Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
mgr Joanna Ardanowska
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
mgr Marlena Szamska - Kuczwalska
Wicedyrektor Gimnazjum nr 1
mgr Emilia Jarzębińska