KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU

 

DATA

WYDARZENIA

29. 08. 2014 (PT)

Rada Pedagogiczna- organizacja roku szkolnego.

01. 09. 2014 (PN)

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Program do 30.09.2014 wybory wg regulaminu

Spotkanie z przedstawicielami  Samorządu Szkolnego dotyczące Programu Wychowawczego i Profilaktyki Uzależnień oraz propozycji planu pracy SU, wyborów opiekunów sejmiku i sejmu

15. 09. 2014(PN)

Rada Pedagogiczna - zapoznanie z planem nadzoru. Zaopiniowanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki Uzależnień.

23. 09. 2014 (WT)

Zebrania z rodzicami kl 0 g. 16.00; I-III SP i klas IV – VI SP g16.30

Zebrania z rodzicami g. Gimnazjum 17.30

-informacje o organizacji roku szkolnego, ofercie edukacyjnej i WSO. Wybór nowych „trójek” klasowych

 26.09.2014 ( PT)

Spotkanie Rady Rodziców  - zebranie sprawozdawczo - wyborcze prezydium RR              

25.09.2014 (CZW)

Święto Szkoły -Ślubowanie klas I Gimnazjum        I SP

14.10.2014(WT)

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.10.2014( ŚR)

Dzień Edukacji Narodowej- uroczysty apel

Rada Pedagogiczna

28.10.2014 (WT)

Konsultacje  dla  Rodziców klasy I - VI i Gimnazjum 

11. 11. 2014(WT)

Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy

 

12.11.2014  (ŚR)

 

 Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

 

17.12.2014r.(ŚR)

Rada Pedagogiczna- szkoleniowa

17.12.2014

Próbny sprawdzian kl.VI

09.12.2014

Próbny egzamin kl III – część humanistyczna

10.12.2014

Próbny egzamin  kl. III– część matematyczno- przyrodnicza

11.12.2014

Próbny egzamin  kl. III- cześć językowa

16.12.2014 (WT)

Zebrania z rodzicami kl 0- g. 16.00; I-III SP i Gimnazjum g. 16.30

Zebrania z rodzicami klas IV – VI SP g. 17.30(podanie proponowanych ocen śródrocznych)


i przewidywanych ocenach                                         

19.12. 2014 (PT)

Jasełka

Wigilie klasowe

22- 31. 12. 2014

 Zimowa przerwa świąteczna

02–06.01.2015

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

…..01.2015 (WT)

Rada Pedagogiczna –szkoleniowa

16.01.2015 (PT)

Ostateczny termin wystawienia ocen

27.01.2015(WT)

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

27. 01. 2015  (WT)

Zebrania z rodzicami  - kl 0-III SP i klas IV – VI SP g.16.30 ;  Gimnazjum g.17.30 podanie wyników klasyfikacji

semestralnej i egzaminów próbnych                                   

03. 02. 2015 (WT)

Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

16.02-01.03.2015

Ferie zimowe

02/03.2015

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa

 

24.03.2015 (WT)

Rada Pedagogiczna

Konsultacje  dla  Rodziców klasy I - VI i Gimnazjum 16.30

16.00- 18.00

25-27.03.2015

Rekolekcje Wielkopostne

01.04.2015 (ŚR)

Sprawdzian w szkole podstawowej -  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP klas 1-5

………04.2015

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

02.04- 07.04 2015

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2015(WT)

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów GIM klas I - II

22.04.2015 (ŚR)

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów GIM klas I - II

23.04.2015 (CZW)

Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów GIM klas I – II i SP

28.04.2015 (WT)

Zebrania z rodzicami kl 0-III SP i Gimnazjum g. 16.30

Zebrania z rodzicami klas IV – VI SP g. 17.30

 

30.04.2015 (CZW)

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja- SP, GIM

Święto  Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

 

Maj 2015

Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla poszczególnych klas organizowane przez zespoły nauczycielskie, sprawdziany kompetencji językowych

19.05.2015 (WT)

Zebrania z rodzicami kl 0-III SP i klas IV – VI SP g16.30

Zebrania z rodzicami g. Gimnazjum 17.30( propozycje ocen końcoworocznych)

 

Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach
i przewidywanych ocenach                                         

01.06.2015 (PN)

Sport, Zdrowie i Profilaktyka

01.06.2015 (PN)

Dodatkowy sprawdzian w szkole podstawowej

01.06.2015 (PN)

Dodatkowy egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

02.06.2015 (WT)

Dodatkowy egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

03.06.2015(ŚR)

Dodatkowy egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

05.06.2015 (PT)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

16.06.2015( WT)

Ostateczny termin wystawienia ocen

19 .06.2015 (PT)

Rada Pedagogiczna -klasyfikacja i promocja za rok szkolny 2014/15

25 .06.2015(CZW)

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas "0" - godz.15.00

25 .06.2015(CZW)

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 6  - godz.16.00             

25 .06.2015(CZW)

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III GIM - godz.17.30

26 .06.2015(PT)

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

27.06–31.08.2015

Ferie letnie

Kalendarium może być modyfikowane w trakcie roku