Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubiczu

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka

Maria Kodzis

wtorek

środa

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

13

kl. 0a

Gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka

Małgorzata Mączyńska

środa

czwartek

8.45 - 9.30

8.45 - 9.30

14

kl. 0a

Zajęcia wspomagające rozwój umysłu dziecka

Jolanta Kuczmarska

wtorek czwartek

8.00 – 8.45 12.50 – 13.35

15

 

Gry i zabawy rozwijające  rozwój umysłowy dziecka”- praca z uczniem słabym

Ewelina Pracowita

środa

8.55-9.30

12

kl. 0 c

Zajęcia plastyczne - praca z uczniem zdolnym

Ewelina Pracowita

czwartek

8.55-9.30

12

kl. 0 c

Zajęcia wyrównawcze

Magdalena Czajkowska

czwartek

13.45-14.30

33

kl. 1e

Zajęcia artystyczne

Magdalena Czajkowska

środa

12.50-13.35

33

kl. 1e

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów

Dorota Drozdowska

czwartek

13.45-14.30

17

zajęcia dla klasy 1a

Zajęcia wyrównawcze

Beata Żyło

środa

12.35-13.35

18

kl. 1c

Zajęcia artystyczne

Beata Żyło

czwartek

11.35-12.35

18

kl. 1c

Zajęcia kompensacyjno-

wyrównawcze

Beata Knitter-Śliwińska

wtorek

8.00-8.45              

16

zajęcia

indywidualne

dla klasy 1d

Zajęcia animacyjno-rytmizująco-taneczne, rozwijające naturalne zdolności dzieci oraz ich skłonności przejawiane

w stosunku do różnorodnych form ruchu.

Beata Knitter-

Śliwińska

 

 

 

środa

 

 

 

12.50-13.35

 

 

 

20 lub 16

 

 

zajęcia grupowe dla klasy 1d

 

Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia animacyjno-rytmizująco-taneczne

Justyna Sadowska

środa

12.50-13.35

022

kl. 1d

Koło teatralne - „Zabawa

w teatr”

Karolina Kilanowska

czwartek

8.00-8.45

35

kl. 2c

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Koło matematyczne –

“Zostań mistrzem”

Karolina Kilanowska

czwartek

13.45- 14.30

35

kl. 2c

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Ja też potrafię”

Magdalena Pajączkowska

poniedziałek

8.00 – 8.45

 

 

32

 

 

Zajęcia rozwijające zdolności uczniów

„Gry i zabawy edukacyjne”

Magdalena Pajączkowska

piątek

14.40 – 15.25

32

 

Kółko matematyczne

Bożena Waligóra

poniedziałek

8.55 - 9.40

34

kl. 2b

Kółko plastyczne

Bożena Waligóra

wtorek

13.45 -14.30

34

kl. 2b

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci

Katarzyna Kwaśnicka

wtorek

czwartek

12.50-13.35

8.00-8.45

38

38

kl. 3c

Zajęcia  rozwijające technikę czytania, pisania, liczenia.

Wioletta Bieniewicz

poniedziałek

12.50 – 13.35

 37

kl. 3b

Kółko ortograficzne :

„Kolorowa ortografia”

Wioletta Bieniewicz

poniedziałek

8.00 - 8.45

37 lub 34

kl. 3b

Rozwijamy matematyczne myślenie

Edyta Semeniuk

środa

13.45 -14.30

28

 

Ćwiczymy czytanie, pisanie i liczenie

Edyta Semeniuk

piątek

8.00 - 8.55

28

 

