Dokumenty szkoły


Dokumenty


Zarządzenia i komunikaty


Regulaminy


Pliki do pobrania


Karta zgłoszenia do świetlicy


Protokół powypadkowy

(Prosimy wypełnić PROTOKÓŁ POWYPADKOWY,  uzupełnić podpisy oraz dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą uraz.
Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w  sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt

z panem Adamem Karczewskim, tel. +48  502546 964


Plan lekcji Gimnazjum


Plan lekcji Szkoła Podstawowa


 

Filmy