Rada Rodziców
w roku szkolnym 2013/2014


 I. Skład

Przewodniczący -    Monika Lewandowska
Zastępca -    Anna Futro
Sekretarz -    Joanna Schindler-Sarnowska
Skarbnik -    Donata Wiśniewska
Członkowie -    Elżbieta Jurak
  -    Dorota Wiśniewska
  -    Krzysztof Zwierzchowski

        Nr konta  669491 0003 0010 0000 1775 0002

               

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy.
Na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybierają one tzw. trójkę klasową. Spośród przewodniczących wybierane jest Prezydium Rady Rodziców, które kieruje pracą rady. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

 

Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły.

Roczna kwota składki to 30 zł.

 

Wpłat można dokonywać

·        na nasze konto 669491 0003 0010 0000 1775 0002.

(prosimy o podanie imienia, nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

·        lub osobiście w czasie zebrań.

 

Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, pytania, uwagi dotyczące pracy szkoły lub naszej działalności, czekamy na Państwa głosy. Zachęcamy do kontaktu

e-mailowego:

radarodzicowzs12@wp.pl