Język polski - PdS

Violetta Chmurzyńska

czwartek

piątek

14.40-15.25

53

kl.6b, kl. 6d

Zajęcia rozwijające dla dzieci z orzeczeniami PPP

o potrzebie kształcenia specjalnego z klasy 5d

Maria Lamparska

wtorek lub czwartek

8.00 - 8.45

 

dla dzieci z orzeczeniami PPP z klasy 5d 

Język polski – zajęcia rozwijające dla dzieci

z trudnościami

w pisaniu i czytaniu

z klas 5

Maria Lamparska

czwartek

14.40 -15.25

34

klasy piąte

Język polski - PdS

Eliza Wirska

wtorek

14.35 -15.25

39

kl. 6a

Język polski - zajęcia wyrównawcze

Eliza Wirska

poniedziałek

13.45 -14.30

39

kl. 4b, 4c

Język polski - PdS

Katarzyna Rumińska

środa

14.40 -15.25

39

kl. 6c

Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne

Katarzyna Rumińska

czwartek

13.45 -14.30

39

klasy 6

Historia

Marcin Włodara

środa

8.55 - 9.45

40

 

Przyroda  - PdS

Iwona Dolegała

poniedziałek

14.40- 15.25

23

kl. 6b

Przyroda - PdS                                      

Iwona Dolegała

czwartek

12.50 -13.35

23

kl. 6c

 

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Przyroda - PdS

Paulina Michalska-Piesczek

środa

14.40- 15.25

 

kl. 6a, 6d

Język angielski – PdS

Hanna Rogowska - Olejniczak

wtorek

13.45-14.30

57

kl. 6d gr. 2

Język angielski

w grach i zabawach

Hanna Rogowska - Olejniczak

czwartek

8.00-8.45

57

kl. 5a

Język angielski - PdS

Hanna Targońska

piątek

13.45-14.30

55

kl. 6b i kl. 6c – dz.

ENGLISH CLUB

- praca z uczniem zdolnym

Hanna Targońska

wtorek

14.40-15.25

(co dwa tygodnie)

95

zajęcia co dwa tygodnie dla kl.  5b

Zajęcia  wyrównawcze

z języka angielskiego

Dorota Utnicka

wtorek

 

8.55-9.40

55

 

kl. 5c - ch.

Język angielski - PdS

Dorota Utnicka

wtorek

8.00-8.45

58

kl. 6c – chł., kl. 6d - chł.

Język angielski - PdS

Ewelina Wiśniewska

poniedziałek

środa

14.40-15.25

15.35-16.20

54

kl. 6a

kl. 6d gr. 1

Matematyka -przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Dorota Imalska

poniedziałekwtorek

13.45-14.30

14.30-15.25

56

grupy wymienne co dwa tygodnie

Matematyka – zajęcia dla uczniów zdolnych

Dorota Imalska

wtorek

8.00-8.45

56

 

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas czwartych

Monika Woyda

środa

13.45-14.30

56

 

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 5c

Aneta Spich

poniedziałek

12.50 – 13.35

59

kl. 5c

Matematyka -Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Aneta Spich

czwartek

14.35 – 15.20

59

kl. 6a

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Renata Pietkiewicz

poniedziałek

13.45 – 14.30

bibliot.

kl. 6a gr. 1

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Renata Pietkiewicz

piątek

8.00 - 8.55

bibliot.

kl. 6a gr. 2

 

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Małgorzata Gonkowska

wtorek

14.30 – 15.15

47

kl. 6b chł.

 

Zajęcia komputerowe - zajęcia rozwijające zainteresowania

Małgorzata Gonkowska

poniedziałek

14.30 – 15.15

95

 

 

 

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Gry i zabawy matematyczne

Joanna Kulas

czwartek

8.55-9.40

75

zajęcia

z grupą świetlicową

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Joanna Kulas

 

czwartek

 

9.50-10.35

 

75

 

zajęcia indywidualne

Przygotowanie do testu klas trzecich SP

Agnieszka Świerczek - Szczech

środa

12.50-13.35

75

kl. 3c

Mali artyści

Joanna Godurowska

wtorek

13.30-14.15

75

zajęcia

z grupą świetlicową

Podróże po krainie baśni

Joanna Godurowska

wtorek

14.15-15.00

75

zajęcia

z grupą świetlicową

Arteterapia

Katarzyna Nowak

piątek

10.50 -11.35

75

zajęcia indywidualne

Zajęcia inwencji twórczej

Katarzyna Nowak

środa

11.50 -12.35

74 lub 75

zajęcia dla grupy świetlicowej

Taniec ludowy

Dorota Drozdowska

Anna Jankowska

poniedziałek

13.45-14.30

019

zajęcia dla klasy 1a

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Lidia Lągowska

wtorek

czwartek

8.00-8.45

8.55-9.40

25

kl. 5d

kl. 5c

Zajęcia z efektywnej nauki

Lucyna Myszka

poniedziałek

14.30-15.25

85

 

