Plan pracy opiekuńczo-
-wychowawczej świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu

na rok szkolny 2014/2015

 

 

WRZESIEŃ

01–05.09

Witaj szkoło

08.12.09

Bezpieczni w każdej sytuacji

15–19.09

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce POMORZE

22–26.09

 Mogę być, kim chcę – program ed.

PIRACI

·         Przegląd stanu technicznego świetlicy i uporządkowanie pomocy dydaktycznych.

·         Przygotowanie dokumentacji pracy świetlicy.

·         Rozmowa kierowana Co możemy zrobić, aby
w świetlicy było miło
i przyjemnie?; Jesteśmy gospodarzami świetlicy.

·         Zapoznanie z regulaminem
i zasadami obowiązującymi w świetlicy – pogadanka.

·         Przypomnienie planu dnia
w świetlicy i form pracy.

·         Zabawy integrujące grupę.

·         Zmiana dekoracji w świetlicy, stołówce oraz na zewnątrz.

·         Mapa z podróży – zajęcia plastyczne

·         Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – tworzymy kodeks pieszego – praca w grupach.

·         Poznajemy sygnalizację świetlną, pionowe i poziome znaki drogowe – dyskusja, kolorowanki, łamigłówki itp.

·         Cudze chwalicie – wprowadzenie do programu autorskiego.

·         Sowy, sówki – zajęcia plastyczno-techniczne (przygotowanie do wystawy)

 

                                                     

·         ,,Cudze chwalicie swego nie znacie” (prezentacja multimedialna przedstawiająca kompozytora i folklorystę Oskara Kolberga)

·         Pocztówka z regionu  –
W krainie dawnych Słowińców

·         Głośne czytanie, interpretacja, rozmowa kierowana - Legenda o zatopionym  miaście

·         Ginące zawody – zaj. dydaktyczne

·         Szanty – zajęcia muzyczne

·         Sowy, sówki – zajęcia plastyczno-techniczne (przygotowanie do wystawy).

 

 

·         Jestem piratem – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę, wg scenariusza programu.

·         Sowy, sówki – zajęcia plastyczno-techniczne (przygotowanie do wystawy).

 

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

29.09–03.10

Jesień

01.10 – Dzień Muzyki

06–10.10 Jesień wkoło nas

13–17.10 Jesienne owoce
i warzywa

20–24.10

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

KUJAWY

27–31.10

Mogę być, kim chcę – program ed.

FARAONI

·         Sowy, sówki – zajęcia plastyczno-techniczne

·         Muzyka częścią naszego życia – poznajemy terminy muzyczne, rodzaje muzyki, tańce, słynnych kompozytorów – prezentacja multimedialna, zaj. dydaktyczne z wykorzystaniem środków multimedialnych, Internetu itp.

·         Sowy, sówki – zajęcia plastyczno-techniczne

·         Kasztaniaki, Żołędziaki, Liściaki – prace plastyczne

·         10.10 – Dzień drzewa – prezentacja multimedialna, zaj. dydaktyczno-plastyczne

·         Jesienne owoce i warzywa – realizacja treści programów Zachowaj równowagę oraz Trzymaj formę.

·         Pocztówka z regionu – Kujawy - Kraina mlekiem
i miodem płynąca.

·         Legenda o Popielu, którego zjadły myszy – głośne czytanie, interpretacja, dyskusja.

·         Kujawiak – taniec regionalny

·         Kujawskie ślady Chopina – zaj. dydaktyczne.

·         Jestem faraonem - zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu

 

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

 

LISTOPAD

03–07.11

TYDZIEŃ MARCHEWKI

i innych warzyw

10–14.11

Mogę być, kim chcę – program ed.

JASKINIOWCY

17–21.11

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

PODLASIE

24–28.11

Zaczarowany świat

 BOMBEK

·         Zagadki, rebusy, zadania związane z warzywami, szczególnie z marchewką.

·         Zdrowo na talerzu - zajęcia plastyczne.

·         5 porcji zdrowia – omówienie założeń racjonalnego żywienia.

·         Owocowe ludki – bajka na DVD.

·         Między nami jaskiniowcami – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu.

·         Pocztówka z regionuWielokulturowe Podlasie (prezentacja multimedialna).

·         Legenda o Księciu i Rusałce – głośne czytanie, omówienie, dyskusja. 

·         Szlakiem Tatarów – zajęcia dydaktyczne.

·         Tajemnice codzienności na Podlasiu – zwyczaje, tradycja.

·         Ginące zawody Podlasian.

·         Znani i lubiani Tomek Bagiński – Historia Polski.

·         Kiermasz świąteczny – przygotowanie ozdób.

·         Bombka świąteczna – historia, omówienie rodzajów, prezentacja przykładowych ciekawych bombek.

·         Zajęcia plastyczno-techniczne – tworzymy bombki różnymi technikami,
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów m.in. bombki filcowe, plastikowe, origami, karczochy, decupage itp.

·         Zabawa andrzejkowa
w świetlicy
.

·         Kiermasz świąteczny – przygotowanie ozdób.

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

GRUDZIEŃ

01–05.12

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

ŚLĄSK

08–12.12

Mogę być, kim chcę – program ed.

