maja 2014 r. w Pigży odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym. Na czwórbój składają się: skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 60 m oraz bieg długi (dziewczęta – 600 m, a chłopcy – 1000 m). Gminę Lubicz reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu.
Nasza szkoła zajęła I miejsce w Czwórboju LA w kategorii dziewcząt i chłopców, przez co uzyskała awans
do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 3 czerwca w Inowrocławiu.
Skład grupy dziewcząt: Marcelina Dolska (6a), Paulina Kowalska (6a), Julia Rybicka (6a), Marcelina Torkowska (6b), Julia Wilamowska (6a), Julia Życzyńska (6a). Skład grupy chłopców: Mateusz Detmer, Hubert Dziwulski, Daniel Przyjalkowski, Oskar Streich, Dominik Szuluk, Miłosz Wiśniewski.


Dziewczęta:
1. SP Lubicz Górny
2. SP nr 5 Chełmża
3. SP Pigża
4. SP Osiek n/Wisłą
5. SP Turzno
6. SP Górsk
7. SP Czernikowo

Chłopcy:
1. SP Lubicz Górny
2. SP nr 5 Chełmża
3. SP Czernikowo
4. SP Łążyn II
5. SP Pigża
6. SP Turzno
7. SP Zławieś Wielka

Również w lekkoatletyce indywidualnej wywalczyliśmy wiele medali:
Marcelina Dolska – I miejce w rzucie piłeczką palantową,
Julia Życzyńska – II miejce w biegu na 600 m,
Oskar Streich – I miejsce w rzucie piłeczką palantową oraz II miejsce w biegu na 60 m i w skoku w dal,
Mateusz Detmer – I miejce w biegu na 1000 m.
W zawodach wzięli również dział: Patrycja Jabłońska, Malina Mytlewska, Antonina Smoktunowicz, Patryk Bożek, Mikołaj Kubacki i Adrian Sibilak.
Zwycięzcom oraz ich opiekunom – panu Piotrowi Bieniewiczowi oraz panu Marcinowi Karczewskiemu – serdecznie gratulujemy!


Wielki sukces nauczycielek świetlicy w Lubiczu!!!Nauczycielki świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech, Joanna Godurowska, Joanna Kulas, zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu pt. „365 Ciekawych Rzeczy do Zrobienia w Świetlicy”, wyprzedzając świetlice z Warszawy i Gdańska. Konkurs organizowało wydawnictwo edukacyjne Agencja SUKURS, które m.in. wydaje ogólnopolskie czasopismo „Świetlica w szkole”, adresowane do osób pracujących w świetlicy.
Uczestnicy konkusu mieli za zadanie przygotować scenariusz cyklu rocznych zajęć świetlicowych (na każdy miesiac roku szkolnego), które nie były dotąd nigdzie publikowane. Kryteriami oceny prac konkursowych była poprawność metodyczno-merytoryczna scenariuszy, wartość poznawacza, opracowanie graficzne (fotografie, ilustracje itp.), funkcjonalność scenariuszy, kreatywność oraz oryginalność.
Nauczycielki z Lubicza wymyśliły cykl zajęć pt. „Mogę być, kim chcę”, które rozwijają wyobraźnię, kreatywność dzieci, usprawniają manualnie i przede wszystkim dostarczają im wiedzy z obszarów, które są bliskie każdemu małemu człowiekowi, takie jak: dinozaury, piraci, kosmos, rycerze, czarodzieje, Eskimosi itp.
Mamy nadzieję, że cykl zajęć pozwoli dzieciom choć na chwilę przenieść się do innego świata, nabrać przekonania, że mogą być, kim chcą, a nauczycielkom gratulujemy kreatywności i sukcesu, tym bardziej, że nie jest to ich pierwsze tak duże osiągnięcie. Mogą poszczycić się wieloma laureatami, osobami wyróżnionymi w konkursach plastyczno-technicznych na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy wysokimi wynikami w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 


Wojewódzki Konkurs „Humanista Roku 2013/2014” dla klas trzecich gimnazjum

W ubiegłą sobotę 17 maja 2014 r. już po raz drugi Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu zorganizował dla trzecich klas gimnazjum konkurs „Humanista Roku”, z tą różnicą, że tym razem zaprosił do niego uczniów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Tak samo jak w ubiegłym roku współorganizatorem i gospodarzem miejsca konkursu był Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast patronat nad imprezą objęła Kujawsko-Pomorska Kurator Oświaty w Bydgoszczy. Recenzentką testu konkursowego została pani Maria Jadczak (doradca metodyczny CKU TODMiDN w Toruniu).
Tuż przed godziną dziesiątą na sali wykładowej Collegium Humanisticum zgromadziło się 69 uczniów klas trzecich z 37 szkół województwa kujawsko-pomorskiego, około 50 nauczycieli-opiekunów oraz jury składające się przede wszystkim z nauczycieli zespołu humanistycznego Gimnazjum nr 1 w Lubiczu. Nie zabrakło również dyrekcji ZS nr 1 w Lubiczu – pani dyrektor Joanny Ardanowskiej oraz pań wicedyrektor: Emilii Jarzębińskiej i Marleny Szamskiej-Kuczwalskiej, przedstawiciela kuratorium w Bydgoszczy – Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty
– pana Andrzeja Siemianowskiego, ani reprezentanta gospodarzy – zastępcy dyrektora Instytutu Historii
i Archiwistyki – pana dr. hab. Jarosława Kłaczkowa.
Po trwającej niecały kwadrans części oficjalnej i zaproszeniu gości wraz
z opiekunami uczniów na kawę, około godziny 10:20 rozpoczął się test. W ciągu 70 minut uczniowie musieli odpowiedzieć na 140 pytań zamkniętych, wykazując się wiedzą z szeroko pojętej kultury, w myśl słów Terencjusza – głównego hasła humanizmu: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzie, nie jest mi obce”. Dlatego wśród pytań dotyczących poprawności językowej, literatury, malarstwa czy wydarzeń historycznych znalazły się pytania, takie jak to o nazwę toruńskiej Motoareny, nazwy festiwali filmowych i teatralnych czy odnoszące się do identyfikacji portretów popularnych aktorów i muzyków młodego pokolenia.
Zwycięzcą okazał się uczeń ZS UMK „Gimnazjum i Liceum Akademickiego” w Toruniu, który osiągnął wynik 123 punktów na 140 możliwych do zdobycia. Drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie bydgoskich gimnazjów (Gimnazjum nr 46 i Gimnazjum nr 28), natomiast wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z: Gimnazjum nr 24
w Toruniu, Gimnazjum nr 28 w Bydgoszczy, Gimnazjum nr 34 w Toruniu oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Radzyniu Chełmińskim. Uczniowie naszej szkoły – Weronika Mytlewska i Szymon Słowikowski
– również napisali test na wysokim poziomie, stając się finalistami konkursu.
Po raz kolejny organizatorzy zebrali pozytywne opinie nie tylko o samym teście, ale też organizacji całości imprezy. Dowodzi to, że tego typu przedsięwzięcie jest bardzo dobrą promocją szkoły. Nie udałoby się powtórzyć sukcesu bez przychylności dyrekcji, sponsorów (indywidualnych oraz pani Dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu, Rady Rodziców ZS nr 1 w Lubiczu i Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty), pomocy chętnych uczniów (zwłaszcza Joli Maciejewskiej i Oliwii Kędzierskiej), ani zaangażowania nauczycieli ZS nr 1 w Lubiczu – pań: Joanny Bortkiewicz-Mielnik, Ewy Brzuskiewicz-Żychskiej, Joanny Karczewskiej, Marioli Kordowskiej, Alicji Regent, Katarzyny Rumińskiej, Justyny Sadowskiej oraz czuwających nad całością imprezy – pań: Marii Lamparskiej i Doroty Romańskiej (pomysłodawczyni konkursu). Wszystkim należą się serdecznie podziękowania.

   


I miejsce naszych dziewcząt na Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki RęcznejW dniach 11–13 kwietnia 2014 r. uczennice klasy sportowej Va wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Ręcznej w Ciechanowie. Rozegrały 7 spotkań, wygrywając wszystkie mecze i zajmując I miejsce.
Skład zwycięskiego zespołu: Patrycja Betker, Wanessa Błąszkiewicz, Daria Chylińska, Martyna Czarnecka, Eichhorst Martyna, Wiktoria Pietruszewska, Nikola Piotrzkiewicz, Aleksandra Siólkowska, Joanna Węgrodzka, Nikola Życzyńska.
W niedzielę 18 maja w naszej szkole odbył się finał Mistrzostw Województwa w Piłce Ręcznej i nasze uczennice z rocznika 2002, rywalizując z Wąbrzeźnem, Brodnicą i Kowalewem również wygrały tytuł Mistrzyń Województwa.

 


Wojewódzki finał piłki ręcznej chłopców i zwycięstwo naszych chłopakówW piątek, 9 maja 2014 r. w Bydgoszczy uczniowie klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu rozegrali wojewódzki finał piłki ręcznej chłopców. Po całorocznych rozgrywkach ligowych uczniowie spotkali się w finale z zespołami z: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądza. Ostatecznie I miejsce zajęli chłopcy z klasy Va ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu, stając się Mistrzami Województwa rocznika 2002. Zespół zagrał w składzie: Mateusz Andrzejewski, Bartosz Brodowski, Mateusz Bronslaf, Damian Falkowski, Jan Falkowski, Michał Jasieniecki, Kacper Kubik, Jakub Ostrzycki, Maksymilian Polcyn, Sebastian Nowatkowski, Miłosz Gąsior, Nataniel Lipertowicz
 


„Szczypiorniak na orlikach” i zwycięstwo naszej szkoły

W poniedziałek, 12 maja 2014 r., z inicjatywy trenerów piłki ręcznej z Lubicza, na naszym Orliku zostały rozegrane zawody pt. „Szczypiorniak na orlikach”. Jest to cykliczna impreza organizowana w celu popularyzacji piłki ręcznej. W zawodach rywalizowali z sobą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu. Ostatecznie turniej wygrali uczniowie klas sportowych szkoły podstawowej z Lubicza. Zwycięzcy turnieju (klasa 5a – rocznik 2002 oraz uczennice z klasy 6a – rocznik 2001) wezmą udział w finale wojewódzkim. Główną nagrodą jest wyjazd do Częstochowy na Mistrzostwa Polski „Szczypiorniak na Orlikach” oraz kibicowanie na meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy reprezentacji polski kobiet.


Z Comeniusem we Włoszech


Kolejną wymianę doświadczeń edukacyjnych w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” umożliwiła uczniom naszego gimnazjum wizyta we Włoszech.
W dniach 21-26 marca uczniowie: Konrad Gogolin (2b), Kuba Piotrowicz (1d), Paulina Galarowicz (1e), Roksana Szwed (2d), Oliwia Gierłowska (2a), Kuba Pasternak (1a) i Patrycja Jurkiewicz (2a) wraz z Panią Dyrektor Joanną Ardanowską i opiekunami: panią Alicją Regent, panią Magdaleną Żurawską i panią Małgorzatą Bogukalec, gościli
w szkole partnerskiej w Italii.
Uczniowie doskonalili umiejętności komunikacyjne w zakresie języka angielskiego, poznali życie codzienne włoskich rówieśników, ich zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu. Goście mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu tamtejszej szkoły, brali udział w zajęciach edukacyjnych oraz rozgrywkach sportowych. Czas spędzony we Włoszech wypełniony był pracą nad dalszymi działaniami w ramach projektu.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła uczestnikom wyjazdu wizyta w Rzymie. Zwiedzili bazylikę św. Piotra, muzea watykańskie, głównie Kaplicę Sykstyńską, widzieli fontannę di Trevi, Koloseum i Forum Romanum.
Czas spędzony we Włoszech pozostanie na zawsze w naszych najpiękniejszych wspomnieniach.


   


Muzykalni gimnazjaliści, czyli
II MIEJSCE W KATEGORII MUZYCZNEJ
XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

Bartosz Machajewski (uczeń klasy 3c gimnazjum) i Daniel Przewięźlikowski (uczeń klasy 3d gimnazjum) wzięli udział w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mój szkolny kolega z misji” i zajęli II miejsce w kategorii muzycznej. Wspólnie napisali i nagrali piosenkę pt. „Nie jestem sam”. Bartek jest autorem słów, muzykę chłopcy skomponowali wspólnie. Gratulujemy!
Tematykę konkursu wyznaczała wypowiedź papieża Franciszka: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam” (encyklika „Fidei lumen” nr 39). Odbył się on pod patronatem pani Minister Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej, nuncjusza apostolskiego w Polsce – abp. Celestino Migliore oraz przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – bp. Jerzego Mazura.
W konkursie misyjnym wzięło udział 458 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. Na poziomie klas I–III SP zgłosiło udział 138 szkół, a poziomie klas IV–VI SP – 203. W konkursie startowali też uczniowie ze 117 gimnazjów. Opiekowało się nimi 886 nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz powołali szkolne komisje kwalifikacyjne. Przeważały prace plastyczne, ciekawe nie tylko pod względem treści, ale także technik wykonania. W kategorii literackiej uczniowie najczęściej pisali listy, wiersze oraz opowiadania i wywiady z misjonarzami. Wyłoniono 45 finalistów (w 5 kategoriach na trzech etapach edukacyjnych).

 


SUKCES REPREZENTACJI GIMNAZJUM
NA XXXVII OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W piątek 25 kwietnia 2014 w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii gimnazjum. W zmaganiach wzięły udział 3-osobowe reprezentacje gimnazjów z Lubicza oraz Grębocina. Uczestnicy mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, rozwiązać test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zespołowo udzielić pierwszej pomocy w nagłej sytuacji. W wyniku zmagań, I miejsce na poziomie gimnazjum zdobyła drużyna Gimnazjum nr 1 w Lubiczu w składzie: Artur Nikoniuk, Kamil Polański, Jan Todek (opiekunowie: Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech). Najlepszym zawodnikiem został Jan Todek (ZS Lubicz).
Zwycięska drużyna reprezentowała gminę Lubicz na etapie powiatowym, który miał miejsce w Zespole Szkół w Górsku 26 kwietnia 2014 r. Drużyna Gimnazjum nr 1
w Lubiczu po wykonaniu wszystkich zadań konkursowych zajęła I miejsce
i reprezentowała powiat toruński w zmaganiach na etapie okręgowym OTBwRD, które odbyły się 10 maja 2014 r. w Zespole Szkół nr 24 w Toruniu. Wszyscy uczestnicy etapu okręgowego Turnieju wyróżniali się dużym poziomem wiedzy, wysoką techniką jazdy oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy,
przez co walka była bardzo zacięta i wyrównana.
W ostatecznej kwalifikacji nasza drużyna zdobyła II miejsce i awansowała do etapu wojewódzkiego,
który będzie organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Toruniu w najbliższą sobotę, 17 maja 2014 r.

Trzymajmy kciuki, by etap wojewódzki również okazał się dla chłopków szczęśliwy!

 


Statuetka „ORZEŁ NATURA 2000” w rękach naszego ucznia

Józef Błaszkowski – uczeń klasy 2c SP – zdobył drugie miejsce w konkursie na plakat
wraz z hasłem ukazującym atrakcje przyrodnicze i kulturowe obszarów objętych programem Natura 2000 pn. „Pocztówka dla powiatu”. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 5 maja 2014 roku
w Osadzie Leśnej na Barbarce. Józek otrzymał pamiątkową statuetkę: „ORZEŁ NATURA 2000”, dyplom i album przyrodniczy. Na konkurs wysłano prace uczniów klasy 2c SP, wykonane podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez wychowawczynię, panią Katarzynę Kwaśnicką. Warto dodać, że nagrodzony plakat został zauważony wśród ponad 460 prac nadesłanych przez uczniów klas I–III SP.
Józkowi, wielkiemu miłośnikowi przyrody, gratulujemy!
 


I SĄSIEDZKI TURNIEJ KLAS VI

29 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu odbył się I SĄSIEDZKI TURNIEJ KLAS VI pod PATRONATEM Wójta Gminy Lubicz p. Marka Olszewskiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy p. Hanny Anzel.
Organizatorem turnieju była Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie ZS nr 1. W imprezie udział wzięli wszyscy uczniowie klas VI z sąsiedzkich szkół: ZS nr 2 w Grębocinie, SP w Młyńcu, SP w Brzozówce, SP w Gronowie, SP w Złotorii i SP nr 1 w Lubiczu Dolnym. Każda klasa stanowiła jedną drużynę, która brała udział w poszczególnych konkurencjach. Zabawy miały na celu stworzenie możliwości wesołej rywalizacji. Dyscypliny turnieju łączyły wiele dziedzin: sport, przedmioty ścisłe, przedmioty artystyczne, przedmioty humanistyczne i języki. Turniej był okazją do lepszego poznania naszych sąsiadów i wielką przyjemnością przebywania z nimi. Dzieci wykazały się sprawnością, kreatywnością, poczuciem humoru, a przede wszystkim wysoką kulturą. Jednym z zadań było dokończenie zdania: Dobry sąsiad to taki, … Poniżej przytaczamy niektóre odpowiedzi:
...który się nie kłóci i nie stwarza problemów;
…który pomaga , coś pożyczy;
…który jest jak rodzina , dzieli się;
…który nie przeszkadza , pomaga , nie wtrąca się , jest życzliwy;
…który pomaga , nie dzwoni na policję , służy pomocą…
Mamy nadzieję kontynuować w przyszłości sąsiedzkie spotkania, bo to pierwsze dostarczyło nam wiele radości i pokazało, że mamy przesympatycznych, dobrych sąsiadów.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali w realizacji tej imprezy: uczniom Gimnazjum nr 1 w Lubiczu, nauczycielom, Dyrekcji, Radzie Rodziców, a zwłaszcza Patronom i firmie Kamilia.