Terapia logopedyczna

Aneta Pawska

termin zostanie ustalony po diagnozie logopedycznej

8

 

„W krainie grafobajek”

Zajęcia rozwijające dla uczniów klas O

Lidia Wojciechowska

poniedziałek

 

10.30-11.30

 

48

 

 „Szkolne pogotowie”

Zajęcia dla uczniów  klas 4-6

Lidia Wojciechowska

poniedziałek

15.30-16-30

48

 

Zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Woźniak

czwartek

piątek

11.45-12.45

12.45-13.45

27

 

PDS – zadania zamknięte

Dorota Ratkowska

czwartek

14.40-15.25

95

kl. 6b dziewczęta

Praca z uczniem zdolnym

Dorota Ratkowska

wtorek

14.40-15.25

95

zajęcia dla klasy 5b

Koło biblijne

Grażyna Bassa

środa

13.45-14.30

53

kl. 3a

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Grażyna Bassa

wtorek

8.00-8.45

28

 

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Łukasz Famulski

czwartek

14.40-15.25

40

kl. 6c chł.

 

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Chór SP

Ariel Radomiński

czwartek

14.30-16.00

85

klasy 3-6

Gry i zabawy

Mariusz Błaszak

piątek

13.45-14.30

22

klasy 4

Wychowanie fizyczne

Piotr Bieniewicz

poniedziałek

16.00 – 17.30

hala

klasy 4 chł.

Wychowanie fizyczne –gimnastyka korekcyjna

Beata Jabłońska

czwartek

12.50 – 13.35

019

dla uczniów

z klas 1 -3

Wychowanie fizyczne – piłka ręczna

Marcin Karczewski

ustalane wg potrzeb uczniów

 

Gry i zabawy ruchowe

Daniela Wiśniewska

środa

13.45-14.30

019

 

Gry i zabawy

Sylwia Zielińska

poniedziałek

12.50-13.35

hala

klasy 3

Piłka ręczna

Sylwia Zielińska

ustalane wg potrzeb uczniów

klasy 4-6

Zajęcia dodatkowe dla uczniów

Gimnazjum nr 1 w Lubiczu

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Zajęcia rozwijające kompetencje polonistyczne

Joanna Bortkiewicz-Mielnik

czwartek

8.00-8.45

94

kl. 3A, 3C

Konsultacje z języka polskiego

Joanna Bortkiewicz-Mielnik

piątek

12.35-13.20

94

kl. 3D dz.,

co dwa tygodnie

Zespół redakcyjny

Joanna Bortkiewicz-Mielnik

wtorek

8.00-8.45

94

kl.1B chł., co dwa tygodnie

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne dla klasy 2

Joanna Karczewska

czwartek

14.40-15.25

 

co drugi tydzień

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1, 2 i 3

Joanna Karczewska

środa

14.40-15.25

 

co drugi tydzień

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1

Joanna Karczewska

poniedziałek

piątek

8.00-8.45

 

co drugi tydzień

Matematyka- koło wyrównawcze dla uczniów klasy 1D

Anna Kępara

poniedziałek

 

środa

13.45-14.30

14.30-15.15

14.30-15.20

71

 

71

 

 

Eugeniusz

Matematyka- koło wyrównawcze dla uczniów klasy 2D, 3B, 3C

Anna Kępara

wtorek

poniedziałek

 

14.30-15.15

12.50-13.35

14.35-15.20

71

70

71

Kl. 1B

3C ch

2D

Matematyka-zajęcia dodatkowe dla uczniów klas drugich

Hanka Stachowska

poniedziałek

14.30-15.15

72

 

