Rozkład orientacyjnych godzin dowozu i odwozu uczniów autobusem szkolnym w roku szkolnym 2014-2015

Trasa autobusu

Orientacyjne godziny przyjazdu na 8.00

duże kółko

Orientacyjne godziny przyjazdu na 8.00

małe kółko

Orientacyjne godziny przyjazdu na 8.55

duże kółko

 

Orientacyjne godziny przyjazdu na 9.50

1.        Mierzynek – przy remizie

 

7.42

8.07

9.07

2.        Mierzynek – przy Błaszkiewicz

 

7.40

8.08

9.08

3.        Mierzynek – Jankowscy

7.07

 

8.10

9.10

4.        Józefowo – Rzeszotarscy

7.09

 

8.13

9.13

5.        Szembekowo – pętla przy krzyżu

7.11

 

8.15

9.15

6.        Mierzynek – Gajewscy

7.13

 

8.17

9.17

7.        Józefowo – koło Bukowskich

7.15

 

8.19

9.19

8.        Młyniec II – przy figurce

7.16

 

8.20

9.20

9.        Młyniec II – Auguściński

7.17

 

8.21

9.21

10.     Młyniec II – przy sklepie Drążkowskich

7.19

 

8.22

9.22

10a Młyniec - szkoła

7.21

 

8.24

9.24

11.     Młyniec II – Karolewski

7.25

 

-

-

12.     Krobia – Dolina Drwęcy 101

7.30

 

8.27

9.27

13.     Krobia – Bartorex

 

7.44

8.29

9.29

14.     Krobia – Novar

 

7.46

8.30

9.30

15.     Krobia – Osiedlowa

 

7.47

8.31

9.31

16.     Krobia – przy sklepie (Stawscy)

 

7.48

8.32

9.32

szkoła

7.35

7.55

8.37

9.37

 

 

Godziny odjazdu autobusu ze szkoły

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.45 – całość (I + II grupa)

12.45 – całość (I + II grupa)

12.35 – całość (I + II grupa)

12.35 – całość (I + II grupa)

12.35 –  całość (I + II grupa)

13.45 – całość (I + II grupa)

13.35 – całość (I + II grupa)

13.45 –  całość (I + II grupa)

13.45 – całość (I + II grupa)

13.45 – II grupa

14.00 –  I grupa

14.40 –  II grupa

14.40 –   II grupa

14.40 –  II grupa

14.40 – II grupa

14.40 –  II grupa, Jedwabno

15.00 –  I grupa

15.00 –  I grupa

15.00 –  I grupa

15.00 –  I grupa

15.35 –  I + II grupa, Jedwabno

15.35 –  I + II grupa, Jedwabno

15.35 –  I + II grupa, Jedwabno

15.35 –  I + II grupa, Jedwabno

15.35 –  I + II grupa

I grupa – uczniowie z Józefowa, Szembekowa, Młyńca, Mierzynka (przystanki 1-10)

II grupa – uczniowie z Krobii, Mierzynka (przystanki 11-16)

Odwóz dzieci odbywa się od według  tras:

całość – od przystanku 17 do 1 według rozpiski

I grupa – (duża pętla) od  przystanku 12 do 3 według rozpiski

II grupa  – (mała pętla) od przystanku 17 do 13, 1,2  według rozpiski

Odwóz może ulec zmianie w zależności od ilości uczniów dojeżdżających.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Autobus może pomieścić ograniczoną liczbę uczniów. Jeśli na daną godzinę, w której zaplanowany jest pojedynczy kurs, zjawi się więcej uczniów, uczniowie, którzy nie jadą zgodnie ze swoim planem dowozu, czekają na kolejny odwóz w świetlicy.  Jeśli pojawi się zbyt mała liczba – odwóz przesuwa się godzinę później. Dodatkowo informujemy, że zaplanowany podwójny kurs może zmienić się w pojedynczy w przypadku mniejszej ilości dzieci (z powodu choroby dziecka, wycieczki klasowej itp.)

USZCZEGÓŁOWIENIE

REGULAMINU DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU

 

1.       Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają uczniowie zakwalifikowani zgodnie z ustawą
z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, która obowiązuje od dnia 25.10.1991 r. (uczniowie kl. I–IV SP, których droga ze szkoły do domu przekracza 3 km i uczniowie od kl. V SP do III gimnazjum, których  droga ze  szkoły do domu  przekracza 4 km). Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od długości drogi z domu do szkoły.

2.       Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły, mają obowiązek oczekiwać na autobus w wyznaczonym przez gminę miejscu, tzn. na przystanku autobusu szkolnego.

3.       Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wyznaczonych przystankach, które podane są w punktach  28–29 Regulaminu.

4.       Uczniowie klas 0–III SP muszą być przyprowadzani i odbierani o wyznaczonej godzinie z przystanku przez rodziców, prawnych opiekunów lub osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica. Osoby te mają obowiązek przyprowadzać i odbierać dzieci o wyznaczonej godzinie zgodnie z obowiązującym planem dowozu.

5.       Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci dowozem.

6.       Za bezpieczeństwo ucznia przed przyjazdem autobusu szkolnego odpowiada rodzic lub prawny opiekun, za bezpieczeństwo przed odjazdem ze szkoły odpowiada nauczyciel świetlicy, natomiast
w autobusie – opiekun.

7.       Za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego odpowiada jego kierowca.

8.       Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek przestrzegać ustalonych godzin dowozu i odwozu zgodnie z obowiązującym planem dowozu.

9.       Uczniowie, którzy po przyjeździe do szkoły oczekują na lekcje lub po lekcjach oczekują na autobus, mają obowiązek przebywać w świetlicy. Nie wolno uczniom w tym czasie samowolnie opuszczać świetlicę lub szkołę, chyba że na pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna. Prośbę należy okazać wychowawcy świetlicy.

10.    Uczniowie odjeżdżający bezpośrednio po lekcjach oczekują na autobus na przystanku autobusu szkolnego (wyznaczone i oznakowane miejsce zabezpieczone barierką).

11.    Ze względu na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających, jako pierwsi przyjeżdżają do szkoły uczniowie, którzy mieszkają w okolicach Jedwabna (godz. 7.00). Następnie przyjeżdżają uczniowie
z grupy I, czyli ci, którzy jadą z Mierzynka, Młyńca, Józefowa. Jako ostatni przyjeżdżają uczniowie
z Mierzynka (mieszkający bliżej szkoły) i Krobi. Przy odwozie, jeżeli jest podział na grupy, jako pierwsza odjeżdża grupa II, czyli Krobia i Mierzynek, następnie odjeżdża grupa I, czyli Mierzynek, Młyniec, Józefowo. Jako ostatni odjeżdżają uczniowie z Jedwabna. Wyjątkowo w  piątek uczniowie
z Jedwabna odjeżdżają  o godz. 14.25.

12.    Przed wejściem do autobusu uczniowie ustawiają się pojedynczo począwszy od klas młodszych,  wchodzą kolejno i zajmują najbliższe wolne miejsce.

13.    Podczas wsiadania, wysiadania i jazdy autobusu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury, nie wolno uczniom jeść i pić.