       


Pisanki, kraszanki – wielkanocne wariacje

Wychowawczynie świetlicy szkolnej wraz z nauczycielem techniki, panią Dorota Ratkowską, zorganizowały konkurs plastyczno-techniczny wśród uczniów klas IV–VI SP pt. „Pisanki, kraszanki – wielkanocne wariacje”. Konkurs trwał
od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r. Uczniowie mieli za zadanie wykonać dowolną techniką i przy użyciu dowolnych materiałów pisankę. Wystawę prac konkursowych można było oglądać w holu głównym szkoły
w terminie 11–16 kwietnia 2014 r.
Wśród zgłoszonych na konkurs pisanek jury postanowiło nagrodzić prace, które wyróżniały się jakością wykonania, estetyką, oryginalnością i doborem różnorodnych materiałów.

Prace płaskie:
I miejsce - Szymon Zaremski z klasy 4b
II miejsce – Wiktoria Machajewska z klasy 4c
III m-ce – Weronika Bartosiak z klasy 4b
Wyróżnienie: Bogumiła Piwińska z klasy 5c

Prace przestrzenne:
I miejsce – Julia Kowaleńko z klasy 5b, Oliwia Celmer z klasy 5b
II miejsce – Piotra Charyga z klasy 5d
III miejsce – Miłosz Gąsior z klasy 5a
Wyróżnienia:
Julia Kudlińska z klasy 5d
Wiktor Wojtalewicz z klasy 5d
Zuzanna Wiśniewska z klasy 5b
Paulina Włodarczyk z klasy 5c
Agata Glinkau z klasy 5b


Sukces chóru Gaudium Cantates na konkursie w Riva del Garda
 Nasz chór z Lubicza Górnego „Gaudium Cantates”, pod opieką pani Aleksandry Kwiatkowskiej i pana Ariela Radomińskiego, wyśpiewał srebrny medal w konkursie: Concorso Corale Internazionale we Włoszech. Naszym wspaniałym dyrygentom serdecznie
GRATULUJEMY!!!!!!!!!!!!Konkurs odbył się w dniach 13-17 kwietnia 2014 w miejscowości Riva del Garda. Wzięły w nim udział chóry
z odległych stron świata, między innymi z Australii, Korei i Stanów Zjednoczonych. Występowały w różnych kategoriach: chóry mieszane, żeńskie, dziecięce. Wieloletnia praca chóru została doceniona i zwieńczona międzynarodowym sukcesem.
W przerwach między próbami a występami młodzież, dyrygenci oraz opiekunowie zwiedzili przepiękne okolice jeziora Lago di Garda w regionie Trydent. Wysokie góry z ośnieżonymi szczytami kontrastowały z wielobarwnymi kwiatami, palmami, pomarańczami, oliwkami
i cyprysami w malowniczych miejscowościach północnych Włoch. Zwiedziliśmy miasteczko Nago, w którym mieszkaliśmy oraz Riva del Garda. Miłośników przyrody zachwycił wodospad Varone Falls oraz małe alpejskie jeziorko Tenno. Do średniowiecznej miejscowości Canale dotarliśmy wijącymi się w górę alpejskimi drogami. Osadę założono w 1211 roku. Domy powstały z szarego kamienia, poprzyklejane do siebie licznymi kolebkowymi sklepieniami. W miasteczku pełno jest łuków, przepierzeń, wąskich uliczek i zaułków. Mnóstwo tu ciekawych detali, starych okiennic, drzwi, naściennych malowideł, czas jakby się tu zatrzymał, zawitaliśmy na chwilę w czas średniowiecza.
 


Gala laureatów – podsumowanie konkursów kuratora oświaty

 

W piątek 11 kwietnia w Toruniu odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Spotkali się na niej uczniowie-laureaci oraz ich nauczyciele. Gratulował sukcesów, a także wręczał zaświadczenia i statuetki laureatom oraz podziękowania nauczycielom
pan Andrzej Siemianowski – Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty. Spośród ponad 31 tys. uczniów z całego województwa, którzy zostali zgłoszeni do pierwszego etapu konkursu (wszystkie przedmioty) tylko 842 zostało laureatami, a ok. 500 finalistami. Dlatego znalezienie się w gronie niespełna 3% najlepszych uczniów w całym województwie to ogromny sukces zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli – co podkreślał pan wicekurator.
Nasze laureatki:
Weronika Mytlewska z kl. IIIa – laureatka wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii przygotowywana przez panią Dorotę Romańską
Natalia Bejger z kl. IIIa – laureatka wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii przygotowywana przez panią Magdalenę Żurawską
Nasze finalistki:
Laura Myślińska z kl. IIIa oraz Monika Słupska z kl. IIIc
– finalistki wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii przygotowywane przez panią Dorotę Romańską
Gabriela Zientarska z kl. IIIa oraz Weronika Mytlewska z kl. IIIa – finalistki wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii przygotowywane przez panią Marię Trzeciakowską.
Tytuł laureata zwalnia uczennice z pisania odpowiedniej części testu gimnazjalnego oraz umożliwia wybór dowolnej szkoły średniej, natomiast tytuł finalisty daje dodatkowe punkty, cenne przy rekrutacji do najlepszych szkół średnich.
Uczennicom i nauczycielkom serdecznie gratulujemy!
 


Konkurs recytatorski w Gronowie i II miejsce Weroniki MytlewskiejW środę 9 kwietnia br. cztery gimnazjalistki z naszej szkoły – Natalia Bejger z klasy IIIa, Weronika Mytlewska z klasy IIIa i Weronika Zwierzchowska z klasy IIb (pod opieką pani Joanny Karczewskiej) oraz Marcelina Jaskulska
z klasy Id (pod opieką pani Marii Lamparskiej) – wzięły udział w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poetycka podróż ze Zbigniewem Herbertem” w Gronowie. Oceniając występy młodych recytatorów, czteroosobowe jury brało pod uwagę przede wszystkim oryginalność (stąd możliwość wprowadzenia do interpretacji elementów teatralnych, muzycznych czy tanecznych) i ogólny wyraz artystyczny. W gronie prawie trzydziestu uczestników w kategorii szkół gimnazjalnych jury dostrzegło interpretację „Sprawozdania z raju” w wykonaniu Weroniki Mytlewskiej, która z rąk dyrektora szkoły pana Zbigniewa Piotrowskiego oraz przedstawiciela starostwa powiatowego otrzymała II nagrodę. Serdecznie gratulujemy!
Niezwykle miłym akcentem przebiegającego w bardzo sympatycznej atmosferze konkursu był koncert szkolnego zespołu muzycznego, w którym grał i śpiewał nasz absolwent – Miłosz Kamiński.


Gimnazjaliści na warsztatach gastronomicznych


W ramach zajęć z doradztwa zawodowego zainteresowani uczniowie klas trzecich 1 kwietnia 2014 r. uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych zorganizowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Pracując w mniejszych grupach, pod okiem nauczycieli i starszych uczniów tamtejszej szkoły, przygotowali pizzę z pysznym farszem, muffinki i kruche ciasteczka. Potem można było zjeść samodzielnie przyrządzone smakołyki. Uczniowie mieli okazję poznać ofertę szkoły, warunki, w jakich uczą się i praktykują jej uczniowie oraz zapoznać się ze specyfiką zawodu kucharza. To była bardzo miła i smaczna wyprawa.
 


SZKOLNY TURNIEJ UNIHOKEJA DZIEWCZĄT


Na przełomie marca i kwietnia za sprawą pani Danieli Wiśniewskiej odbył się Szkolny Turniej Unihokeja Dziewcząt dla klas 4–6 SP. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach: dla klas czwartych i dla klas 5–6. Spośród klas czwartych w turnieju wzięły udział cztery drużyny (po 8 dziewcząt z każdej klasy), natomiast spośród klas piątych i szóstych – 5 zespołów. Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Klasyfikacja końcowa klas czwartych:
I miejsce – klasa 4c w składzie: Marcelina Iżyk, Marcelina Kurkowska, Joanna Łyczbińska, Wiktoria Machajewska, Julia Słowikowska, Lidka Strzelecka, Kinga Tecmer, Amelia Wydrachowska;
II miejsce – klasa 4a w składzie: Natalia Doroch, Oliwia Florkiewicz, Martyna Jurgielska, Aleksandra Kamińska, Martyna Pawłowska, Natalia Rutkowska, Klaudia Szatkowska, Klaudia Wierzbowska;
III miejsce – klasa 4d w składzie: Amelia Durmowicz, Andżelika Nowatkowska, Julia Olewnik, Michalina Pasternak, Joanna Piotrowicz, Natalia Ratkowska, Kamila Sztandarska, Martyna Witkowska;
IV miejsce – klasa 4b w składzie: Weronika Bartosiak, Zuzanna Bierycz, Magda Błaszkowska, Agata Chlebowska, Wiktoria Czarnecka, Agata Linowska, Lidka Rogozińska;

Klasyfikacja końcowa klas 5–6:
I miejsce – klasa 5cd w składzie: Natalia Iżyk, Weronika Montowska, Wiktoria Ruszkiewicz, Aleksandra Słupska, Amelia Szymborska, Wiktoria Tomaszewska, Zuzanna Wilangowska, Paulina Włodarczyk;
II miejsce – klasa 6bc w składzie: Julia Aftamienko, Julia Gręźlikowska, Patrycja Jabłońska, Sandra Musiał, Malina Mytlewska, Zuzanna Storozum, Kamila Szelepusta, Marcelina Torkowska;
III miejsce – klasa 6a w składzie: Marcelina Dolska, Kinga Gajowiak, Daria Jaśniewska, Julia Rybicka, Julia Wilamowska, Julia Życzyńska;
IV miejsce – klasa 5b w składzie: Amelia Bejger, Oliwia Celmer, Dominika Breńska, Agata Glinkau, Olga Grygieńć, Julia Kowaleńko, Amelia Łowicka, Zuzanna Wiśniewska;
V miejsce – klasa 5a w składzie: Wanessa Błaszkiewicz, Daria, Martyna, Patrycja, Nikola Życzyńska, Aleksandra Siółkowska, Izabela, Joanna.

 


IV Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych w Lubiczu

W dniach 28–30 marca w Lubiczu odbył się IV Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych
pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy, którego organizatorem był
Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar Lubicz oraz ZS nr 1 w Lubiczu.
Wystartowało w nim 12 drużyn, które rywalizowały w kategorii juniorek młodszych (rocznik 1997 i mł.).
W naszej drużynie grały zarówno uczennice z naszej szkoły, jak i absolwentki. Dużym wsparciem dla drużyny lubickiej była gra Martyny Sucha, która obecnie uczy się i trenuje w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku.
Podczas turnieju odbyło się 36 meczy. Pierwsze miejsce zajął zespół UKS Varsovia Warszawa, który w finale pokonał drużynę MKS Truso Elbląg 19:15. W meczu o trzecie miejsce zawodniczki z Kielc nie sprostały zespołowi UKS Vambresia Wąbrzeźno, przegrywając 16:19. Piłkarki ręczne z naszej szkoły rozpoczęły turniej dwoma przegranymi meczami: z Elblągiem 18:24 i z Wąbrzeźnem 15:18. Natomiast z meczu na mecz grały z coraz większym zaangażowaniem. Kolejno wygrały z ChKS Łódź 18:10 oraz z KU AZS Koszalin 25:19. Ostatecznie wywalczyły VII miejsce, pokonując drużynę z Płocka 13:7. Na uroczystym zakończeniu drużyny otrzymały puchary oraz medale, które zostały wręczone przez: panią Hannę Anzel Przewodniczącą Rady Gminy Lubicz, pana Marka Olszewskiego Wójta Gminy Lubicz, pana Andrzeja Siemianowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego, panią Dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu Joannę Ardanowską. Trzy pierwsze drużyny otrzymały torty z Cukierni Lenkiewicz. Wśród wszystkich zawodniczek została wyłoniona „Najlepsza siódemka” turnieju, w której znalazła się piłkarka ręczna
z Lubicza – Martyna Sucha. Każdy trener mógł nagrodzić wyróżniającą się zawodniczkę z drużyny. Trenerka Daniela Wiśniewska wyróżniła Oliwię Glinkau. Na koniec pani Hanna Anzel przekazała na ręce Prezesa
UKS Drwęca Novar Lubicz, pana Andrzej Vaterkowskiego, komplet piłek ręcznych dla zawodniczek Klubu.

Klasyfikacja końcowa:
1. UKS VARSOVIA WARSZAWA
2. MKS TRUSO ELBLĄG
3.UKS VAMBRESIA WORWO WĄBRZEŹNO
4. KORONA HANDBALL KIELCE
5. MKS BRODNICA
6. SMS PŁOCK
7. UKS DRWĘCA NOVAR LUBICZ
8. GIMNAZJUM NR PŁOCK
9. LUKS ORLIK RESZEL
10. ChKS ŁÓDŹ
11. UKS OLIMPIJCZYK KOWALEWO POMORSKIE
12. KU AZS KOSZALIN

Najlepsza siódemka turnieju:
1. Patrycja Koc – Warszawa
2. Joanna Marzewska – Warszawa
3. Alicja Klarkowska – Elbląg
4. Justyna Kochańska – Wąbrzeźno
5. Magda Więkowska – Kielce
6. Wiktoria Gajtkowska – Brodnica
7. Martyna Sucha – Lubicz

Impreza była współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu i Urząd Gminy Lubicz.
Dziękujemy za współpracę pani Dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu, pani Joannie Ardanowskiej.
Dziękujemy również serdecznie za wsparcie przy organizacji turnieju następującym firmom:
Novar, Cukiernia Lenkiewicz, Agrofilar, Zielona Puszcza, Nestle Pacific Toruń, Darex,
Hektor, POLBUS, PURE Jatomi Fitness Toruń, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu.

 


Laureaci szkolnego etapu konkursu Humanista Roku 2013/2014

W piątek 28 marca br. odbył się szkolny etap konkursu Humanista Roku 2013/2014. Wzięło w nim udział 26 uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy w 50 minut musieli rozwiązać test stu pytań zamkniętych. Pytania konkursowe obejmowały treści z podstawy programowej w zakresie nauk humanistycznych w gimnazjum oraz podstawowej wiedzy o kulturze i świecie współczesnym (m.in. film, muzyka, polityka). Najwyższe wyniki uzyskali
Weronika Mytlewska z klasy IIIa i Szymon Słowikowski z klasy IIIc.

Tym samym zakwalifikowali się oni do etapu wojewódzkiego konkursu, który jest współorganizowany przez naszą szkołę i Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Odbędzie się on 17 maja br. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Collegium Humanisticum w Toruniu. Gratulujemy i życzymy powodzenia dalej!

 


Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla klas IV–VI SP

W czwartek 27 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu odbyła się Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego dla klas IV–VI, zorganizowana jak co roku przez panią Hannę Rogowską-Olejniczak. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz wyłonienie reprezentantów szkoły w konkursach pozaszkolnych. Do testu leksykalno-gramatycznego, w którym można było zdobyć łącznie 100 punktów, przystąpiło 58 uczniów. Najlepsi okazali się kolejno:
Radosław Kamiński z klasy Vd (88,5 p.),
Amelia Durmowicz z klasy IVd (86,5p.) oraz
Jakub Bochocki z klasy Vc (84,5p.).
Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom języka angielskiego! Życzymy dalszych sukcesów!

 


Ręczna: rodzice kontra uczenniceW tym samym czasie, gdy odbywały się Drzwi Otwarte SP na dzieci i rodziców, 15 marca br. około godziny 11:00 na hali sportowej rozpoczął się towarzyski mecz piłki ręcznej: rodzice kontra uczennice. Mimo licznych sukcesów naszych szczypiornistek, tym razem przebiegający w przesympatycznej atmosferze mecz wygrali rodzice.
 


Drzwi Otwarte w SP


W sobotę 15 marca br. w godzinach 10:00–12:00 Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubiczu Górnym podobnie jak w zeszłym roku otworzyła swe podwoje dla rodziców i dzieci
z oddziałów zerowych oraz klas I–VI SP. Odwiedzających witała na wejściu prezentacja multimedialna o naszej szkole podstawowej, z której można było się dowiedzieć przede wszystkim, jak ona funkcjonuje, a także prezentacja ministerialna skierowana do rodziców sześciolatków. Na hali sportowej pani dyrektor przedstawiła obecnych na miejscu nauczycieli, po czym rodzice zapoznali się z ofertą szkoły, usłyszeli
o funkcjonowaniu klas integracyjnych i sportowych oraz obejrzeli krótki pokaz artystyczny. Następnie mogli w raz z dziećmi zwiedzić budynek szkoły, zajrzeć do wielu klas, zapoznać się
z podręcznikami dla uczniów klas I i pracami plastycznymi uczniów, jak również porozmawiać
z nauczycielami i dyrekcją. Na dzieci czekał szereg ciekawych zabaw z chustą animacyjną, tablicą interaktywną lub komputerem. Mogły też poznać bliżej język angielski, zabawić się w artystę na zajęciach plastycznych czy samodzielnie przeprowadzić kilka doświadczeń przyrodniczych,
które cieszyły się wielkim powodzeniem.
 


Uczennica gimnazjum laureatką konkursu przedmiotowego z chemii!W poniedziałek 3 marca 2014 roku odbył się finał konkursu przedmiotowego z chemii.
Uczennica klasy 3a Natalia Bejger, która przygotowywała się do konkursu pod okiem pani Magdaleny Żurawskiej, została laureatką i jednocześnie zagwarantowała sobie zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Uczennica zapewniła sobie jednocześnie możliwość przyjęcia do dowolnej szkoły średniej publicznej niezależnie od kryteriów naboru. Gratulujemy Natalii i życzymy jeszcze wielu innych sukcesów.