Przygotowanie do egzaminu-cz. matematyczna

Hanka

Stachowska

wtorek

14.30-15.15

72

zajęcia dla uczniów kl. 3D

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas 1

Monika Woyda

wtorek

8.00-8.45

71

 

Matematyka - przygotowanie do konkursów i egzaminu uczniów klas 3

Monika Woyda

piątek

8.00-8.45

91

 

Geografia - konsultacje

Anita Domszy

czwartek

15.30-16.15

82

 

Geografia – przygotowanie do konkursów

Anita Domszy

czwartek

14.40-15.25

82

klasy 2-3

Pogotowie fizyczne

Beata Kalotka

poniedziałek

14.30-15.15

80

 

Przygotowanie do konkursów

Beata Kalotka

piątek

14.35-15.20

80

 

 

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Chemia - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Magdalena Żurawska

 piątek

14.30-15.15

15.25-16.10

70

co dwa tygodnie

Kółko chemiczne

Magdalena Żurawska

wybrane soboty

9.00-13.00

70

 

Biologia dla zainteresowanych

i potrzebujących

Maria Trzeciakowska

piątek

 

14.30–16.00

 

83

raz w miesiącu zajęcia będą się odbywać  w czwartek lub środę od godz.13.45

(wg potrzeb uczniów)

Biologia na wesoło - zajęcia rozwijające zainteresowania

Paulina Michalska-Piesczek

poniedziałek

14.40-15.25

 

klasa 2B

Historia

Adam Kasela

czwartek

14.30-15.15

60

 

Historia i wos- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – koło wyrównawcze

Mariola Kordowska

czwartek

13.45- 14. 30

61

wg potrzeb

Historia i wos- praca

z uczniem zdolnym

Mariola Kordowska

środa

14.40- 15. 25

61

 

Historia – konsultacje

i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego klas 3

Justyna Sadowska

czwartek

14.45-15.30

61

 

Język angielski - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3C

Magdalena Żurawska

 

wtorek

7.15 – 8.00

70

 

kl. 3C

Język angielski –

koło wyrównawcze

Magda Rosińska

wtorek                        

14.30-15.15                

91

klasy 1-3

Język angielski –

praca z uczniem zdolnym

Magda

Rosińska

czwartek

14.30-15.15

91

klasy 3

Projekt e-twinning

 

Ewa Brzuskiewicz -Żychska

piątek

8.00-8.45

47

 

Zajęcia doskonalące umiejętność pisania

w języku angielskim

Ewa Brzuskiewicz -Żychska

piątek

8.55 -9.40

47

 

Język niemiecki - konsultacje

Małgorzata Gonkowska

poniedziałek

14.30-15.15

95

 

Język niemiecki – praca

z uczniem zdolnym

Anna Gawarkiewicz

poniedziałek

wtorek

8.00 – 8.45

8.00 – 8.45

47

47

 

 

 

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Język niemiecki – praca z uczniem zdolnym

Kalina Kaczmarek

czwartek

13.30-14.15

84

 

Język niemiecki -zajęcia wyrównawcze

Kalina Kaczmarek

poniedziałek

13.45-14.30

49

Od II semestru

Chór

Aleksandra Kwiatkowska

czwartek

16.30-18.00

85

 

Wychowanie fizyczne

Tomasz Dolega

wtorek

16.30-18.00

hala

piłka nożna

chłopcy

Wychowanie fizyczne

Tomasz Dolega

środa

16.30-18.00

hala

piłka nożna

Piłka nożna

Robert Gutmański

Termin na bieżąco

-

orlik

chłopcy

Wychowanie fizyczne: turnieje rekreacyjno – sportowe

Beata Jabłońska

I czwartek miesiąca

 

16.00 – 17.30

 

boisko / hala

zajęcia dla dziewcząt

Wychowanie fizyczne

-siłownia

Mirosław Jabłoński

wtorek

15.30 - 17.00

siłownia

zajęcia dla chłopców 

z klas 2-3

Piłka ręczna

Daniela Wiśniewska

termin ustalany na bieżąco

hala

wg potrzeb

Matematyka- zajęcia dla uczniów z trudnościami

w nauce

Monika Michalska

wtorek

czwartek

13.45-14.30

10.50-11.35

 

klasa 3B

Bezpieczeństwo

w Ruchu Drogowym

 