ODKRYWCY KOSMOSU

15–19.12

Święta już blisko 

22–16.12

Przerwa świąteczna

·         Pocztówka z regionu - ,,Piyrwyj na Śląsku”

·         Legenda o Skarbniku

·         Górnicze tradycje

·         Na śląską nutę 

·         Folklor  góralski na Śląsku

·         Bombki – zajęcia plastyczno-techniczne.

·         Kiermasz świąteczny – przygotowanie ozdób, sprzedaż.

·         Odkrywcy kosmosu - zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu.

·         Bożonarodzeniowe tradycje – prezentacja multimedialna, omówienie.

·         Kolędy, pastorałki – nauka, wspólne kolędowanie.

·         Ozdoby świąteczne na ludowo – prace plastyczne wykonane różnymi technikami.

·         Wspólne ubieranie choinki.

·         Renifer Niko – bajka na DVD.

 

 

 

 

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA-BOŻONARODZENIOWA

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

STYCZEŃ

05–09.01

 

CZAS KARNAWAŁU

12–16.01

W krainie śniegu i mrozu

19–23.01

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

MAŁOPOLSKA

26–30.01

Mogę być, kim chcę – program ed.

ESKIMOSI

·         Maska karnawałowa – zajęcia plastyczno-techniczne.

·         Karnawał dawniej i dziś – zajęcia dydaktyczne, prezentacja multimedialna.

 

 

 

·         Zajęcia plastyczne – prace plastyczne płaskie i przestrzenne m.in. barwy zimy, bałwany, sporty zimowe itp. Wystawy prac w świetlicy.

·         Zajęcia muzyczne – piosenki o zimie, zabawy rytmiczne
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

·         Zajęcia dydaktyczne związane z zimą – zima jako pora roku, zimowe zagadki, odżywianie zimą, czytanie
i tworzeni krótkich form literackich o zimie itp.

·         Pocztówka z regionu -
Z legendą po Krakowie

·         Głośne czytanie legendy Zaczarowane gołębie w Krakowie, Wieże Kościoła Mariackiego, O hejnale mariackim

·         Wysłuchanie hejnału mariackiego

·         Quiz ze znajomości legend
i miejsc Krakowa

·         Jestem Eskimosem - zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu

 

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

LUTY

02–06.02

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

WIELKOPOLSKA

19–13.02

Mogę być, kim chcę – program ed.

POSZUKIWACZE DINOZAURÓW

16–20.02

FERIE

23–27.02

FERIE

·         Pocztówka z regionu Pozdrowienia z Pyrlandii, tej! – zaj. dydaktyczne.

·         Czym jest „Szlak piastowski” – zaj. dydaktyczne

·         Podręczny słownik gwary poznańskiej – zabawy literackie, nauka zwrotów.

·         Wiwaty, przodki, wiatraki, oberki,  walcerki, tyrolinki, szocze  i lendry, czyli wszystko o tańcach wielkopolskich

·         Legenda o koziołkach z wieży ratuszowej – głośne czytanie, rozmowa, dyskusja.

·         Znani z Poznania - Małgorzata Musierowicz, Arkady Fidler

·         Przygotowania do wystawy
o bezpieczeństwie.

·         Poszukiwacze dinozaurów – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu

·         Bezpieczne ferie – zaj. dydaktyczne, wystawa.

 

 

 

 

 

 

PRZERWA ZIMOWA

 

 

 

 

 

PRZERWA ZIMOWA

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

MARZEC

02–06.03

Mogę być, kim chcę – program ed.

CZARODZIEJE

09–13.03

TRZYMAJ FORMĘ NA WIOSNĘ

16–20.03

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

KASZUBY

23–27.03

Wielkanoc – kury, baranki, palmy, wianki.

·         Jestem czarodziejem – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu.

·         Zajęcia sportowe
z wykorzystaniem sprzętu sportowego,

·         Zaj. dydaktyczne propagujące zdrowe odżywianie.

·         Zajęcia plastyczno-techniczne – talerze zdrowia, piramidy żywienia itp.

·         Jestem zdrowy – gra integrująca grupę.

 

·         Pocztówka z regionu – Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi las Kaszëbe, Kaszëbe wòłają nas  - Kaszuby

·         Folklor Kaszub

·         Quiz  podsumowujący treści zawarte w  prezentacji

·         Zapoznanie  uczniów 
z
językiem kaszubskim

·         Legenda o powstaniu Kaszub, Stworzenie Kaszub

·         Kartka wielkanocna na ludowo – gminny konkurs plastyczny

·         Ozdoby wielkanocne – baranki, kurki, palmy, zajączki – zajęcia plastyczno-techniczne.

·         Tradycje wielkanocne – prezentacja multimedialna, zaj. dydaktyczne.

·         Kartka wielkanocna na ludowo – gminny konkurs plastyczny.

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

 

KWIECIEŃ

30.03–03.04

06-10.04 PRZERWA ŚWIĄTECZNA

13–17.04

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

KURPIE

20–24.04

Mogę być, kim chcę – program ed.