 


LAUREATKA Z MATEMATYKI!!!Mamy przyjemność poinformować, że Antonina Smoktunowicz, uczennica klasy 6c SP, otrzymała prestiżowy tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z matematyki!
Podczas uroczystej gali, Tosi, jej mamie oraz nauczycielce, która przygotowywała uczennicę do konkursu – Pani Dorocie Imalskiej, gratulowali pan Andrzej Siemianowski – Kujawko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz pan Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.Konkurs matematyczny w województwie kujawsko-pomorskim organizowany jest pod patronatem Kuratorium Oświaty i przebiega w trzech etapach (szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim).
Aby zostać laureatem, należy pokonać wszystkie etapy, a w etapie wojewódzkim uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
Tośka spisała się na medal, uzyskując ich aż 92,5%! Nasza laureatka została tym samym zwolniona ze sprawdzianu szóstoklasisty.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach nauki!

 


Dzień Wiosny na sportowo w klasach IV–VI SP

W piątek 21 marca br. klasy IV–VI szkoły podstawowej świętowały pierwszy dzień wiosny niezwykle aktywnie, bo na hali sportowej, gdzie czekało na nie wiele ciekawych konkurencji. Od drugiej godziny lekcyjnej salę zapełnili uczniowie poubierani w stroje zgodne z wcześniej przypisanymi barwami. Klasy IV–VI a były więc zielone, klasy IV–VI b – czerwone,
klasy IV–VI c – niebieskie, a klasy IV–VI d – żółte.
Jako pierwsi rywalizowali uczniowie klas czwartych, którzy brali udział w Wyścigach Rzędów, na które składały się następujące konkurencje: Tor przeszkód, Klasowy skok w dal, Rydwany na kocykach, Wyścig w spodenkach, Pytanka, Bieg z balonem oraz Przenieś piłeczkę. W tym czasie klasy piąte i szóste kibicowały młodszym kolegom i koleżankom.
Na kolejnej godzinie lekcyjnej swoje zdolności sportowe zaprezentowały klasy piąte. Dziewczęta grały w zbijaka, chłopcy w piłkę koszykową. Oceniane były również pod względem celności, skoczności, siły i wiedzy sportowej trójki klasowe.
Jako ostatnie bawiły się klasy szóste. Dziewczęta rywalizowały w rzucance siatkarskiej, chłopcy, grając w koszykówkę. Podobnie jak klasy piąte, szóstoklasiści również wystawiali swoje trójki klasowe, które musiały wykazać się celnością, skocznością, siłą i wiedzą sportową.
Każda konkurencja była punktowana. Do wyników sportowych zostały doliczone punkty za prace plastyczne pt. Mój dzień na sportowo oraz strój.
Ostatecznie zwyciężyły klasy 4a, 5a i 6a.
Całość przygotowali nauczycieli WF-u: Piotr Bieniewicz, Robert Gutmański, Marcin Karczewski, Daniela Wiśniewska, Sylwia Zielińska, całość obchodów Dnia Wiosny w klasach IV–VI SP koordynowała pani Iwona Dolegała.

 


I miejsce uczennicy SP
w KONKURSIE INTERPRETACJI TEATRALNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Teatru „Baj Pomorski”

Uczennice z klasy Ic SP Wiktoria Piotrzkiewicz i Dominika Woszczyna 11 marca wzięły udział w XI KONKURSIE INTERPRETACJI TEATRALNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY zorganizowanym przez Teatr „Baj Pomorski”. Jury w składzie: Agnieszka Niezgoda, Dominika Miękus, Krzysztof Parda (aktorzy Teatru „Baj Pomorski”), Krzysztof Zaremba (kierownik muzyczny teatru), Ireneusz Maciejewski (reżyser teatralny, aktor, mim i performer) po obejrzeniu 30 prezentacji przyznało naszym uczennicom następujące miejsca:
I miejsce – Wiktoria Piotrzkiewicz z klasy Ic,
wyróżnienie – Dominika Woszczyna z klasy Ic.
Tak zaszczytne wyniki są niezwykłym wyróżnieniem dla naszych uczennic, gdyż ranga konkursu jest niebywale wysoka. Konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Obie uczennice doskonalą swój warsztat aktorski na zajęciach teatralnych, prowadzonych przez panią Karolinę Kilanowską.
Na jej barkach spoczywały: dobór repertuaru, rekwizytów, kostiumów oraz szczegółowe instrukcje dotyczące gry aktorskiej
i mnóstwo godzin poświęconych na próby przygotowujące dzieci do konkursu. Opłaciło się jednak! Uczennice wspaniale realizowały się we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Talent aktorski, swoboda, spontaniczność i jednocześnie umiejętność naśladowania pozwoliły dziewczynkom zaprezentować się na najwyższym poziomie. Gratulujemy Wiktorii i Dominice odniesionych sukcesów i życzymy dalszych wielkich osiągnięć teatralnych.
 


 

Turniej Piłki Ręcznej Mutka Cup w Zielonce

W miniony weekend nasze piłkarki ręczne z klasy 6a i 5a wzięły udział w Turnieju Piłki Ręcznej Mutka Cup w Zielonce.
Mecze rozgrywane były od piątku do niedzieli (7–9 marca br.).
W roczniku 2001 w turnieju wzięło udział osiem zespołów w dwóch grupach po cztery drużyny. UKS Drwęca Novar Lubicz zajął VI miejsce, lecz po drodze spotkał się z silnymi zespołami, stąd wyniki wyglądały następująco: Lubicz – Agrykola Warszawa 14:10, Lubicz – Marcovia Marki 11:18, Lubicz – MKS Karczew 7:17.
I miejsce zajął MKS Karczew, natomiast srebrne medale wywalczyła Marcovia Marki. Tak naprawdę nikt nie wyjechał przegrany, gdyż każda zawodniczka otrzymała komplet do gry Hummel, ufundowany przez sponsora turnieju PGNiG. W pierwszej 10 strzelców znalazła się Paulina Kowalska.
Podopieczne pana Marcina Karczewskiego przygotowują się do finałowego turnieju wojewódzkiego, na którym walczyć będą o awans do Półfinału Pucharu ZPRP Dziewcząt.
 


II miejsce naszych dziewcząt na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Buku

W dniach 28.02–2.03.2014 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt. Wzięło w nim udział 12 zespołów z całej Polski. Najmocniejsze okazały się dziewczyny z Buku, jednak II miejsce zdobyły uczennice klasy 5a! Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i pani trener – Sylwii Zielińskiej! Szkołę z Lubicza reprezentowały: Patrycja Betker, Wanessa Błaszkiewicz, Daria Chylińska, Izabela Czarnecka, Martyna Eichhorst, Wiktoria Pietruszewska, Nikola Piotrzkiewicz, Aleksandra Siółkowaksa, Wiktoria Tomaszewska, Joanna Węgrodzka, Nikola Życzyńska.XV KONKURS INTERPRETACJI UTWORÓW DLA DZIECI – „ZABAWA W TEATR”


Dnia 24 lutego w naszej szkole odbył się XV KONKURS INTERPRETACJI UTWORÓW DLA DZIECI – „ZABAWA W TEATR”. Za organizację imprezy odpowiedzialne były panie Katarzyna Kwaśnicka i Karolina Kilanowska. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z klas 0-III szkoły podstawowej. Prezentacje małych aktorów oceniane były przez jury, składającego się z pań: Renaty Pietkiewicz, Lidii Wojciechowskiej oraz Joanny Kulas. Każdy uczestnik w krótkim wystąpieniu prezentował wybrany przez siebie utwór. Wśród tekstów pojawiły się zarówno te z klasyki poezji dziecięcej, ale także propozycje nowatorskie i całkowicie oryginalne. Ocenie jury podlegały: dykcja, mimika, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru, stroju i rekwizytów.
Uczniowie z klas I-III SP, którzy zdobyli zaszczytne pierwsze miejsca będą prezentować naszą szkołę na gminnym konkursie w Grębocinie.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Klasy 0
I miejsce – Zofia Wojciechowska (klasa 0c – wychowawczyni pani Jolanta Kuczmarska)
II miejsce – Sara Grąbczewska (klasa 0b – wychowawczyni pani Maria Kodzis)
III miejsce – Marcel Parulski (klasa 0d – wychowawczyni pani Ewelina Pracowita)
Klasy I
I miejsce – Wiktoria Piotrzkiewicz (klasa Ic – wychowawczyni pani Karolina Kilanowska)
II miejsce – Dominika Woszczyna (klasa Ic – wychowawczyni pani Karolina Kilanowska)
III miejsce – Marika Biernat (klasa Ia – wychowawczyni pani Marta Sarnowska)
Klasy II
I miejsce – Ines Paska (klasa II c – wychowawczyni pani Katarzyna Kwaśnicka)
II miejsce – Józef Błaszkowski (klasa II c – wychowawczyni pani Katarzyna Kwaśnicka)
II miejsce – Amelia Świderska (klasa II b – wychowawczyni pani Wioletta Bieniewicz)
Klasy III
I miejsce – Julia Majewska (klasa III c – wychowawczyni pani Magdalena Czajkowska)
II miejsce – Julia Zyblewska (klasa III c – wychowawczyni pani Magdalena Czajkowska)
III miejsce – Dominika Kurczewska (klasa III a – wychowawczyni pani Dorota Drozdowska)

                 


Nowy projekt Comeniusa rozpoczętyUczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr1 w Lubiczu rozpoczęli działania w unijnym programie edukacyjnym Comenius „Uczenie się przez całe życie” wyjazdem do partnerskiej szkoły w Vila Verde w Portugalii. Grupa uczniów i nauczycieli spotkała się z innymi partnerami projektu „Dążenie do sukcesu” ze szkół z Anglii i Włoch. W bogatym programie wizyty nie zabrakło zajęć integracyjnych, sportowych i artystycznych. Głównie dyskutowano nad dalszymi działaniami i zadaniami do wykonania w projekcie przez poszczególnych partnerów. Poszczególne szkoły zaprezentowały swoje kraje, regiony i szkoły. Szkoła portugalska, organizując wycieczki, pochwaliła się walorami swojego regionu i swojej szkoły, a ceremonia zakończenia wizyty koncertem pokazała, że również portugalscy nauczyciele pięknie grają na różnych instrumentach i potrafią też śpiewać. Uczniowie mieli okazję, uczestnicząc w lekcjach, zapoznać się z życiem szkoły, poznać bliżej codzienne życie swoich rówieśników, u których mieszkali przez tydzień, podszkolić język angielski, w którym się porozumiewali oraz nauczyć się podstawowych zwrotów portugalskich.
Nie bez znaczenia są nawiązane przyjaźnie miedzy uczniami jak i nauczycielami z Anglii, Włoch i Portugalii.
 


Wystawa prac plastycznych dzieci z naszej szkoły
w Bibliotece Pedagogicznej w ToruniuW Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu z inicjatywy pani Karoliny Kilanowskiej została zorganizowana wystawa prac uczniów z naszej szkoły.
Prace można oglądać do 26 lutego 2014 r. w godzinach otwarcia biblioteki.
Wystawę tworzą prace:
• „Zimowe Filigrany – papierowe wycinanki” powstałe w świetlicy szkolnej pod kierunkiem wychowawców – Katarzyny Nowak, Joanny Godurowskiej, Joanny Kulas, Agnieszki Świerczek-Szczech oraz podczas zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez panią Karolinę Kilanowską,
• maski karnawałowe wyróżnione w konkursie pt. „Karnawałowe szaleństwo” zorganizowanym przez wychowawców świetlicy oraz panią Karolinę Kilanowską.
Prace dzieci, tematycznie związane z okresem zimowym i karnawałowym, to efekt końcowy prowadzonych zajęć rewalidacyjnych oraz świetlicowych.
Wystawa jest niezwykłym wyróżnieniem dla dzieci, które brały udział w tworzeniu tych pięknych prac oraz wielką zachętą do dalszego rozwijania ich zainteresowań. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wystawy. Można o niej również przeczytać na stronie biblioteki: http://www.bptorun.edu.pl/index.php?akcja=&art_id=25&id_news=444

 


Maska karnawałowa – karnawałowe szaleństwo

               

Wychowawczynie świetlicy szkolnej wraz z nauczycielem nauczania zintegrowanego zorganizowały konkurs plastyczny pt. „Maska karnawałowa – karnawałowe szaleństwo”. Konkurs ten kierowano do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, a jego celem był rozwój umiejętności plastyczno-technicznych wśród dzieci. Trwał on od 27 do 31 stycznia 2014 roku.
Organizatorzy postanowili nagrodzić najciekawsze maski karnawałowe i zaprezentować je na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Kryteriami oceny były: jakość wykonania, estetyka, oryginalność, różnorodność materiałów.

Uczniowie wyróżnieni:

klasy pierwsze
I miejsce – Hubert Borkowicz kl. 1c
II miejsce – Oliwia Pucka kl. 1c
III miejsce – Filip Nowak kl. 1c
wyróżnienia:
Alicja Maciejewska kl. 1a
Marcelina Wojtalewicz kl. 1c
Klaudia Wiśniewska kl. 1a
Zofia Utnicka kl. 1c
mają Magdziarek kl. 1c

klasy drugie
I miejsce – Grzegorz Fik kl. 2a
II miejsce – Julia Zarembska kl. 2c
III miejsce – Agata Lityńska kl. 2c
wyróżnienia:
Natalia Kowalska kl. 2b
Norbert Knyszyński kl. 2b

klasy trzecie
I miejsce – Wiktoria Knyszyńska kl. 3c
II miejsce – Paulina Kowalska kl. 3c
III miejsce – Julia Rozwadowska kl. 3c, Klaudia Klap kl. 3a

wyróżnienia:
Ksawier Sikorski kl. 3a
Martyna Porębska kl. 3a
 


Mamy laureatkę!
Sukces gimnazjalistek w konkursie przedmiotowym z historii!

Uczennica Weronika Mytlewska (z klasy IIIa gimnazjum) została laureatką prestiżowego wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii Kuratora Oświaty.

Etap wojewódzki odbył się w dniu 28 stycznia. Uczennica znalazła się w grupie kilkudziesięciu uczniów z całego województwa (spośród ponad 3000 tys. zgłoszonych), którym udało się osiągnąć ten sukces. Jest on tym większy, że zwalnia uczennicę z pisania części humanistycznej testu gimnazjalnego.
Sukces osiągnęły również dwie inne uczennice – Laura Myślińska (z klasy IIIa) oraz Monika Słupska (z klasy IIIc)
– zostając finalistkami tego konkursu. Uczennice przygotowywała do konkursu pani Dorota Romańska.
Nauczycielce i uczennicom serdecznie gratulujemy!

 


Uczniowskie pożegnanie pani Anny Kępary

Ostatniego dnia pierwszego semestru – 15 stycznia 2014 roku – na trzeciej godzinie lekcyjnej przedstawiciele Sejmu – gimnazjalnego organu Samorządu Uczniowskiego – w obecności dyrekcji, gimnazjalnej braci uczniowskiej, opiekunów samorządu oraz nauczycieli oficjalnie pożegnali panią Annę Kęparę, która będąc matematykiem, przez wiele lat pełniła również funkcję Wicedyrektora Gimnazjum nr 1 w Lubiczu. Zosia Orłowska (zastępca przewodniczącego Sejmu) odczytała wiersz-życzenia, po czym Mateusz Rogoziński (przewodniczący Sejmu) wręczył bukiet kwiatów. Również pani dyrektor Joanna Ardanowska podziękowała pani wicedyrektor za wspaniałą współpracę, wręczając anielski podarunek. Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli – pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć – także życzyła wielu wspaniałych chwil na emeryturze.
Nie obyło się bez spontanicznego „Sto lat” i oklasków, świadczących o poważaniu, jakim cieszyła się pani wicedyrektor, ani wzruszenia widocznego na twarzy pani Ani.

 

Szanowna Pani Dyrektor!

Z kimś takim jak Pani niemal każda klasa
gotowa polubić imć Pitagorasa!
Wierzcie, czy też nie, ale z Panią zgoła
można by dokonać kwadratury koła.

Chociaż zabiegana, i wciąż czegoś szuka,
choć czasem głos traci, gdy dorwie nieuka,
to winni jesteśmy skłonić się głęboko,
bo wszak nie każdego określa się: „Spoko!”.

Lecz do dziś nie mogą pojąć nasze główki,
że istnieje hobby: ,,poprawiać klasówki"!
plus tak skrupulatne różnych punktów plany,
że mniej pozytywnie wychodzą sprawdziany.

Dziękujemy Pani za lata harówki
na tym ciężkim polu, nawet za klasówki.
Za cierpliwość, upór, obsesję jedyną –
by użyźnić ugór pod naszą czupryną.

Suma naszych życzeń jest więc nieskończona,

(różnica w ocenie jest tu wykluczona).
Mnoży niech się szczęście, potęguje wszędzie,

dzielone z bliskimi, aż constansem będzie.

 

Z najserdeczniejszymi życzeniami na nową – emerycką – drogę życia
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu wraz z całą barcią uczniowską

 

Lubicz, 15 stycznia 2014 roku


Góra Grosza

   
W połowie stycznia br. została podsumowana XIV edycja sejmikowej akcji „Góra Grosza”, która odbywała się w szkole podstawowej w grudniu 2013 r. Zadaniem poszczególnych klas było zebranie jak największej ilości monet (od 1 gr do 5 zł). Zebrane fundusze zostały następnie dokładnie przeliczone przez przedstawicieli Sejmiku SP oraz chętnych uczniów z klas 5–6 SP. Łączna kwota zebranych pieniędzy to 264 zł, czyli ok. 15 kg monet! Pani Ewelina Wiśniewska – przedstawicielka Sejmiku SP i jednocześnie koordynatorka akcji – serdecznie dziękuje wszystkim za zaangażowanie i serce.
Celem akcji „Góra Grosza” organizowanej w Polsce od parunastu lat przez Towarzystwo Nasz Dom jest – jak czytamy na stronie internetowej: „zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska, że najlepsze, co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania, lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może nawiązać przyjaźnie. Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Po raz czternasty patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej”.
 