Agnieszka Świerczek - Szczech

czwartek

8.00-8.45

75 / piwnica

zajęcia przygot. drużynę BRD gim. do turnieju

Szkolny Ośrodek Kariery - doradztwo zawodowe

Anna Jankowska

środa

14.30 - 15.15

 73

 

Interwencje wychowawcze

Lucyna Myszka

termin ustalany wg potrzeb

 

 

Kurs Alfa

ks. Tomasz Kalinowski

wtorek

od godz.18.00

salka katechet.

klasy 1-3

Pastorat młodzieżowy

ks. Jakub Wiśniewski

co drugi piątek

18.30-21.00

salka w Kościele

stała formacja religijna młodzieży

Kurs Alpha - rekolekcje młodzieżowe

ks. Jakub Wiśniewski

wtorek

od godz.18.30

salka w Kościele

dwa razy

w ciągu całego roku szkolnego - początek 7.10.2014

 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów

Gimnazjum nr 1 w Lubiczu

przedmiot zajęć

prowadzący

dzień tygodnia

godzina

nr sali

uwagi

Konsultacje z języka polskiego

Joanna Bortkiewicz-Mielnik

piątek

12.35-13.20

94

kl. 3D dz.,

co dwa tygodnie

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1, 2 i 3

Joanna Karczewska

środa

14.40-15.25

 

co drugi tydzień

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1

Joanna Karczewska

poniedziałek

piątek

8.00-8.45

 

co drugi tydzień

Matematyka- koło wyrównawcze dla uczniów klasy 1D

Anna Kępara

poniedziałek

 

środa

13.45-14.30

14.30-15.15

14.30-15.20

71

 

71

 

 

Eugeniusz

Matematyka- koło wyrównawcze dla uczniów klasy 2D, 3B, 3C

Anna Kępara

wtorek

poniedziałek

 

14.30-15.15

12.50-13.35

14.35-15.20

71

70

71

Kl. 1B

3C ch

2D

Matematyka-zajęcia dodatkowe dla uczniów klas drugich

Hanka Stachowska

poniedziałek

14.30-15.15

72

 

Przygotowanie do egzaminu-cz. matematyczna

Hanka

Stachowska

wtorek

14.30-15.15

72

zajęcia dla uczniów kl. 3D

Geografia - konsultacje

Anita Domszy

czwartek

15.30-16.15

82

 

Pogotowie fizyczne

Beata Kalotka

poniedziałek

14.30-15.15

80

 

 

Chemia - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Magdalena Żurawska

 piątek

14.30-15.15

15.25-16.10

70

co dwa tygodnie

Biologia dla zainteresowanych

i potrzebujących

Maria Trzeciakowska

piątek

 

14.30–16.00

 

83

raz w miesiącu zajęcia będą się odbywać  w czwartek lub środę od godz.13.45

(wg potrzeb uczniów)

Historia

Adam Kasela

czwartek

14.30-15.15

60

 

Historia i wos- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – koło wyrównawcze

Mariola Kordowska

czwartek

13.45- 14. 30

61

wg potrzeb

Historia – konsultacje

i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego klas 3

Justyna Sadowska

czwartek

14.45-15.30

61

 

Język angielski - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla kl. 3C

Magdalena Żurawska

 

wtorek

7.15 – 8.00

70

 

kl. 3C

Język angielski –

koło wyrównawcze

Magda Rosińska

wtorek                        

14.30-15.15                

91

klasy 1-3

Język niemiecki - konsultacje

Małgorzata Gonkowska

poniedziałek

14.30-15.15

95

 

 

Język niemiecki -zajęcia wyrównawcze

Kalina Kaczmarek

poniedziałek

13.45-14.30

49

Od II semestru

Matematyka- zajęcia dla uczniów z trudnościami

w nauce

Monika Michalska

wtorek

czwartek

13.45-14.30

10.50-11.35

 

klasa 3B