RZYMIANIE

27.04–01.05

29.IV DZIEŃ TAŃCA NARODOWE ŚWIĘTA

 1–3 MAJA

 

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

06–10.04.2015

·         Pocztówka z regionu
W krainie Puszczaków

·         Zwyczaje kurpiowskie

·         Legenda Jak to Cygan „ocyganił” chłopów.

·         Jestem rzymianinem – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu

 

·         Tańce narodowe i ludowe – prezentacja multimedialna, nauka podstawowych kroków, proste układy taneczne. Przykładowe tańce – projekcja na rzutniku.

·         Uwrażliwianie uczniów na wartości związane z Ojczyzną

·         Nasze symbole narodowe – godło, flaga, hymn – zaj. dydaktyczne.

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

MAJ

04–08.05

Mogę być, kim chcę – program ed.

INDIANIE

11–15.05

 

SŁYNNI MALARZE

18–22.05

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

PODHALE

25–29.05

 

DZIEŃ OJCA I MATKI

·         Jestem Indianinem – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu

 

·         Słynni malarze – zaj. dydaktyczne, prezentacja multimedialna, rodzaje kierunków w sztuce,   omówienie.

·         Prezentacja albumów, ilustracji prac słynnych malarzy.

·         Zabawy plastyczne – kubizm, impresjonizm – prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

·         Pocztówka z regionu 

·         „Nie smuć się, że góry uciekły, znajdą się, niech tylko mgła opadnie” piękno polskiej, górskiej przyrody

·         Muzyka i tańce góralskie  

·         Legenda o śpiących rycerzach

·         Stanisław Witkiewicz – sylwetka i dzieła związanego
z Zakopanem

·         Laurka dla mamy i taty – zajęcia plastyczne.

·         Wiosenne kwiaty – zajęcia plastyczno-techniczne.

·         Redagowanie życzeń, zwrócenie uwagi na poprawną pisownię.

·         Origami płaskie z koła
i kwadratu –
zabawy manualne usprawniające motorykę rąk.

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

CZERWIEC

01–05.06

Program autorski Od Bałtyku aż do Tatr – z legendą po Polsce

WARMIA I MAZURY

18–12.06

Mogę być, kim chcę – program ed.

RYCERZE

15–19.06

 

LETNIE INSPIRACJE

21–26.06

 

BEZPIECZNE WAKACJE

·         Pocztówka z regionuKraina wodą płynąca

·         Najciekawsze miasta regionu i ich zabytki

·         Zaprezentowanie folkloru Warmii i Mazur oraz legendy Król Sielaw

·         Quiz ze znajomości tematu

·         Jestem rycerzem – zajęcia dydaktyczne, plastyczne, integrujące grupę wg scenariusza programu,

 

·         Lato – zajęcia plastyczno- dydaktyczne
z wykorzystaniem różnorodnego materiału.

·         Lato tuż, tuż  – wiersze o tematyce letniej, interpretacja wierszy, ilustracje do wysłuchanych utworów, pisanie krótkich utworów literackich.

·         Wakacyjne przestrogi – zgubiłem się, rozmowa
z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania
w czasie wakacji.

·         Swobodne rozmowy na temat wakacyjnych wyjazdów, zasad bezpieczeństwa.

·         Telefony alarmowe – rozmowa z dziećmi na temat sytuacji wymagających korzystania z telefonów ratunkowych.

·         Prace porządkowe w świetlicy przed wakacjami.

·         Stałe elementy pracy świetlicy niezależne od tematu tygodnia – pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry i zabawy ruchowe
z wykorzystaniem sprzętu sport., zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy dziecięcej, gry stolikowe
, ćwiczenia grafomotoryczne.

·         Zajęcia realizowane systematycznie, rozwijające m.in. umiejętności plastyczne, teatralne, BRD, geograficzne itp. 

 

 

 

PLANOWANE SZKOLNE WYSTAWY

PLANOWANE KONKURSY SZKOLNE/ŚWIETLICOWE

IX.2014 – ROWEROWY MĄDRALA

IX.2014 – MARCHEW DAJE SIŁĘ

X.2014  – SOWY, SÓWKI

XI.2014 – ŚWIĄTECZNE BOMBKI

I.2015 – BEZPIECZNE FERIE

III.2015 – KARTKA WIELKANOCNA NA LUDOWO

IV.2015 – ZDROWIE

V.2015 – CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE - PODSUMOWANIE PROGRAMU AUTORSKIEGO OD BAŁTYKU AŻ DO TATR

VI.2015 – BEZPIECZNE WAKACJE

 

IX – JA, ROWER I PRZEPISY

X/XI. 2014 – ŚWIĄTECZNE BOMBKI

 

PLANOWANA WYSTAWA POZASZKOLNA

PLANOWANE KONKURSY GMINNE

XII.2014 – BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

III.2015 – KARTKA WIELKANOCNA NA LUDOWO – PLASTYCZNY

III.2015 – OTBwRD – ETAP GMINNY

PLANOWANE IMPREZY

XI.2014 – ANDRZEJKI W ŚWIETLICY

XII.2014 – KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

III.2015 – KIERMASZ WIOSENNY

VI.2015 – LOTERIA FANTOWA