 

Program „WF z klasą” zakończonyZakończyliśmy udział w pilotażowej edycji programu „WF z klasą”
organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i zrealizowanego przy wsparciu „Gazety Wyborczej” oraz portalu Sport.pl. Program trwał od września do grudnia 2013 roku pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej, a jego celem była zmiana myślenia o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Koordynatorem programu „WF z klasą” w naszej szkole był pan Tomasz Dolega
– nauczyciel wychowania fizycznego. Od lat zaraża on uczniów swoją pasją sportową, zachęcając ich
do aktywnego udziału w zajęciach WF-u oraz licznych zajęciach dodatkowych, na które nie brakuje chętnych. W ramach programu szkoła musiała zrealizować określone w regulaminie zadania. Jednym z głównych zadań było zorganizowanie w szkole debaty Sportowy Okrągły Stół, dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Debatę zorganizowała i przygotowała wraz z uczniami klas trzecich gimnazjum pani Dorota Romańska, nauczycielka historii i wiedzy
o społeczeństwie, jako tzw. nauczyciel wspierający, biorący udział w programie.
W ramach zadań programu przeprowadzono również pierwszy etap turnieju w tenisa ziemnego dla chłopców, wzięliśmy udział w Mistrzostwach Futsalu o Puchar Wójta Gminy Lubicz, a także w między klasowych mistrzostwach piłki nożnej. Nie zabrakło też przyjemności
i rozrywki – aby przekonać się, jak to jest kibicować najlepszym, wybraliśmy się do Poznania na mecz piłki nożnej, w którym reprezentacja Polski grała z Irlandią. W ramach promowania aktywności fizycznej szkolny koordynator projektu – pan Tomasz Dolega – nie zapomniał o najmłodszych, czyli naszych przedszkolakach z oddziału „O” – to z nimi zrealizował filmik, na temat tego, co myślą o sporcie i jak sport jest ważny w naszym życiu.
Udział w programie już pokazał, ze nasze starania przekładają się na aktywniejszy udział naszych uczniów w zajęciach wychowania fizycznego. Dlatego to też im należą się ogromne podziękowania, gdyż bez nich nasz udział w programie nie miałby sensu.
Oby tak dalej!
A zainteresowanych sportem w Lubiczu zapraszamy na strony Bloga Gimnazjum nr 1 w Lubiczu: http://blogiceo.nq.pl/lubicz/


WOŚP w Lubiczu


Już po raz -nasty, dzięki ofiarności i zapałowi kilkunastu nauczycieli ZS nr 1 w Lubiczu, którzy przygotowania do tej imprezy rozpoczęli już niemal na początku roku szkolnego, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagrała również w naszej szkole. A dzięki ofiarności lubiczan – dzieci i dorosłych, którzy wcześniej ofiarowali fanty na loterię lub przedmioty do małej i dużej licytacji, a także tych, którzy otworzyli w dniu Orkiestry swoje serca
i portfele – zebraliśmy 8969 zł, czyli ponad trzysta złotych więcej niż w ubiegłym roku. Pieniądze te, podobnie jak
w zeszłym roku, są przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów.
W tę niezwykłą niedzielę 12 stycznia 2014 roku lubicki finał WOŚP zaszczycili swoją obecnością niezwykli goście, nierzadko hojni ofiarodawcy. Wśród lubickiej publiczności, dość licznie zgromadzonej w pięknie udekorowanej jak zwykle hali sportowej, obok licznych sponsorów
i członków Rady Rodziców naszej szkoły, znaleźli się również: Wójt Gminy Lubicz – pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy – pani Hanna Anzel, Dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – pan Andrzej Siemianowski. Nie zabrakło oczywiście również gospodarzy naszej szkoły – na trybunach można było zobaczyć Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Lubiczu – panią Joannę Ardanowską , a także panie wicedyrektor – Annę Kęparę
oraz Marlenę Szamską-Kuczwalską. Wzorem ubiegłych lat, atrakcji nie brakowało, a impreza przebiegała niezwykle sprawnie (o co zadbały koordynatorki tegorocznego przedsięwzięcia – panie Dorota Drozdowska, Justyna Sadowska i Monika Stafiej. Zaraz przy wejściu do szkoły witała przychodzących prezentacja multimedialna informująca o tym, czego można się spodziewać w ciągu najbliższych dwóch i pół godziny. Tuż obok można było już wziąć udział
w loterii fantowej lub loterii pluszaków, które wyciągało się z ogromnego kosza za pomocą sznureczków. Fani sportu i wszelkiej aktywności ruchowej udawali się do piwnicy, gdzie czekały atrakcje sportowe, tymczasem w głębi korytarza na parterze na łasuchów czekały pyszne ciasta upieczone głównie przez rodziców naszych uczniów, a także kawa i herbata. Naprawdę głodnych przyciągały zapachem topionego sera przepyszne sandwicze. Najedzeni, przechodząc dalej, mogli wziąć udział w małej aukcji i nabyć gadżety dla kolekcjonerów, wyszyć sobie piękne serduszko z imieniem, stworzyć nietypową pracę plastyczną albo poddać się zabiegom kosmetycznym
u prawdziwej kosmetyczki. Na amatorów mocnych wrażeń czekały alkogogle, które pozwalały przekonać się, jak postrzegają drogę pijani kierowcy. Niepewni, czy potrafią uratować komuś życie, mogli poćwiczyć na fantomie resuscytację. Między wszystkimi stoiskami z atrakcjami przemieszczała się piątka nauczycieli-wolontariuszy z puszkami, do których można było wrzucać dowolne datki. Na końcu szlaku atrakcji znajdowało się serce imprezy,
czyli hala sportowa. To tam odbywała się licytacja najcenniejszych przedmiotów prowadzona przez panie Marię Kodzis i Małgorzatę Mączyńską. Drogą licytacji można było nabyć gadżety WOŚP przysłane ze sztabu głównego Orkiestry, takie jak zegar, kalendarze czy koszulki, wspaniały tort w kształcie serca czy suknia ślubna. Na występy uczniów naszej szkoły i artystów-gości zapraszały panie Iwona Dolegała i Katarzyna Rumińska, natomiast nad całością programu artystycznego czuwała pani Bożena Waligóra. W tym roku na głównej scenie lubickiego finału WOŚP zaprezentowali się głownie z programami wokalno-tanecznymi:
• klasa Oc pod opieką pani Jolanty Kuczmarskiej,
• klasa Ia przygotowana przez panią Martą Sarnowską,
• klasa IIb z panią Wiolettą Bieniewicz,
• klasa IIIa pod kierunkiem pań Doroty Drozdowskiej i Anny Jankowskiej,
• uczennice klasy IIIa i IVb – Agata i Maja Linowskie, śpiewające po hiszpańsku,
• chór Gaudium Cantates pod batutą pani Aleksandry Kwiatkowskiej wraz z solistą – uczniem klasy VIb
– Jakubem Bujalskim.
Zatańczyli dla nas również członkowie Studia Tańca Defense pani Pauli Szafran
(w którym nie brakowało uczniów naszej szkoły), występując z programem hip-hopowym, oraz uczniowie Szkoły Tańca „Ir” pani Jolanty Woińskiej, zaśpiewał zespół Lubiczanie, a zagrała Kapela „Nad Drwęcą”. Nie zabrakło również pokazów sportowych, w których prezentowali się nasi uczniowie i absolwenci. Najpierw wiele emocji wzbudził pokaz capoeiry – sztuki walki wywodzącej się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się
na kopnięciach. Istotę capoeiry, którą stanowią elementy tańca, pokazali Milena i Artur Zalewscy z zespołem. Następnie młodsi uczniowie pod opieką pana Macieja Kaniewskiego zademonstrowali podstawowe ruchy japońskiej sztuki walki – judo – w której nie brakowało efektownych przewrotów.
Zebrana kwota pokazuje, że po raz kolejny impreza się udała i również Lubicz będzie miał swój wcale nie mały wkład w pomoc potrzebującym chorym dzieciom i osobom starszym. Szczególne podziękowania za wkład w przygotowanie tego XX Finału WOŚP w Lubiczu należą się rodzicom naszych dzieci i młodzieży, naszym zaangażowanym uczniom i nauczycielom, a także naprawdę licznym sponsorom.

 


Mamy kolejnych laureatów!Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkursu matematycznego Multitest 2013. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Dyplom laureata uzyskali
Artur Nikoniuk (uczeń pani Doroty Imalskiej)
Jan Todek (uczeń pani Małgorzaty Mikulskiej-Jasienieckiej)

Dyplom za wyróżnienie otrzymał
Jakub Pasternak (uczeń pani Doroty Imalskiej)

Szkolny koordynator konkursu – pani Aneta Spich – gratuluje zwycięzcom!
 


Kolędowo i radośnie

 Ostatni piątek przed świętami – 20 grudnia 2013 roku – poświęcony był przede wszystkim na klasową integrację oraz kultywowanie najpiękniejszych tradycji świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło zatem dzielenia się opłatkiem, składania sobie świątecznych życzeń, ani nawet obdarowywania się symbolicznymi prezentami przy suto zastawionych (głównie słodyczami) stołach, w blasku radośnie migającej kolorowymi lampkami choinki (nierzadko żywej).

            Każda klasa miała też okazję zobaczyć tradycyjne również jasełka, tyle że w mniej tradycyjnej oprawie. Pani Ewa Brzuskiewicz-Żychska wraz z uczniami Ia gimnazjum i pani Maria Lamparska z klasą IVd SP zaproponowały uczniom klas IV–VI SP i kilku gimnazjum wspólne przedsięwzięcie pt. Betlejem to my sami. Obrazy rodem z klasycznych jasełek z postaciami Maryi, Józefa i aniołków przeplatały się w przedstawieniu z obyczajowymi scenami umiejscowionymi w realiach współczesnych. Widzieliśmy w nich przeciętnych Polaków, którzy starannie przygotowują się do Wigilii, starają się przestrzegać tradycji, ale całkowicie zatracili ducha tych świąt. Nie rozumieją, że odrzucając niechcianego tego dnia gościa, odrzucają właśnie nowo narodzonego Chrystusa i że święta Bożego Narodzenia nie polegają tylko nakultywowaniu tradycji, lecz przede wszystkim otwieraniu serc dla innych. Przypominają im o tym dopiero biblijni bohaterowie – Maryja i Józef.

            W spektaklu nie zabrakło tradycyjnych kolęd, takich jak „Bóg się rodzi” i „Mędrcy świata”, ani świątecznych pastorałek śpiewanych przez uczennice z klasy IIa gimnazjum  przy akompaniamencie pani Aleksandry Kwiatkowskiej. Najwięcej emocji wzbudził jednak solowy występ Kuby Bujalskiego z klasy VIb, pięknie śpiewającego pastorałkę „Śnieg”.

            Tymczasem uczniowie gimnazjum wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazła się Przewodnicząca Rady Gminy pani Hanna Anzel, obejrzeli musical w wykonaniu… nauczycieli obleczonych w białe szaty. Tym razem w niebiańskiej scenerii z świętym Piotrem w roli głównej zaprezentowali oni spektakl pt. „Kolędełka – odsłona druga, czyli co tam w niebie gra”, będący kontynuacją zeszłorocznych „Kolędełek, czyli nauczycielskich wariacji na temat Bożego Narodzenia”, według scenariusza pani Marii Lamparskiej, oprawie muzycznej pana Ariela Radomińskiego i reżyserii wszystkich członków zespołu. Ponownie wybrzmiały wzruszające pastorałki „Józef i Maria”, „Daria” czy „Uciekali”, radosne „Śnieg” i „My też pastuszkowie”, kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Lulajże Jezuniu”. Na końcu, jak i poprzednio, wybrzmiało motto całego spektaklu: „Kolęda płynie z wysokości i uczy [przede wszystkim] miłości”.

 


Pierwsza debata oksfordzka w SP
pt. „Samorządy uczniowskie są w szkole potrzebne”

 W środę 18 grudnia br. w sali 85 naszej szkoły odbyło się niecodziennie wydarzenie. Przedstawiciele samorządów uczniowskich z pięciu szkół podstawowych naszej gminy spotkali się, aby podyskutować o tym, czy samorządy uczniowskie są, czy też nie są w szkole potrzebne. Spotkanie to zaaranżowane w ramach Tygodnia Samorządności przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu i koordynowane przez panią Marię Lamparską odbyło się już w świątecznej scenerii i przy udziale nie byle jakich gości. Swoją obecnością zaszczycili nas bowiem: Wójt Gminy Lubicz – pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy – pani Hanna Anzel, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć, a także Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie – pani Aleksandra Lisiecka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – pan Jan Kłodawski.

            Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu pani Joanna Ardanowska jako gospodyni spotkania około godz. 11:00 przywitała gości, uczestników debaty wraz z ich opiekunami oraz zgromadzoną na sali publiczność (uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum). Następnie pani Maria Lamparska przedstawiła marszałka debaty – Katarzynę Albertin – uczennicę III klasy gimnazjum, która wcześniej brała aktywny udział w debatach oksfordzkich organizowanych w gimnazjum przez panią Dorotę Romańską (nauczyciela historii). Poprosiła również gości o pełnienie funkcji jurorów, których zadaniem miała być ocena wypowiedzi uczestników debaty pod względem wierności tematowi, przygotowania odpowiedniej argumentacji, wartości retorycznej, zdolności reagowania na argumentację strony przeciwnej oraz umiejętności stosownego zachowania się. Gdy pani marszałek przedstawiła temat debaty, uczestników, szczegółowo omówiła zasady prowadzenia dyskusji, a także wyraziła słowa uznania dla swoich młodszych koleżanek i kolegów za podjęcie się uczestnictwa w debacie (gdyż biorą w nich udział zazwyczaj studenci czy licealiści), głos zabrał pierwszy przedstawiciel propozycji i spotkanie potoczyło się wartkim torem.

            Mimo stresu, który zawsze towarzyszy publicznym wystąpieniom, młodzi uczestnicy debaty poradzili sobie z wyznaczonymi wcześniej zadaniami wyśmienicie. A warto wspomnieć, że debata oksfordzka do najłatwiejszych nie należy. Jest to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej, a jej głównym zadaniem jest dyskusja nad postawioną tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy (wyłonieni we wcześniejszym losowaniu, czyli niezależnie od osobistych przekonań), całość koordynuje przewodniczący debacie marszałek. Tym razem w role zwolenników tezy o potrzebie istnienia samorządów uczniowskich, czyli członków propozycji, wcieliło się czworo uczniów ze szkół w Gronowie (Karol Wroniecki i Piotr Szyjkowski – jeden z nich z powodu choroby nie dojechał), Złotorii (Anna Mikołajczyk i Jan Paciorkowski) i Lubicza Górnego (Oliwia Lewandowska z klasy VIa), natomiast role przeciwników tezy, czyli członków opozycji, zagrało pięcioro uczniów ze szkół w Grębocinie (Joanna Gejda i Izabela Baprawska), Młyńcu (Wiktoria Flis i Sonia Paurowska) i również z naszej szkoły (Przemysław Arnista z klasy VIb). 

            Wśród argumentów popierających tezę znalazły się mówiące o tym, że dzięki udziałowi w pracach samorządu uczniowskiego uczniowie mają realny wpływ na to, co i jak (poza nauką) dzieje się w szkole, a także wskazujące na to, że samorządność rozwija również bardzo konkretne umiejętności i zdolności, przydatne później w dorosłym życiu, takie jak planowanie, odpowiedzialność, zdolność dowodzenia czy zarządzania. Opozycja zauważyła, że często podczas wyborów do samorządów uczniowskich sami wyborcy stosują złe kryteria wyboru kandydatów, w związku z czym do samorządów uczniowskich dostają się karierowicze i celebryci, a nie uczniowie prawdziwie kreatywni, zainteresowani życiem szkoły i jej rozwojem.

            Przewodnicząca jury – pani Hanna Anzel – nie kryła słów pochwały pod adresem młodych dyskutantów. Mimo iż wynik głosowania przeprowadzonego wśród publiczności przez marszałka przechylał szalę zwycięstwa w dyskusji na stronę opozycji, wobec profesjonalizmu, merytorycznego przygotowania oraz kultury osobistej obu dyskutujących stron, jury postanowiło każdej z nich przyznać maksymalną liczbę punktów.

            W czasie obrad jury wszyscy uczestnicy debaty otrzymali z rąk pani dyrektor Joanny Ardanowskiej podziękowania za udziału spotkaniu, natomiast ich opiekunowie – panie Anna Chmielewicz-Krzyżanowska, Elżbieta Dembek, Dorota Górtatowska, Dorota Wróbel i Maria Lamparska – podziękowania za przygotowanie uczniów do debaty. Aby osłodzić sobie trudy wystąpień, wszyscy uczestnicy debaty mogli poczęstować się również ufundowanymi przez Wójta Gminy Lubicz słodyczami.

            Przedsięwzięcie nie udałoby się bez ogromnego zaangażowania ze strony opiekunów samorządów uczniowskich szkół biorących udział w debacie. Pomogło również spotkanie zorganizowane 25 listopada br. w naszej szkole dla przedstawicieli samorządów i ich opiekunów, na którym pan Krzysztof Greding (koordynator projektu Mistrzostwa Torunia Debat Oksfordzkich) z VII LO w Toruniu, przybyły na nasze zaproszenie, przeprowadził szkolenie, wyjaśniając zasady i zawiłości debaty oksfordzkiej.
 


Dyskoteki andrzejkowe

 W środę 27 i w czwartek 28 listopada br. – najpierw w gimnazjum, następnie w szkole podstawowej – z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ZS nr 1 w Lubiczu tradycyjnie już na dolnym holu przy świetlicy odbyły się dyskoteki andrzejkowe. Na obu nie można było narzekać nie tylko na frekwencję, ale również na ochotę do tańca. Młodsi imprezowicze oprócz skakania w rytm „Bałkanicy” zespołu Piersi mogli zakosztować również tradycyjnych zabaw andrzejkowych zorganizowanych przez przedstawicielki Sejmiku.


Dzień Matmisia Pluszowego - II edycja

W listopadzie 2013 odbyła się druga edycja szkolnego konkursu „Dzień Matmisia Pluszowego” zorganizowanego przez p. Anetę Spich. Główną ideą konkursu było promowania Światowego Dnia Pluszowego Misia i korelacja międzyprzedmiotowa. W konkursie wzięło udział 38 uczniów z klas czwartych i piątych. Jury w składzie: pani Dorota Imalska oraz pani Katarzyna Nowak nagrodziło prace następujących uczniów:

I miejsce – Bartosz Szewczyk,
II miejsce – Aleksandra Slupska i Klaudia Gabor,
III miejsce – Olga Grygieńć

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali

w kategorii uczniów klas czwartych:

Marcela Iżyk,
Joanna Piotrowicz,
Mateusz Stark;

w kategorii uczniów klas piątych:
Mateusz Andrzejewski,
Wanessa Błaszkiewicz,
Julia Kudlińska.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu. Zwycięzcom gratulujemy!


Konkurs „Tworzymy z odpadów”

 Przez dwa miesiące (od 20 września do 20 listopada 2013 r.) trwał konkurs na bardzo nietypową rzeźbę zorganizowany w szkole podstawowej w klasach I–VI przez dwie panie od przyrody – Paulinę Michalską-Piesczek i Iwona Dolegałę – pt. „Tworzymy z odpadów”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do zachowań proekologicznych: segregacji śmieci i powtórnego ich wykorzystania, aktywne włączenie się w ochronę środowiska poprzez wykorzystanie odpadów w sposób twórczy i piękny, uwrażliwianie dzieci i dorosłych na konieczność segregowania śmieci oraz podarowanie odpadom drugiego życia. Konkurs spotkał się z głośnym odzewem, którego rezultaty mogliśmy podziwiać na wystawie zorganizowanej na przełomie listopada i grudnia w Kąciku Patrona.

            Wobec różnorodności materiałów i technik komisja konkursowa miała ciężki orzech do zgryzienia, kogo nagrodzić, dlatego oprócz I–III miejsca przyznała również wiele wyróżnień.  Choć zwycięzcami zostało kilkoro uczniów, serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy wykazali się nie tylko niezwykłą pomysłowością i twórczym myśleniem, ale pokazali też, że odpady mogą się jeszcze na coś przydać i dlatego warto je segregować.

Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii klas I–III:

I miejsce         – Amelia Pawłowska z klasy IIc
II miejsce    – Julia Zarębska z klasy IIc,
III miejsce      – Marika Witkowska z klasy IIIc,
Wyróżnieni     – Miłosz Bojanowski z klasy IIc,
                        – Dominik Grębosz z klasy IIIc,
                        – Filip Krauze z klasy IIIc,
                        – Weronika Lipertowicz z klasy IIIc,
                        – Filip Nowak z klasy Ic.

             Zwycięzcy w kategorii klas IV–VI:

I miejsce         – Filip Sepetowski i Jan Wierzbiwski z klasy VIc,
II miejsce        – Paulina Włodarczyk z klasy Vc,
III miejsce      – Szymon Zarembski z klasy IVa,
Wyróżnieni     – Magdalena Błaszkowska z klasy IVb,
                        – Oliwia Lewandowska z klasy VIa,
                        – Michał Lewandowski z klasy IVb,
                        – Natalia Wichowska z klasy IVd.


Spotkanie gimnazjalistów z funkcjonariuszami Wydziały Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W środę 18.12.2013 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (M. Koliński,
A. Kumkowski i T. Trybuszewski) przeprowadzili spotkania z uczniami Gimnazjum nr 1 w Lubiczu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. W spotkaniach wzięli udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum. W trakcie spotkań poruszone zostały zagadnienia związane z demoralizacją, najczęściej popełnianymi przez młodzież wykroczeniami oraz przestępstwami, a także środkami wychowawczymi i poprawczymi stosowanymi przez sąd wobec nieletnich. Zwrócono również uwagę na najczęściej występujące zagrożenia i ich zapobieganie w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodocianych. Uczniowie brali aktywny udział
w prowadzonych zajęciach, a także zadawali pytania dotyczące tematu spotkania.


Wojewódzki finał Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt


W czwartek 12 grudnia w ZS nr 1 w Lubiczu odbył się wojewódzki finał Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt. Udział wzięły szkoły
z Dąbrowy Chełmińskiej, Szubina, Wąbrzeźna.
Wyniki meczów naszej szkoły:
1. Lubicz – Szubin: 19:10
2. Dąbrowa – Lubicz: 8:14
Mimo wygranych spotkań w finale, podopieczne pana Marcina Karczewskiego zajęły ostatecznie II miejsce, gdyż w półfinale przegrały z Wąbrzeźnem.
Kolejność po turnieju finałowym:
I miejsce Wąbrzeźno
II miejsce Lubicz
III miejsce Dąbrowa
IV miejsce Szubin
Gratulujemy naszym szczypiornistkom i życzymy dalszych sukcesów!Kiermasz ozdób świątecznych


W dniu szkolnych wywiadówek 10 grudnia br. nasz hol na parterze wypełnił się aniołami, barwnymi pudełkami, przyciągającymi blaskiem bombkami, choinkami, słomianymi i papierowymi cackami, gipsowymi figurkami, a nawet pachnącymi pierniczkami.
Aż trudno uwierzyć, że to już po raz XIII w naszej szkole odbył się szkolny kiermasz bożonarodzeniowy. Mimo, że organizujemy go co roku, to nadal cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Celem tego szkolnego przedsięwzięcia jest rozwijanie kreatywności uczniów, popularyzacja tradycji bożonarodzeniowej i upowszechnianie różnych technik plastycznych. Okazuje się, że jest to nie tylko edukacja, ale także dobra zabawa oraz integracja we wspólnym działaniu nas wszystkich.
Główne organizatorki – pani Bożena Waligóra oraz nauczycielki świetlicy – rozpoczęły przygotowania do kiermaszu już na początku listopada. Każdego roku ozdoby wykonują uczniowie i nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz dzieci objęte opieką świetlicy. Tym razem do współpracy zaproszono również rodziców. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Dnia 21 listopada wychowawczyni klasy 1b zorganizowała warsztaty dla dzieci i rodziców, podczas których wykonano piękne pudełka oraz drewniane podkładki metodą decupache. Miło było patrzeć na wspólną pracę mamy lub taty i dziecka, to i efekt był niesamowity. Panie ze świetlicy również zorganizowały podobne warsztaty dnia 4 grudnia. Wykonano na nich praktyczne karneciki do prezentów. Do przygotowań szczególnie mocno zaangażowali się rodzice naszych uczniów – pani Monika Lemanowicz i pani Alicja Fik. Panie również uczyły dzieci oraz innych rodziców nowych technik plastycznych. Wiele ozdób wykonali uczniowie klas 0-3 SP na zajęciach plastyczno-technicznych z nauczycielami, inne te trudniejsze i wymagające więcej pracy zrobili sami nauczyciele i chętni rodzice. Wyjątkowe ozdoby można było podziwiać również 11 grudnia podczas szkolnych przerw.
Organizatorki dziękują rodzicom, dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie.
 


Lekcja otwarta w szkole podstawowejW środę 27 listopada 2013 roku w klasie Ic szkoły podstawowej została przeprowadzona przez panią Karolinę Kilanowską lekcja otwarta. Zajęcia te były warsztatami teatralnymi, na których wcielany był w życie program autorski, którego współautorką jest właśnie pani Karolina. Na zajęciach gościli jako obserwatorzy: pani dyrektor Joanna Ardanowska, pani wicedyrektor Marlena Szamska-Kuczwalska, pani metodyk Teresa Thiem, nauczyciele spoza placówki, nauczyciele z uczący w naszej szkole w klasach 0-III oraz w świetlicy.
Lekcja była bardzo trudna do przeprowadzenia ze względu na podejmowaną tematykę dotyczącą uczuć i emocji, jednak uczniowie wykazali się wielką dojrzałością i umiejętnością nazywania abstrakcyjnych pojęć. Celem tych zajęć było wdrażanie dzieci do rozumienia i odczuwania utworu literackiego jako umiejętności potrzebnej do rozumienia świata. W praktyczny sposób uczniowie doświadczyli na zajęciach prawdy, która wpisana jest w los ludzki, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają, że ostatni bywają pierwszymi, że los ludzki często zmienia się na dobre i to w zaskakujących momentach. Dzieci miały okazję odwoływać się do losu baśniowego Kopciuszka
i wchodzić w jego rolę. Muzyka relaksacyjna Enyi pozwoliła przenosić się
do świata baśni, pląsać z szyfonowymi chustami i tańczyć z wykorzystaniem
chusty animacyjnej. Zajęcia okazały się być piękną lekcją nie tylko teatralną,
ale i wychowawczą. Dzieci natomiast wzbudziły podziw wśród obserwatorów
oraz dumę u prowadzącej te zajęcia.
 


Sukces uczennicy SP w konkursie przedmiotowym z matematyki!

Antonina Smoktunowicz, uczennica klasy 6b szkoły podstawowej, została zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu matematycznego. Na etapie rejonowym uzyskała 80% punktów możliwych do zdobycia.
Tosię czeka jeszcze dużo pracy przed finałem w Bydgoszczy, który odbędzie się w lutym. Pod okiem pani Doroty Imalskiej rozwiązuje najbardziej zawiłe i trudne matematyczne zadania oraz uczy się nowych matematycznych treści.
Pani Dorocie i Tosi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
 


Tydzień Samorządności
 


Od poniedziałku do piątku (2–6 grudnia br.) trwał w naszej szkole Tydzień Samorządności zorganizowany przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego ZS nr 1 w Lubiczu. Rozpoczął się on od apeli. W pierwszej ich części uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum zostali zapoznani szczegółowo z dokumentami szkolnymi, których specyfikę przybliżyła obrazowo pani pedagog gimnazjum – Anna Jankowska. Druga część apeli, prowadzona przez panią Marię Lamparską (jednego z opiekunów Samorządu Ucznowskiego), poświęcona była propagowaniu samorządności oraz prezentacji struktury i działań Samorządu Uczniowskiego
na przestrzeni kilku lat (prezentację przygotowała pani Monika Stafiej). Uczniowie mogli dowiedzieć się nie tylko, co robią w szkole Sejmik i Sejm, ale również, jak samemu zaangażować się w pracę na rzecz szkoły na miarę marzeń. Pani Maria zachęciła również do aktywnego włączenia się w najbliższe akcje Samorządu Uczniowskiego, m.in. w zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin
z naszej szkoły (które dzięki darczyńcom otrzymają przed świętami paczkę żywnościową) czy kolejny lubicki finał WOŚP, przypomniała o zasadach międzyklasowego konkursu na najdłuższy łańcuch choinkowy, wspomniała o prezentacji dotyczącej samorządności w naszej szkole przygotowanej w formie banerów stojących w Kąciku Patrona przez panią Karolinę Kilanowską (Rzecznika Samorządu Uczniowskiego) oraz w skrócie podała plan Tygodnia Samorządności.
Poza apelami, prezentacją i akcją dobroczynną pani Jola Kuczmarska – kolejny opiekun Samorządu Uczniowskiego – zadbała również o atrakcje dla najmłodszych dzieci. Codziennie na dużych przerwach na holu w części szkoły podstawowej odbywały się dla uczniów oddziałów zerowych zabawy, tańce i śpiewy.

 


Sukces gimnazjalistów w konkursie przedmiotowym z historii!

Troje uczniów naszego gimnazjum, czyli Weronika Mytlewska, Laura Myślińska (obie z klasy IIIa) oraz Monika Słupska 
(z klasy IIIc), zakwalifikowało się do kolejnego, wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z Historii Kuratora Oświaty
w Bydgoszczy, który odbędzie się już w styczniu 2014 r. Konkurs przedmiotowy z historii nie należy do najłatwiejszych, lecz odpowiednie podejście nauczyciela, zarażenie pasją, polubienie przez uczniów dat i dziejów, a nade wszystko zrozumienie zawiłych historycznych zależności – mogą przynieść sukces. Aby się dostać się do wojewódzkiego etapu konkursu, uczniowie musieli opanować bardzo szczegółową i różnorodną wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski aż do roku 1864. Czynili to pod okiem pani Doroty Romańskiej. Nauczycielce i uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia w styczniu!

 


Przedstawienie prozdrowotne pt. „Problemy ze zdrowiem”„Problemy ze zdrowiem” to na szczęście tylko tytuł przedstawienia, w którym 13 listopada br. wystąpili uczniowie z klasy Ic. Dzieci, przygotowujące się do występu pod kierunkiem pani Karoliny Kilanowskiej podczas koła teatralnego, opowiedziały krótką historię pacjenta zmagającego się problemami zdrowotnymi. Celem sztuki było promowanie tematyki zdrowotnej, która jest niezwykle istotnym elementem koncepcji pracy naszej szkoły. Uczniowie w bardzo atrakcyjny, miły a zarazem dowcipny sposób przypomniały swoim kolegom o właściwym odżywianiu, aktywności fizycznej i higienie zarówno ciała jak i umysłu. Ciekawość widzów wzbudziła kolorowa dekoracja, piramida zdrowia oraz piękne stroje dzieci przygotowane przez panią Karolinę. Przedstawienie urozmaicone było występami wokalnymi oraz tańcami. Dzieci wystąpiły przed szerszą publicznością tj. uczniami
z klas 0-III, a także dziećmi zaproszonymi z zaprzyjaźnionych przedszkoli „Chatka Puchatka” z Lubicza Górnego oraz „Słoneczka” z sąsiedniego Grębocina.
Przedstawienie było wielkim wyzwaniem dla pierwszaczków oraz wychowawczyni, jednak emocje i zebrane pochwały stały się motywacją do kolejnych teatralnych zmagań.

 


Od jesieni artystycznie i kolorowo w nauczaniu zintegrowanym

Nasi najmłodsi uczniowie bardzo chętnie podejmują twórczość artystyczną i tym samym realizują swoją naturalną potrzebę tworzenia, zabawy i samorealizacji. Swoje zdolności rozwijają na zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych w naszej szkole, a sprawdzeniem poziomu ich umiejętności są m.in. konkursy szkolne. Uczniowie od wielu lat biorą udział w corocznych konkursach plastycznych, których organizatorem jest p. Bożena Waligóra. Każdego roku proponuje inną tematykę, różne rozwiązania techniczne i nowe pomysły ekspozycji. Uczniowie wykonują wyznaczone zadanie konkursowe w szkole, co daje gwarancję samodzielnej pracy oraz szansę na obserwację procesu tworzenia.
Tym razem reprezentanci wszystkich klas I-III podjęli się realizacji tematu „Piękno natury”. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek p. Edyty Semeniuk i p. Marty Sarnowskiej stworzyły ciekawe prace, które zaskakują pomysłowością i kolorystyką. Jury oceniało prace na poszczególnych poziomach wiekowych. Szczególnie ujmująca była twórczość uczniów klas trzecich, dlatego przyznano trzy równorzędne II miejsca oraz wyróżnienia. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się:
Klasy pierwsze
I miejsce – Nina Borkowska kl. 1a
II miejsce – Natan Kamiński kl. 1b
III miejsce – Marcelina Wojtalewicz kl. 1c
Klasy drugie
I miejsce –Laura Lewandowska kl. 2a
II miejsce – Amelia Pawłowska kl. 2c
III miejsce – Agata Lityńska kl. 2c
Klasy trzecie
I miejsce –Michał Ołtarzewski kl. 3a
II miejsce –Wiktoria Leśniewska kl. 3b
II miejsce –Dominika Kurczewska kl. 3a
II miejsce – Roksana Borkowicz kl. 3b
Wyróżnienia:
Weronika Forczmańska kl. 3a
Wiktoria Knyszyńska kl. 3c
Wystawę prac można oglądać na I piętrze.
 

Gratulujemy zwycięzcom!Kolorowo, a wręcz bombowo zaczął się również grudzień. Uczniowie z klas 1-3 oraz ich starsi koledzy z klas 4-6 zachęceni akcją: Świąteczna bombka wykonali piękne ozdoby, które prezentowały wysoki poziom artystyczny. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością, a każda bombka urzekała swoim niepowtarzalnym urokiem. Wybór najpiękniejszej nie był najważniejszy, dlatego organizatorki – panie Bożena Waligóra i Dorota Ratowska –postanowiły najciekawsze prace (a jest ich około 120) zaprezentować na korytarzach szkolnych na I i II piętrze.
Dzieci do wykonania swoich arcydzieł wykorzystały różnorodne materiały od tradycyjnych kolorowych wycinanek i bibuł poprzez materiały tekstylne, masy plastyczne, cekiny, a nawet piórka. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu uczniów szkoła stała się jeszcze bardziej kolorowa i piękniejsza, a dzieci z satysfakcją spoglądają na swoje dzieła, których nie powstydziłby się żaden prawdziwy artysta.
Organizatorzy dziękują uczniom za wielkie zaangażowanie.
 


MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁKĘ RĘCZNĄ DZIEWCZĄT GIMNAZJUMW piątek 29 listopada w ZS nr 1 w Lubiczu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych
w Piłkę Ręczną Dziewcząt. Nasze uczennice reprezentowały szkołę i gminę Lubicz w składzie: Natalia Bejger, Sara Betke, Natalia Bronslaff, Oliwia Glinkau, Ludwika Golińska, Paulina Jakubiak, Klaudia Kuras, Laura Przyjałkowska, Patrycja Szymanek. W zawodach wzięły udział następujące szkoły: Gimnazjum nr 1 w Chełmży, Gimnazjum w Dobrzejewicach, Gimnazjum nr 1 w Łysomicach oraz Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym. Piłkarki ręczne z ZS nr 1 w Lubiczu wygrały wszystkie spotkania, zdobywając złote medale i awansując do ćwierćfinału wojewódzkiego,
który odbędzie się 5 grudnia w Brodnicy.

 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Gimnazjum nr 1 w Lubiczu
II miejsce Gimnazjum nr 1 w Chełmży
III miejsce Gimnazjum w Dobrzejewicach
IV miejsce Gimnazjum nr 1 w Łysomicach
 


Wystawa NinkiUczennica z klasy pierwszej Ninka Borkowska od września uczestniczy w zajęciach plastycznych prowadzonych przez panią Karolinę Kilanowską. W tym okresie dziewczynka stworzyła zbiór prac wykonanych rozmaitymi technikami. Większość z nich można było podziwiać od 28 listopada br. przez tydzień na wystawie w Kąciku Patrona.
Ninka jest dziewczynką, która odznacza się wyjątkowym talentem plastycznym, smakiem i gustem artystycznym, dlatego ta pierwsza wystawa jest dla niej dopiero początkiem zabawy z pędzlem. Życzymy kolejnych sukcesów!

 


MISTRZOSTWA POWIATU TORUŃSKIEGO
W MINI PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT W LUBICZU

W piątek, 20 listopada 2013 w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 6 drużyn: SP Chełmża, SP Pigża, SP Osiek nad Wisłą, SP Grzywna, SP Łysomice i SP Lubicz Górny. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VIa w składzie: Paulina Bonowicz, Marcelina Dolska, Dominika Doroch, Natalia Dygasiewicz, Kinga Gajowiak, Klaudia Janowska, Marika Kowaleńko, Paulina Kowalska, Oliwia Lewandowska, Julia Rybicka, Martyna Tomaszewska, Julia Wilamowska, Julia Życzyńska. Wygraliśmy!

Klasyfikacja końcowa mistrzostw:
1. SP Lubicz Górny
2. SP Grzywna
3. SP Osiek nad Wisłą
4. SP Nr 2 Chełmża
5. SP Łysomice
6. SP Pigża

 


Pomagamy bezdomnym zwierzętomNa początku listopada br. Samorząd Uczniowski ogłosił akcję zbierania karmy i ciepłych kocy dla zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Jak zwykle uczniowie naszej szkoły nie zawiedli. Pod koniec miesiąca kilkadziesiąt kilogramów suchej i puszkowej karmy dla psów i kotów, zwierzęcych przysmaków oraz kocyków znalazło się już w schronisku. W zamian za okazane serce uczniowie otrzymali pisemne podziękowanie od dyrektora placówki. Również Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za chętne i hojne wsparcie akcji pomocy zwierzętom.
Nie tylko jednak Samorząd Uczniowski przejął się losem bezdomnych zwierzaków. W październiku tego roku klasa VIb SP pod opieką wychowawczyni, pani Anety Spich, dokonała wirtualnej adopcji jednego z podopiecznych schroniska. Wybór padł na dwuletniego psa rasy siberian husky o imieniu BLACKI. Uczniowie natychmiast zaczęli zbiórkę zabawek i karmy dla swego pupila
i we współpracy z właścicielem schroniska zaplanowali wizytę w ośrodku.
Odwiedziny Blackiego odbyły się w listopadzie tego roku. Klasa VI b wraz z wychowawczynią zapoznali się z pracownikami i z mieszkańcami ośrodka oraz zabrali swojego psa na spacer do pobliskiego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Podczas spaceru nad Martówką Blacki kosztował przywiezionych specjalnie dla niego psich przysmaków i pozował do niezliczonej ilości zdjęć. Wszyscy bardzo cieszyli się, że poznali go bliżej
i sprawdzili warunki, w jakich żyje. Jednocześnie smutkiem przejmowała świadomość, jak wiele jest bezdomnych zwierząt.
 


ZAKOŃCZYŁY SIĘ ETAPY SZKOLNE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014

W ciągu 60 minut uczniowie zmagali się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę, umiejętności , twórcze myślenie i umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Do etapu rejonowego przeszli uczniowie:
 

lp.

Nazwa konkursu

uczniowie którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego

Etap rejonowy

1.

Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Ø  Jankowska Aleksandra

Ø   Słowikowski Szymon

Ø  Zientarska Gabrysia

Ø  Zygmuntowski Dawid

25.11.2013 r.

2.

Konkurs przedmiotowy z historii

Ø  Myślińska Laura

Ø  Mytlewska Weronika

Ø  Słupska Monika

Ø  Albertin Katarzyna

Ø  Bronslaf Natalia

Ø  Szwed Roksana

Ø  Todek Jan

22.11.2013 r.

3.

Konkurs przedmiotowy z biologii

Ø  Albertin Katarzyna

Ø  Mytlewska Weronika

Ø  Zientarska Gabrysia

Ø  Szlagowski Jakub

29.11.2013 r.

4.

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

Ø  Pawłowski Nino

Ø  Dąbrowski Dawid

28.11.2013 r.

5.

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Ø  Jankowska Aleksandra

3.12.2013 r.

6.

 Konkurs przedmiotowy z matematyki

Ø  Jankowska Aleksandra

4.12.2014 r.

7.

Konkurs przedmiotowy z chemii

Ø  Todek Jan

Ø  Olimpia Wiciun

Ø  Bejger Natalia

5.12.2013 r.

 


Konkurs plastyczno-językowy pt. „My Teddy Bear”W Szkole Podstawowej nr2 w Lubiczu odbył się konkurs plastyczno-językowy dla klas I–III pt. „My Teddy Bear” zorganizowany przez panią Hannę Rogowską-Olejniczak. Głównym celem konkursu było zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz zaangażowanie ich w życie szkoły przy okazji uczczenia Dnia Pluszowego Misia. Termin oddawania prac upłynął 15 listopada br. Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie, bowiem do organizatora dostarczono aż 64 prace. Niezależna komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Nowak, Agnieszka Świerczek-Szczech oraz Joanna Kulas wyłoniła trzy najlepsze prace:
1. Grzegorza Fika, kl. IIa
2. Huberta Kłosa, kl. Ia
3. Wiktorii Knyszyńskiej, kl. IIIc
oraz nagrodziła wyróżnieniami:
1. Filipa Kłosowskiego, kl. Ia
2. Dominikę Kurczewską, kl. IIIa
3. Mateusza Zygmuntowskiego, kl. IIb
4. Wiktorię Bejger, kl. Ia.
Najlepsze oraz wyróżnione prace zostały nagrodzone dyplomami, a także nagrodami ufundowanymi przez wydawnictwo Pearson oraz Radę Rodziców. Wszystkie prace wyeksponowano na stałej gazetce ściennej dla całej społeczności szkolnej.

 


Cykl debat oksfordzkich w gimnazjum zakończonyW piątek 15 listopada br. w ramach lekcji WOS-u odbyła się w naszej szkole ostatnia z cyklu debat oksfordzkich, którego organizatorem była pani Dorota Romańska.

W debatach wzięli udział uczniowie z trzech klas trzecich gimnazjum:
• Grupa z klasy IIIa: Katarzyna Albertin, Natalia Bejger, Oliwia Kędzierska, Jolanta Maciejewska, Laura Myślińska i Weronika Mytlewska;
• Grupa z klasy IIIb: Marek Kowalski, Mateusz Lipiński, Filip Małecki i Jakub Szlagowski;
• Grupa z klasy IIIc: Natalia Czarnecka, Agata Gurzyńska, Bartek Machajewski, Szymon Słowikowski, Monika Słupska, Julia Wojciechowska i Natalia Zamojska.
W pierwszej debacie cyklu, organizowanej dodatkowo w ramach akcji „Wf z klasą”,
pt. „Czy warto chodzić na WF?” stanęły naprzeciw siebie klasy IIIa i IIIc,
w drugiej – pt. „Czy jesteśmy tolerancyjni? Czy homoseksualizm to choroba, wybór, a może nawet moda, czy rzecz wrodzona?” – starły się klasy IIIb i IIIc. Ostatnią debatę pt. „Czy powinniśmy wprowadzić w Polsce karę śmierci?” toczyły z sobą klasy IIIb i IIIa. W jury każdorazowo zasiadali przedstawiciele trzeciej grupy uczniów, którzy akurat nie dyskutowali oraz – jako przedstawicielka nauczycieli – pani Joanna Karczewska. Każda klasa wygrała jedną debatę, ale po zliczeniu punktów z wszystkich spotkań okazało się, że zwycięzcami zostali chłopcy z IIIb, a uczniowie z klas IIIa i IIIIc zajęli ex aequo drugie miejsce. Największą trudnością, przed jaką stanęli uczniowie, było to, że w tego typu debatach trzeba było losować stanowisko za lub przeciw tezie. Przedstawiciele poszczególnych grup musieli zatem udowadniać ją
lub obalać nie zawsze zgodnie ze swoimi poglądami.
Taki rodzaj debaty jest dużym wyznaniem i zadaniem bardzo trudnym, którego podejmują się dopiero zwykle uczniowie liceów czy studenci, więc tym bardziej naszym uczniom należą się duże gratulacje za odwagę. Udział w debatach świadczy więc przede wszystkim o dobrym przygotowaniu uczniów do tego typu zadań, zainteresowaniu przedmiotem, jakim jest wiedza o społeczeństwie i dużej dojrzałości. Warto również dodać, że debaty wywołały duże zainteresowanie innych uczniów, którzy chętnie w nich uczestniczyli jako publiczność, mogąc wypowiadać się oraz głosować.

 


Owoce w szkoleKolejny już rok Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubiczu bierze udział w projekcie Agencji Rynku Rolnego pt. „Owoce w szkole”. Oprócz konsumpcji owoców i warzyw, klasy I–III SP od września biorą udział w wielu działaniach towarzyszących akcji, takich jak robienie na lekcjach owocowych
i warzywnych surówek, przygotowywanie zdrowych owocowo-warzywnych kanapek czy tworzenie prac plastycznych, których motywem przewodnim są owoce i warzywa. Te ostatnie wyeksponowane m.in. w Galerii Małego Twórcy zdobią klasy lekcyjne
i szkole korytarze.

   


Mamy nową pracownię komputerową w gimnazjum!

Gimnazjaliści naszej szkoły korzystają już z nowych 24 komputerów zakupionych przez Gminę Lubicz w trybie przetargu publicznego od firmy Komputronik S.A. z Poznania. Prace nad podłączeniem ich do sieci, skonfigurowaniem i wgraniem odpowiednich programów, trochę trwały, mimo że pani Monika Stafiej (opiekun pracowni) dwoiła się i troiła, ale nawet niecierpliwi muszą przyznać, że opłaciło się czekać. Dzięki nowym komputerom stacjonarnym ustawionym w trzy rzędy po sześć i płaskim ekranom pracownia komputerowa zyskała zupełnie nowe oblicze. Teraz nawet w klasach, w których brak podziału na grupy ze względu na zbyt małą liczbę uczniów, każdy z nich pracuje na informatyce przy własnym komputerze.
 


Kibice piłki nożnej z Gimnazjum nr 1 w Lubiczu na meczu Polska – IrlandiaKibicowanie też jest sztuką! I wcale nie najłatwiejszą. Bowiem – jak czytamy choćby na portalu Mixgol.pl – „Kibicowanie najlepszym, to nie sztuka… Kibicowanie tym, którzy rywalizują z najlepszymi, to dopiero wyzwanie”.
Gdy 19 listopada br. 36-osobową grupą gimnazjalistów i 5-osobową grupą opiekunów (z panem Tomkiem Dolegą jako kierownikiem wycieczki na czele) jechaliśmy do Poznania na towarzyski mecz piłki nożnej Polska – Irlandia, wielu pukało się
w czoło i nie mogło zrozumieć, po co tam jedziemy. Zewsząd słyszeliśmy też głosy prorokujące, że nasi i tak przegrają. Czy miało to dla nas jednak znaczenie? Liczyła się przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera samego polsko-irlandzkiego spotkania, czysto sportowa rywalizacja i nasza obecność na stadionie w charakterze kibiców. Dlatego m.in. przywieźliśmy z sobą do Poznania flagę
z logo naszej szkoły i napisem „LUBICZ”, dlatego zdzieraliśmy gardło, zagrzewając naszych do walki, oklaskami nagradzaliśmy ciekawe akcje i wyrażaliśmy swoje niezadowolenie z opieszałości sędziów. Jakby na potwierdzenie naszych racji, Polacy nie przegrali. Nie wygrali także, bowiem mecz zakończył się bezbramkowo z jedną żółtą kartką po każdej stronie. Wygraliśmy jednak my, jako kibice, którym daleko było do kiboli. Wykazaliśmy się przede wszystkim kulturą osobistą i prawdziwym kibicowskim zaangażowaniem. Okazało się, że nauka kibicowania fair-play, którą pobieraliśmy niecałe półtora roku temu, gdy prawie cała nasza szkoła przygotowywała się do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, nie poszła w las.
Dlatego jako kibice możemy być z siebie dumni.
 


Krótka lekcja patriotyzmu, czyli Święto Niepodległości w naszej szkole
W związku z tym, że 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Święto Niepodległości obchodziliśmy w naszej szkole
w piątek – trzy dni wcześniej. Odświętny charakter tego dnia podkreślały nie tylko nasze galowe stroje, ale również piękna dekoracja wraz z wystawą zdjęć i tekstów pt. „Droga do wolności” przygotowane przez panie ze świetlicy – Katarzynę Nowak, Agnieszkę Świerczek-Szczech, Joannę Kulas i Joannę Godurowską – we współpracy z paniami Alicją Regent, Hanką Stachowską
i Moniką Stafiej. W tak patriotycznej scenerii w Kąciku Patrona na czterech godzinach lekcyjnych odbyły się apele poświęcone zbliżającemu się świętu, na których nie zabrakło przedstawicieli Rady Rodziców. Po odśpiewaniu w obecności szkolnego Pocztu Sztandarowego hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, panie wicedyrektor – Anna Kępara i Marlena Szamska-Kuczwalska – podkreśliły w kilku słowach wagę Święta Niepodległości i patriotyzmu w dzisiejszych czasach. W czasie krótkiej części artystycznej, przygotowanej w formie sondy ulicznej przez uczniów klasy VIc pod okiem pani Elizy Wirskiej, mogliśmy się przekonać o stopniu świadomości historycznej i patriotycznej przeciętnych Polaków. Choć wielu z nich cieszy się na myśl o dłuższym weekendzie, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakiemu ważnemu wydarzeniu go zawdzięczają. Nieco światła na wydarzenia z przeszłości rzuciły przywołane w czasie przedstawienia dwie bardzo ważne swego czasu dla Polaków pieśni patriotyczne – „My, pierwsza brygada” (zwana popularnie „Legionami”) oraz „Piechota”. Oba utwory tak dobrze znane nie tylko piłsudczykom, w czasach walki o niepodległość były na ustach wielu Polaków, traktujących je niemal na równi z „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Miejmy nadzieję, że ta krótka lekcja patriotyzmu pozwoli jednym zrozumieć, innym przypomnieć, jakim darem jest wolność, którą dziś może cieszyć się każdy Polak oraz jaką wdzięczność winniśmy tym, którzy oddali kiedyś za nią życie.


 


Konkurs Polonistyczny w szkole podstawowej

W czwartek 24 października br. o godz. 14.00 uczniowie klas VI wzięli udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. W ciągu 60 minut zmagali się z zadaniami gramatyczno- ortograficznymi, które sprawdzały ich wiedzę polonistyczną oraz umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim. Dwoje uczniów z kl. VI a, czyli Oliwia Lewandowska i Kacper Kowalczyk, przeszło do kolejnego – rejonowego etapu konkursu, który odbędzie się 7 grudnia w Toruniu.
Serdeczne gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielce pani Katarzynie Rumińskiej!
 


Spotkanie ze sztuką w Skłudzewie


W dniach 3 i 24 października uczniowie klas drugich i pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach plastycznych
w galerii Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Skłudzewo jest miejscem magicznym, niezwykłym, bo to nie tylko galeria, ale też XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy, kaplica, malownicze widoki na pradolinę Wisły. Fundacja została założona w 1989 roku przez plastyków-pedagogów panią Danutę Sowińską Warmbier i pana Leszka Warmbiera. Kolejni uczniowie z naszej szkoły od wielu lat doskonalą swój warsztat plastyczny, biorąc udział w wyjazdach do tej miejscowości.
Tym razem były to klasy: druga a, c i pierwsza a, b. Uczniowie z drugich klas malowali na szkle, natomiast młodsi artyści malowali na tkaninie. Aby jak najlepiej przygotować dzieci do procesu tworzenia, prowadzący warsztaty zastosowali wiele metod pobudzających wyobraźnię i kreatywność. Najpierw pan Leszek, który ma niesamowity dar opowiadania, przywitał wszystkich fantastycznymi opowieściami i poczęstował wszystkich przepysznym chlebem z powidłami. Następnie uczestnicy spacerowali po parku, podziwiali niesamowite prace twórców-plastyków oraz okazy przyrodnicze, a także uczyli się szkicować ołówkiem otaczające drzewa. Potem dzieci przystąpiły do właściwej pracy twórczej, która sprawiła im wiele radości. Efekt tworzenia był zaskakujący. Mali artyści stworzyli prawdziwe arcydzieła. Po tak pracowicie spędzonych godzinach na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka – ognisko i pieczenie kiełbasek. Ich smak na długo będzie przypominać ten niesamowity dzień. Stworzone prace podziwiali plastycy, nauczyciele, rodzice i oczywiście same dzieci, które były lekko zaskoczone tym, że odkryły w sobie
tak wielkie zdolności plastyczne. Zachęcamy innych uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w takich warsztatach.
 


Srebrne medale w Dopiewie dla UKS Drwęca NOVAR LubiczW dniach 18-20 października 2013 roku w Dopiewie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „Pantera Cup”. Mecze rozgrywane były wśród zawodniczek z rocznika 2000 i młodsze. UKS Drwęca Novar Lubicz reprezentowała drużyna pani Danieli Wiśniewskiej (klasa Ia gimnazjum) oraz zawodniczki z rocznika 2001 (klasa VIa szkoły podstawowej) pod wodzą pana Marcina Karczewskiego. W zawodach wzięło udział 16 zespołów piłki ręcznej z całej Polski, m.in. Kępna, Koszalina, Jeleniej Góry, Gniezna, Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego.
W fazie grupowej piłkarki ręczne z Lubicza wygrały wszystkie spotkania – z UKS Tuzinek Gniezno, UKS Polonia Kępno oraz Zagłębiem Lubin. W ćwierćfinale pokonały pewnie drużynę z Gniezna. Droga do finału nie była już taka łatwa.
W półfinale, po dzielnej walce, lubiczanki pokonały KPR Jelenia Góra 8:6.
UKS Drwęca Novar zajął II miejsce, w finale pokonany przez gospodarzy UKS Pantery Dopiewo 9:6.
Zawodniczki z rocznika 2001 nie dały rady starszym koleżankom i mimo, że grały bardzo dzielnie, walcząc o każdą piłkę, ostatecznie zajęły piętnaste miejsce.
Na uroczystym zakończeniu drużyna otrzymała srebrne medale i puchar. Najlepszą zawodniczką turnieju została Martyna Jakubiak z UKS Drwęca Novar Lubicz. Bramkarka Kinga Kowalska znalazła się w „Najlepszej siódemce turnieju”. Trenerka Daniela Wiśniewska wyróżniła Nikolę Miller. Natomiast Trener Marcin Karczewski nagrodził Martynę Tomaszewską, bramkarkę młodszej drużyny UKS Drwęca Novar.

Kolejność końcowa jest następująca:
1. UKS Pantery Dopiewo
2. UKS Novar Drwęca Lubicz I
3. KPR Jelenia Góra
4. UKS Varsovia Warszawa
5. UKS Bukowia Buk
6. KKS Polonia Kępno
7. MKS Zagłębie Lubin I
8. UKS Tuzinek Gniezno
9. UKS Victoria Tomaszów Mazowiecki
10. Gimnazjum nr 4 Koszalin
11. KPR Jelenia Góra II
12. MTS Marcovia Marki
13. UKS Zagłębie Lubin II
14. UKS Tuzinek Gniezno II
15. UKS Drwęca Novar Lubicz II
16. Kadra Województwa Mazowieckiego (PK)


 


Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca


Uczniowie naszej szkoły na obozie szkoleniowym piłki nożnej w Madrycie


zdjęcie z trenerem Realu Madryt
 

Przez tydzień (11–19 października 2013 r.) zawodnicy Polish Soccer Skills byli na obozie w Madrycie – stolicy Mistrzów Świata i Europy. Wśród nich byli też zwycięzcy obozów Polish Soccer Skills Lato 2013, którzy do Madrytu pojechali w nagrodę.

 Z naszej szkoły w obozie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej:
Miłosz Detmer z klasy 2c i Mateusz Detmer z klasy 6c.

 Polish Soccer Skills to jedyny ogólnopolski, spójny i kompleksowy system szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, mający własną wizję szkolenia, metodologię, doświadczenie i potwierdzoną skuteczność treningów.


Spotkanie z redaktoremW czwartek 17 października br. w naszej szkole gościł redaktor naczelny magazynu portalu internetowego Co w Toruniu?
– pan Adam Luks. Rozmowę z redaktorem prowadziła pani Aneta Spich, nauczycielka matematyki, zaangażowana również
w redagowanie szkolnej gazetki. W spotkaniu, którego celem było zapoznanie się z pracą redaktora naczelnego, pogłębienie wiedzy na temat kunsztu pracy redaktorskiej oraz wymiana doświadczeń, wzięli udział przedstawiciele klas 3–6 szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Pan Adam przekazał wiele ciekawych wskazówek na temat redagowania gazety i przyjrzał się dotychczasowym efektom pracy zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki Spokopokopower. Młodzi redaktorzy dowiedzieli się, jak prawidłowo przygotować wywiad, przeprowadzić sondę, zredagować tekst, wejść w interakcję z czytelnikiem. Pan Adam życzył młodym ludziom wielu sukcesów i energii do działania, podkreślając jednocześnie wagę ich pracy i doceniając dotychczasowy wysiłek. Podczas dyskusji wyłoniło się wiele interesujących pomysłów, które zostaną wcielone w życie w kolejnych wydaniach gazetki szkolnej. Bardzo owocne spotkanie, przebiegło w miłej atmosferze i zostało dobrze odebrane przez uczestników.

 


Złoty Kamerton dla Gaudium Cantates

Ubiegły weekend, 18–20 października, upłynął dziewczętom z chóru Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Gaudium Cantates wraz z jego dyrygentami – panią Aleksandrą Kwiatkowską i Arielem Radomińskim – pod znakiem wielu muzycznych emocji. Kolejny rok
z rzędu wzięli oni bowiem udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. W zeszłym roku wrócili z Brązowym Kamertonem, tym razem zdobyli Złoty Kamerton, a wraz z nim nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – odtwarzacz DVD!
W odbywającym się już po raz XXXIII konkursie zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC” i finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd miasta Bydgoszzy wzięło udział 15 chórów, zakwalifikowanych na podstawie nadesłanych nagrań (I etap konkursu) już pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Chór Gaudium Cantates wystąpił wraz z czterema innymi chórami w kategorii I – dziecięce chóry szkolne – do 16 lat, wykonując trzy utwory konkursowe oraz kilka wspólnych. Choć nagrodę główną Grand Prix otrzymał Chór Żeński „Cantilena” II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach (z kategorii III – młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych – do 21 lat), Złoty Kamerton chóru Gaudium Cantates to kolejny krok w stronę najwyższej nagrody.
Zresztą chór nie spoczywa na laurach i w przypadku dążenia do sukcesu nie zasypia gruszek w popiele, intensywnie przygotowuje się bowiem do kolejnego sprawdzianu – Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis, który rozpocznie się już za niecały miesiąc, 16 listopada br. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć naszym dziewczętom i dyrygentom szczęścia!
 


Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w naszej szkoleZ inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji i w ramach podnoszenia świadomości o problemie nagłego zatrzymania krążenia, dzień 16 października ustanowiono Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca (Restart a Heart). Z tej właśnie okazji nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji udzielania pierwszej pomocy (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), zorganizowanej przez WOŚP Jurka Owsiaka. Uczestniczyliśmy jednocześnie w biciu rekordu jak największej ilości osób wykonujących resuscytację w tym samym czasie, czyli między 12:00 a 12:30. Akcję. Uczniowie zostali przeszkoleni w trzech grupach wiekowych:
• klasy I–III SP,
• klasy IV–VI SP,
• klasy I–III gimnazjum.
Pod okiem nauczycieli (specjalistów w dziedzinie przywracania akcji serca), wykonywali masaże serca oraz wdechy ratownicze na fantomach będących na wyposażeniu szkoły.
 


Papierowe postaci, czyli origami płaskie z koła i kwadratuW październiku w holu patrona uczniowie i rodzice mogli oglądać wystawę prac dzieci pt. „Papierowe postaci, czyli origami płaskie z koła i kwadratu”. Wcześniej w świetlicy szkolnej podczas zajęć plastyczno-technicznych uczniowie poznawali tajniki origami i tworzyli prace z figur geometrycznych. Warsztaty i wystawa zorganizowane zostały w ramach obchodów Światowego Dnia Origami, który przypada na 24 października.
 


Sukces w konkursie plastycznym „Moja planeta”Uczennica naszej szkoły – Paulina Kowalska z klasy 3c – zdobyła II miejsce w konkursie plastycznym pt. „Moja planeta” organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Planetarium oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w ramach IV Toruńskiej Nocy Naukowców. W dniu 27 września odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, wystawa oraz wręczenie nagród na Wydziale Chemii UMK.
Zadaniem uczestników konkursu adresowanego do uczniów szkoły podstawowej było przedstawienie krajobrazu, mieszkańców oraz organizację życia na planecie, na której chcieliby zamieszkać. Świetlica szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu wzięła w nim udział, wysyłając prace uczniów wykonane podczas zajęć plastycznych. Wśród nich znalazła się zwycięska praca Pauliny. Gratulujemy!!!

 


Dzień Edukacji Narodowej


Nauczycielem jest ten, kto potrafi
z trudnych rzeczy uczynić łatwe.
/Ralph Waldo Emerson/
W ten piątkowy dzień, 11 października br., z okazji zbliżającego się w poniedziałek Dnia Edukacji Narodowej, na wszystkie osoby pracujące w naszej szkole, czyli nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum od samego rana czekało mnóstwo niespodzianek.
Zaczęło się od tego, że wchodzących do szkoły nauczycieli witały kwiaty wręczane przez uśmiechniętych uczniów, a po dotarciu do pokoju nauczycielskiego, za sprawą rady rodziców, wkraczało się do krainy słodyczy. Niedługo później każdy pracownik naszej szkoły otrzymał z rąk sympatycznych reprezentantek społeczności uczniowskiej wykonaną przez uczniów (z pomocą kilku nauczycieli) kartkę z życzeniami od Samorządu Uczniowskiego ZS nr 1 w Lubiczu, występującego w imieniu całej braci szkolnej. W nawiązaniu do słów Ralpha W. Emersona, w podziękowaniu za serce, cierpliwość, wszelką pomoc, wiarę w uczniowskie możliwości i magię zmieniania trudnego w łatwe, uczniowie życzyli im jeszcze więcej cierpliwości, poczucia spełnienia, radości z pracy, zdrowia i wiele ludzkiej życzliwości.
Dla uczniów i nauczycieli miłym urozmaiceniem, bądź co bądź zwyczajnego dnia nauki, było przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy Vd pod kierunkiem pani Doroty Imalskiej i przy współpracy pana Ariela Radomińskiego i chóru szkolnego. W sposób humorystyczny krążyło ono wokół wciąż spędzającego sen z powiek wielu belfrów awansu zawodowego, dostarczając widzom wielu pozytywnych emocji, głównie za sprawą sugestywnej gry kilku aktorów. Odśpiewane na koniec gremialnie „Sto lat” było swoistym podziękowaniem za wkład pracy i poświęcenie dla wszystkich zaangażowanych
w proces nauczania – uczenia się.
Wczesnym popołudniem, o godz. 14:30 w sali 85 na pracowników naszej szkoły czekała jeszcze jedna niespodzianka – kawa i pyszne ciasto. Zanim jednak zaczęło się słodkie pałaszowanie, pani dyrektor Joanna Ardanowska, wśród powszechnego aplauzu, wręczyła 14 nauczycielom i 26 pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora. Ogłosiła również z radością, że pani wicedyrektor Anna Kępara została uhonorowana zaszczytną Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, po czym przekazała jej zaproszenie na galę wręczania nagród (która odbyła się 16 października o godz. 10:00 w Auli Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Toruniu).

         
Ostatnim akcentem tego niezwykle emocjonującego dnia była uroczystość obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się również w naszej szkole. Równo o godzinie 16:00 na hali sportowej, w przepięknej scenerii przygotowanej przez nauczycieli szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Karoliny Kilanowskiej, pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Joanna Ardanowska powitała licznie zebranych gości – nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych pracowników szkół z całej gminy oraz radnych gminnych – po czym wezwała do Hymnu Gminy, odśpiewanego brawurowo przez chór Gaudium Cantates po batutą pani Aleksandry Kwiatkowskiej i pana Ariela Radomińskiego.
Po hymnie głos zabrali gospodarze uroczystości – pan Marek Olszewski Wójt Gminy Lubicz oraz pani Hanna Anzel Przewodnicząca Rady Gminy, którzy po wygłoszeniu ciepłych słów i życzeń dla wszystkich obecnych i emerytowanych pracowników oświaty w naszej gminie, wręczyli Nagrody Wójta Gminy Lubicz. W naszej szkole taką nagrodę otrzymały pani dyrektor Joanna Ardanowska pani wicedyrektor Anna Kępara oraz Magdalena Żurawska – nauczycielka chemii i języka angielskiego. Pan Marek Olszewski i pani Hanna Anzel złożyli także gratulacje dyrektorom i nauczycielom, którym przyznano w tym roku nagrody i odznaczenia państwowe. W naszej szkole gratulacje przypadły pani Annie Kęparze, która otrzymała Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pani Aleksandrze Kwiatkowskiej za Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz pani Beacie Jabłońskiej otrzymującej Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. Życzenia i gratulacje otrzymali również wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkola publicznego, radni oraz pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Także Wójt Gminy Lubicz pan Marek Olszewski otrzymał z rak radnych gminy specjalne podziękowanie za wkład w rozwój edukacji w Polsce.
Pod koniec części oficjalnej odbyło się też ślubowanie nauczycieli, którzy w wakacje uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Z naszej szkoły takie ślubowanie złożyły panie Ewelina Pracowita, Marta Sarnowska i Daniela Wiśniewska.
Część artystyczną spotkania poprowadził teatr „Afisz” z Torunia, który w niezwykle lirycznym spektaklu przeniósł widownię w świat piosenek przedwojennych.

 
W przerwie spektaklu gości poczęstowano tortem, ufundowanym na tę uroczystość przez Wójta Gminy Lubicz.

       


Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

 W dniu 9 października 2013 roku w Czernikowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Gminę Lubicz reprezentowali dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły, zarówno w kategorii szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Uczniowie ZS nr 1 w Lubiczu zdobyli trzy złote medale i uzyskali awans do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 22 października br.
w Bydgoszczy.


   

Ostateczna klasyfikacja biegów:


Szkoła podstawowa
Dziewczęta

I miejsce – Gmina Lubicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubiczu w składzie: Marcelina Dolska, Natalia Dygasiewicz, Klaudia Janowska, Marika Kowaleńko, Paulina Kowalska, Julia Rybicka, Antonina Smoktunowicz, Julia Wilamowska, Julia Życzyńska
Chłopcy
I miejsce – Gmina Lubicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubiczu w składzie: Przemysław Arnista, Jan Bochacki, Mateusz Detmer, Hubert Dziwulski, Miłosz Lewandowski, Mateusz Maciejewski, Daniel Przyjalkowski, Adrian Sibilak, Oskar Streich, Hubert Wiśniewski

Gimnazjum
Dziewczęta
I miejsce – Gmina Lubicz – Gimnazjum nr 1 w Lubiczu w składzie: Sara Betke, Dominika Bednarz, Martyna Jakubiak, Roksana Krzywdzińska, Zuzanna Łukaszewska, Malec Malec, Nikola Miller, Martyna Stasiak, Patrycja Szymanek, Lena Torkowska, Natalia Wilamowska
Chłopcy
V miejsce – Gmina Lubicz – Gimnazjum nr 1 w Lubiczu w składzie: Mateusz Frątczak, Sebastian Górski, Konrad Guziński, Marcin Kachniarz, Eliasz Kania, Szymon Nadachewicz, Artur Nikoniuk, Dawid Pietrzak, Jakub Polański, Radosław Szupryczyński, Mateusz Went, Krzysztof Wiśniewski


Opiekunowie: Piotr Bieniewicz, Robert Gutmański, Mirosław Jabłoński i Marcin Karczewski

 


„Czy warto chodzić na WF?” – pierwsza debata oksfordzka w nowym roku szkolnym

W piątek 11 października 2013 r. w naszej szkole odbyła się debata oksfordzka pt. „Czy warto chodzić na WF?” Była to pierwsza z cyklu debat w ramach lekcji WOS-u, organizowanych przez panią Dorotę Romańską – nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie. Debata ta odbyła się również w ramach programu „WF z klasą” prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i realizowanego przy medialnym wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl., pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pan Tomasz Dolega – nauczyciel WF-u. Uczestnicy debaty, czyli klasa IIIa i IIIc, musieli – zgodnie ze swoim wcześniej określonym stanowiskiem – udowodnić swoje racje. Klasa IIIa jako opozycja miała za zadanie przekonać jury
i publiczność, że zajęcia WF-u szkodzą, marnują uczniowski czas oraz narażają na liczne kontuzje. Dlatego grupa dziewcząt z klasy IIIa w składzie: Weronika Mytlewska, Kasia Albertin, Oliwia Kędzierska, Natalia Bejger oraz Jola Maciejewska, mimo iż ich prywatne poglądy różniły się od przydzielonego im zadania (roli opozycji), niezwykle przekonywująco starała się udowodnić, że lekcje WF-u są źle zorganizowane i dają mało możliwości, a także nie są w pełni korzystne dla naszego zdrowia i życia szkolnego. Tymczasem IIIc jako propozycja miała przekonać, że lekcje WF-u u są jak najbardziej korzystne dla naszego zdrowia. Grupa z klasy IIIc w składzie: Monika Słupska, Natalia Zamojska, Natalia Czarnecka, Julia Wojciechowska, Bartek Machajewski z ogromnym przekonaniem udowodniała zatem, że lekcje WF-u w szkole są bardzo lubiane, potrzebne i jak najbardziej korzystne. Ostatecznie wygrała klasa IIIc za mocne argumenty, które przekonały jurorów. Różnica punktów była jednak bardzo niewielka, gdyż dziewczęta z klasy IIIa brak rzeczywiście przekonujących argumentów nadrobiły piękną dykcją, odpowiednią do statusu debaty – jak oceniła ich wypowiedzi pani Joanna Karczewska, która zasiadała w jury wraz z Mateuszem Lipińskim i Mateuszem Rogozińskim, przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Uczniowie spisali się na medal i mimo ostrej rywalizacji występującej podczas debaty wszyscy tuż po jej zakończeniu podali sobie ręce i gratulowali bardzo dobrych wystąpień. Świadczy to o dobrym przygotowaniu uczniów do tego typu zadań, o dojrzałości zgodnej z wiekiem i korzystnego rozwoju młodzieży w naszej szkole.
W następnej debacie spotkają się klasy IIIb i IIIc, a tematem spotkania będzie tolerancja

Jolanta Maciejewska, kl. IIIa
 


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
PT. KRAJE ANGLOJĘZYCZNE – USA

Na przełomie września i października w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny pt. Kraje Anglojęzyczne – USA, zorganizowany przez panią Hannę Rogowską-Olejniczak (anglistkę) we współpracy z wydawnictwem Pearson. Głównym celem konkursu było przybliżenie uczniom kraju, w którym mówi się po angielsku i zwiększenie ich motywacji do nauki tego języka. Termin oddawania prac upłynął 4 października 2013 roku. W konkursie wzięło udział piętnaścioro uczniów. Wszystkie prace zostały wystawione, a trzy najlepsze – Magdaleny Błaszkowskiej, Filipa Kozłowskiego i Michała Lewandowskiego (uczniów klasy IV b) – nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez sponsora,
czyli wydawnictwo Pearson.


Comeniusowy projekt pt. „Europejscy Przyjaciele – każdy jest ważny”
w szkole podstawowej zakończony

Ostatniego dnia września zakończyły się działania związane z programem Comenius realizowanym w latach 2011–2013 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu. Szkoła uczestniczyła w projekcie zatytułowanym „Europejscy Przyjaciele – każdy jest ważny” (European Friends – everyone is important), a w czasie jego trwania odbyło się sześć wizyt projektowych w szkołach partnerskich z Niemiec, Anglii, Rumunii, Turcji, Włoch i Francji. W wizytach tych wzięło udział dwanaścioro uczniów klas 4–6 SP, którzy mieli niepowtarzalną okazję poznania rówieśników ze szkół europejskich, ich kultur i języków. Zwiedzili między innymi Alpy, Monachium, wspinali się na szczyty północnej Anglii, weszli na wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny, oglądali eksponaty zgromadzone
w Luwrze, odwiedzili nawet podziemne miasto w Kapadocji
(fotorelacja z ich przygód na stronie internetowej: http://comeniussp2lubicz.wordpress.com).
Podczas wizyt brali udział w lekcjach wraz ze swoimi rówieśnikami, a także jako przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu prezentowali nasz region i szkołę podczas specjalnych spotkań z uczniami, nauczycielami oraz przedstawicielami władz lokalnych krajów partnerskich. Oprócz tego wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznawać kraje partnerskie, szkoły, uczniów tych szkół oraz różne zwroty i wyrażenia w językach krajów partnerskich podczas wykonywania zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
 


Pasowanie na uczniaNiedawno rozpoczął się rok szkolny, a już za nami pierwszy szkolny test. W czwartek 26 września o godz. 16.00 nasi najmłodsi uczniowie z klas pierwszych musieli wykazać się elementarną wiedzą, umiejętnościami i zręcznością podczas turnieju,
który odbył się przed samym aktem ślubowania i pasowania na ucznia naszej szkoły.
Chwilę przed wyznaczoną godziną, jeszcze niedawni przedszkolacy wkroczyli w zwartym szyku do hali sportowej, w której oczekiwali zaproszeni goście. Pięknie ubrani w stroje galowe oraz przyozdobieni w barwne czapki, niektórzy z wypiekami na twarzy, roześmiani, inni z lekką nieśmiałością zajęli wyznaczone miejsca na szkolnej scenie.
Pani Jolanta Kuczmarska, która prowadziła całą uroczystość, serdecznie powitała przybyłych gości: panią dyrektor Joannę Ardanowską, panie wicedyrektor Annę Kęparę i Marlenę Szamską-Kuczwalską, rodziców pierwszaków, nauczycieli klas młodszych oraz uczniów. Pani dyrektor skierowała ciepłe słowa do najważniejszych tego dnia uczestników imprezy tj. dzieci z klas 1 a–c, życząc im sukcesów, ciekawości w odkrywaniu wiedzy, przyjaciół i dobrych kolegów, a także zabawy, która będzie im jeszcze towarzyszyć obok nauki.
W nasz szkolny świat wprowadzili uczniów klas pierwszych ich starsi koledzy z klas czwartych: Ola Kamińska, Lidka Strzelecka i Marcel Lewandowski. Razem z nauczycielami – paniami Karoliną Kilanowską, Martą Sarnowską i Bożeną Waligórą – przygotowali szereg zadań, które musieli wykonać kandydaci na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu. Wszyscy wraz z nimi udali się w podróż do 4 krain: Krainy Śpiewu, Mądrości, Sprawności i Wiedzy o Ojczyźnie. Pierwszaki pięknie śpiewały piosenki, recytowały wiersze, wykazując się znajomością zasad szkolnych oraz odgadywały zagadki, pokazując wszystkim, że znają nasze symbole narodowe. Duże zaciekawienie wywołało niełatwe zadanie, które polegało na ułożeniu z rozsypanki literowej długiego wyrazu: TROPICIELE. Przedstawiciele klasy 1 a, b, c uporali się z tym ćwiczeniem dzięki znajomości liter, umiejętności głoskowania oraz współpracy, która przy tym zadaniu okazała się niezbędna. Turniej zakończył się pomyślnie, a więc dzieci były już gotowe do kulminacyjnego momentu uroczystości, czyli aktu ślubowania i pasowania. W części głównej po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie pierwszych klas koncertowo odśpiewali nasz szkolny hymn, jeszcze raz udowadniając swoje znakomite przygotowanie. Akt ślubowania dopełnił całości. Po uroczystym ślubowaniu pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu indywidualnie pasowała na ucznia każde dziecko, które otrzymywało też pamiątkowy dyplom od pań wicedyrektor. Był to piękny i podniosły moment, który na długo pozostanie w pamięci dzieci, ich rodzin, a także wychowawców.
Na zakończenie świeżo upieczeni uczniowie dostali jeszcze upominki od uczniów klas drugich i stanęli do pamiątkowego zdjęcia, które będzie przypominać obecnie i po latach ten uroczysty dzień.

 


OTRZĘSINY KLAS I GIMNAZJUM


Dnia 26 września 2013r odbyły się otrzęsiny klas pierwszych Gimnazjum. W ramach zabawy samorząd uczniowski gimnazjum oraz wychowawcy klas pierwszych przygotowali różne konkursy dla uczniów przyjętych w poczet gimnazjalistów. Wśród konkurencji konkursowych dominowały zadania sprawnościowe (bieg z jajkiem na łyżce) i artystyczne (wykonanie plakatu wychowawcy klasy).
W ramach otrzęsin klas pierwszych odbyła się także dyskoteka, która została przyjęta przez uczniów z wielkim entuzjazmem.
PIERWSZAKOM ŻYCZYMY SAMYCH RADOSNYCH DNI W GIMNAZJUM ORAZ WIELU SUKCESÓW!!!
 


ŚLUBOWANIE KLAS I GIMNAZJUMDnia 19 września 2013r odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum. Pierwszoklasiści wypowiedzieli tekst ślubowania w obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców
i nauczycieli. Uroczystość tę uświetnił śpiew szklonego chóru, który na cześć uczniów przyjętych
w poczet gimnazjalistów, wykonał podniosłe "Gaudeamus". Na koniec wszyscy uczniowie uwiecznili to ważne wydarzenie z ich życia szkolnego poprzez wykonanie pamiątkowych zdjęć z wychowawcami klas.
 


Jesteśmy „Szkołą Przyjazną Sześciolatkom”

   

Nasza szkoła otrzymała od Kapituły Programu DOBRE BO POLSKIE certyfikat potwierdzający przyznanie godła
„Szkoła Przyjazna Sześciolatkom”. Otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł jako potwierdzenie
wysokiej jakości usług edukacyjnych, które oferujemy swoim wychowankom.


Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 26 września świętowaliśmy w gimnazjum Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji powstała wystawa plakatów wykonanych przez uczniów, której mottem przewodnim jest promowanie nauki języków obcych. Ponadto uczniowie przygotowali stanowiska reprezentujące różne kraje oraz quizy dotyczące ich kultury i języków urzędowych.

                 


Comenius po raz szósty w naszym gimnazjumZespół Szkół nr 1 w Lubiczu już po raz szósty bierze udział w programie Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Projekt komponentu Comenius, w którym nasza szkoła weźmie udział, nosi nazwę „Dążenie do sukcesu”. Tym razem program dotyczy uczniów, nauczycieli i rodziców gimnazjum i będzie trwał do lipca 2015 roku.
Praca w projekcie ma na celu poszerzanie wiedzy w zakresie języków obcych, szczególnie języka angielskiego, poznawania kultury i historii współpracujących szkół. Tym razem szkoły partnerskie to szkoły z Portugalii, Włoch i Anglii. Praca w zaczynającym się
w tym roku projekcie uwzględni zagadnienia związane z rozwijaniem talentów, sportem oraz możliwościami zdobycia zawodu
i odniesienia sukcesu w przyszłej pracy.
Uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać współpracujące szkoły. Przebywając w państwach partnerskich, będą poznawać codzienne życie ich mieszkańców, sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, kulturę i historię okolicy. Będą również brać udział w lekcjach i wydarzeniach szkolnych, zapoznają się z funkcjonowaniem szkół partnerskich, zwiedzą okolicę. Będzie to wspaniała okazja do doskonalenia swoich umiejętności komunikacyjnych w obcym języku, poznawania nowych ludzi i nawiązywania przyjaźni. Swoje spostrzeżenia i doświadczenia przekażą całej społeczności szkolnej i lokalnej. Pierwszy wyjazd w nowym projekcie odbędzie się już w listopadzie do partnerskiej szkoły w Portugalii.

 


Sprzątanie Świata – Polska 2013


W piątek 20 września br. ruszyła akcja sprzątania świata zorganizowana przez Fundację Nasza Ziemia
pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Tradycyjnie już uczniowie naszej szkoły z klasy Ie, IIIc i IIIa
dołączyli do tej wspaniałej inicjatywy i w tym roku postanowili oczyścić… pobliski las. A było co zbierać!
 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
 W tym roku rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 wypadło w poniedziałek 2 września. Tego dnia – inaczej niż dotychczas – o godz. 8:00 na hali sportowej, pięknie udekorowanej przez panią Karolinę Kilanowską, spotkali się uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum, których ciepłymi słowami powitała pani dyrektor Joanna Ardanowska. Wśród gości, oprócz pań wicedyrektor Anny Kępary i Marleny Szamskiej-Kuczwalskiej, znaleźli przedstawiciele rady rodziców – pani przewodnicząca Magdalena Borowska oraz panie Anna Futro i Elżbieta Jurak. Po krótkiej części oficjalnej, podczas której wprowadzono sztandar
i odśpiewano hymn szkolny, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas,
gdzie otrzymali plany lekcji na kolejne dni.
Kolejnym ważnym punktem dnia było udanie się wraz z wychowawcami do kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wacława na wspólną mszę świętą o godz. 9:00, celebrowaną przez trójkę księży,
z księdzem prałatem Bogumiłem Leszczem na czele. Wśród gości nie zabrakło Wójta Gminy Lubicz – Marka Olszewskiego. Niezwykle ciekawym elementem eucharystii było kazanie z elementami dramy wygłoszone przez szkolnego katechetę
– księdza Tomasza Kalinowskiego.
Po mszy świętej zaproszeni goście wraz z uczniami klas 0–III udali się do szkoły, gdzie o godz. 10:00 nastąpiła gminna inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego. Społeczność uczniowską zaszczycili swoją obecnością pan Marek Olszewski Wójt Gminy Lubicz, ksiądz prałat Bogumił Leszcz, pani Brygida Bogdanowicz-Kopeć Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu,
panie wicedyrektor Anna Kępara i Marlena Szamska-Kuczwalska oraz przedstawiciele rady rodziców. Tradycyjnie już gości, dzieci oraz ich rodziców powitała pani Dyrektor ZS nr 1 w Lubiczu – Joanna Ardanowska.
Następnie głos zabrali pan Marek Olszewski Wójt Gminy Lubicz oraz ksiądz prałat. Zaraz po gościach wystąpił Podkomisarz Grzegorz Hajduk z Wydziału Ruchu Drogowego, który – pragnąc zapewnić bezpieczeństwo uczniom pierwszych klas szkoły podstawowej podczas drogi do szkoły – zaopatrzył ich w kamizelki odblaskowe.  Część artystyczną zrealizowaną przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych – panie Jolantę Kuczmarską, Marię Kodzis, Małgorzatę Mączyńską i Ewelinę Pracowitą – rozpoczął polonez, reprezentacyjny polski taniec narodowy. Następnie dzieci odtańczyły kilka innych tańców ludowych. Ostatnim punktem programu był występ chóru szkolnego Gaudium Cantetes pod batutą pana Ariela Radomińskiego i Aleksandry Kwiatkowskiej, mającego za sobą pasmo sukcesów artystycznych. Po udaniu się do klas i przywitaniu z wychowawcami dzieci otrzymały plany lekcji na cały tydzień. Mnóstwo atrakcji czekało jeszcze klasę I b szkoły podstawowej i panią Bożenę Waligórę, których odwiedzili Podkomisarz Grzegorz Hajduk wraz z reporterem Radia PIK oraz dyrekcją szkoły. Pan policjant rozdał uczniom kamizelki odblaskowe, natomiast pan reporter nagrywał ich wypowiedzi na temat
zachowania się na drodze, szczególnie o zmroku. Na koniec pani wychowawczyni udzieliła wywiadu na temat realizowania na lekcjach w czasie całego roku szkolnego zagadnień związanych z bezpieczeństwem.
Okazało się, że pierwszy dzień w szkole – dla niektórych utożsamiany jedynie z rozpaczą spowodowaną końcem wakacji – pełen był niespodzianek i pozytywnych wrażeń.
 


Jaka wieś, taka gmina, jaka gmina, takie były dożynki!


Uroczystość gminnych dożynek w Lubiczu Górnym była niewątpliwie bardzo udana pod względem organizacyjnym, dopisała także pogoda. W klimacie pięknej tradycji i dobrej zabawy mieszkańcy gminy Lubicz świętowali to wyjątkowe wydarzenie.
24 sierpnia 2013 roku teren przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu tętnił życiem, wypełniła go lokalna społeczność: „jest Wójt,
Pani Sołtys i Dyrekcja szkoły…, toteż żaden stół nie jest dzisiaj goły…”- tymi słowami absolwentka szkoły powitała
najważniejszych gości. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła młodzież i dzieci z naszej gminy, bawiąc widownię śpiewem
i tańcem. Nie zabrakło również chórów seniora, orkiestry dętej, zespołu ludowego „Pomorze” oraz kapeli podwórkowej. Już od godziny 13.00 mieszkańcy byli świadkami Turnieju piłki nożnej o puchar przechodni Wójta Gminy Lubicz, a godzinę później obserwowali turniej sołectw: toczenie beczki, rzut pampersem, bieg w koszulkach, przeciąganie liny i wiele innych. Około godz. 17.00 festyn został oficjalnie otwarty przez Wójta Marka Olszewskiego.
Chwilę później na scenie pojawili się zwycięzcy w turniejach i konkursach. To jednak nie był koniec zabawy, na godzinę 20.00 zaplanowano bowiem największą atrakcję-gwiazdą wieczoru
był Robert Janowski z zespołem, który wykonał znane i wszystkim lubiane utwory muzyczne. Zabawa była przednia, mieszkańcy tańczyli do godziny 22.00, delektując się przy tym posiłkami, przygotowanymi przez nasze gospodynie, wśród których nie zabrakło grochowej zupy, chleba ze smalcem, potraw mięsnych i słodkich wypieków. Na zakończenie imprezy organizatorzy zaplanowali pokaz fajerwerków, które można było obserwować na boisku szkolnym. Nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy do końca imprezy czuwali policjanci i strażacy.
 


02.09.2013 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

 2 września znów zabrzmi dzwonek. Rozpoczniemy nowy rok szkolny.

 * * *
 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się dnia 2 września 2013r.
- klasy 4-6 SP i I-III Gimnazjum - godz. 8.00
- klasy 0-3 SP - godz. 10.00

* * *

Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny - godz. 9.00

Zapraszamy!!!  


24.08.2013 - Gminny Festyn Dożynkowy

   


ARCHIWUM

Aktualności i wydarzenia 2012/2013 >>
Aktualności i wydarzenia 2011/2012 >>